Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 196 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Alvestad, Line; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Goll, Rasmus; Clancy, Anne; Valle, Per Christian; Broderstad, Ann Ragnhild.
A comparison of Health Related Quality of Life in nurse-led versus conventional Inflammatory Bowel Disease follow-up.. 13th Congress of ECCO, Febryary 14-17, 2018, Vienna, Austria.; 2018-02-14 - 2018-02-17
HIOF UiT UNN Untitled
 
2 Broderstad, Ann Ragnhild.
Man kan ennå ikke si så mye om samisk folkehelse. Sagat [Avis] 2018-12-31
UNN UiT Untitled
 
3 Broderstad, Ann Ragnhild.
En presentasjon av Senter for samisk helseforskning. Fagmøte med Samien Sitje på Snåsa; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiT Untitled
 
4 Broderstad, Ann Ragnhild.
Erfaring med helseundersøkelser. Haldi seminar; 2018-12-17 - 2018-12-17
UiT Untitled
 
5 Broderstad, Ann Ragnhild.
Folkehelsemeldingen 2019 Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk befolkning. SAMINOR studien. Innspillsmøte om Folkehelsemeldingen 2019; 2018-04-05 - 2018-04-05
UiT Untitled
 
6 Broderstad, Ann Ragnhild.
Helseforskning i et flerkulturelt landskap- til beste for hvem?. Fredagsseminar Helsedirektoratet; 2018-09-14 - 2018-09-14
UiT Untitled
 
7 Broderstad, Ann Ragnhild.
Hva vet vi om samers helse. SAMINOR studien. Møte i Helsedataprogrammet; 2018-02-01 - 2018-02-01
UiT Untitled
 
8 Broderstad, Ann Ragnhild.
Indigenous Perspective in Health Research Ethics. Ethics workshop; 2018-02-22 - 2018-02-23
UiT Untitled
 
9 Broderstad, Ann Ragnhild.
Om samers helse. A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR study. Besøk av helseforskere og helsearbeider fra Sverige; 2018-03-08 - 2018-03-08
UiT Untitled
 
10 Broderstad, Ann Ragnhild.
På vei mot SAMINOR 3. Møte med Finnmarkssykehusets forskningsavd; 2018-02-27 - 2018-02-27
UiT Untitled
 
11 Broderstad, Ann Ragnhild.
SAMINOR til nytte for samfunnet. Troms fylkesting; 2018-12-13 - 2018-12-13
UiT Untitled
 
12 Broderstad, Ann Ragnhild.
SAMINOR 3 is to begin. ISM onsdagsmøte; 2018-12-12 - 2018-12-12
UiT Untitled
 
13 Broderstad, Ann Ragnhild.
Trenger vi regler for forskning på samer?. Genialt 2018 ;Volum 27.(4) s. 19-19
UiT Untitled
 
14 Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita.
The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations -the SAMINOR Study Indigenous Health Research in a Multiethnic Landscape. ICCH17; 2018-08-12 - 2018-08-17
UiT Untitled
 
15 Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita.
The Population-based Study on Health and Living in Regions with Sami and Norwegian Populations - the SAMINOR Study Indigenous Health Research in a Multiethnic Landscape. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health – Diversity and Health; 2018-05-16 - 2018-05-19
UiT Untitled
 
16 Broderstad, Ann Ragnhild; Njølstad, Inger.
Befolkningsundersøkelser- kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeid og forskning. Peter F Hjort seminar; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiT Untitled
 
17 Eriksen, Astrid; Broderstad, Ann Ragnhild.
Styrker forskningen på vold mot samiske kvinner og barn. Itromsø [Avis] 2018-11-19
UiT Untitled
 
18 Eriksen, Astrid; Broderstad, Ann Ragnhild.
Vold mot samsike kvinner og barn - trenger å styrke forskingen.. Harstad Tidende [Avis] 2018-11-21
UiT Untitled
 
19 Hermansen, Rune Hermann; Broderstad, Ann Ragnhild; Jacobsen, Bjarne K.; Mähönen, Markku Samuel; Wilsgaard, Tom; Morseth, Bente.
The impact of changes in leisure time physical activity on changes in cardiovascular risk factors: results from The Finnmark 3 Study and SAMINOR 1, 1987–2003. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77:1459145. s. 1-11
HFI UiT Untitled
 
20 Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild.
Bruk av tradisjonell og komplementær medisin blant pasienter med kreft i Tromsø. Svenskt forum för integrativ cancervård; 2018-09-13 - 2018-09-14
UiT Untitled
 
21 Michalsen, Vilde Lehne; Kvaløy, Kirsti; Svartberg, Johan; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild.
Prevalence of metabolic syndrome in a multiethnic, rural population in Northern-Norway - The SAMINOR Study. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health – Diversity and Health; 2018-05-16 - 2018-05-19
UiT Untitled
 
22 Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild.
Diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway- The SAMINOR Study. Onsdagsmøte; 2018-04-04 - 2018-04-04
UiT Untitled
 
23 Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild.
Estimated 8-year cumulative incidence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Norther Norway- The SAMINOR Study. Seksjonsmøtes; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiT Untitled
 
24 Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild.
Prevalence of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus among Sami and non-Sami men and women in Northern Norway - The SAMINOR 2 Clinical Survey. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77:1463786. s. 1-10
UiT UNN Untitled
 
25 Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild.
The prevalence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway - The SAMINOR 1 Survey (2003-2004) and the SAMINOR 2 Clinical Survey (2012-2014). Rural and remote health 2018
UiT Untitled
 
26 Siri, Susanna Ragnhild; Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita.
A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway. The SAMINOR study. Hearing Our Voices: The Importance of Community Engagement and Innovation in Indigenous Health Research; 2018-11-26 - 2018-11-26
UiT Untitled
 
27 Siri, Susanna Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne; Braaten, Tonje.
Changes over 8–11 years in cardiovascular risk factors and the estimated 10-year risk of myocardial infarction or cerebral stroke in Sami and non-Sami populations - The SAMINOR Study. Festival of Health Research for Indigenous PhDs and Post-Docs; 2018-11-21 - 2018-11-22
UiT NORD Untitled
 
28 vigstad, sverre; Clancy, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild.
Fagfellevurdert Forskning |Publisert: 21.12.2018 |Oppdatert: 21.12.2018 Palliative pasienter får bedre lindring med tidlig symptomvurdering og tiltak. Sykepleien Forskning 2018
UiT UNN Untitled
 
2017
29 Broderstad, Ann Ragnhild.
A research expedition through Sápmi. UiT ved Institutt for samfunnsmedisin; 2017-11-06 - 2017-11-06
UiT Untitled
 
30 Broderstad, Ann Ragnhild.
A research expedition through Sápmi. UiT: Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2017 8 s.
UiT Untitled
 
31 Broderstad, Ann Ragnhild.
Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse. Det helsevitenskapelige fakultets blogg 2017
UiT Untitled
 
32 Broderstad, Ann Ragnhild.
Helse og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning. Noen høydepunkter fra SAMINOR studien.. Lunsjforedrag som del av samisk uke; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiT UNN Untitled
 
33 Broderstad, Ann Ragnhild.
Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder?. Nettsiden - nyheter UiT Norges arktiske universitet [Internett] 2017-02-06
UiT Untitled
 
34 Broderstad, Ann Ragnhild.
Somatic Health among the Sami Indigenous Population. Undervisning med.stud; 2017-11-15 - 2017-11-15
UiT Untitled
 
35 Broderstad, Ann Ragnhild.
The SAMINOR study SANKS. Meeting with University of Melbourne (UniMelb); 2017-11-02 - 2017-11-02
UiT Untitled
 
36 Eliassen, Bent-Martin; Broderstad, Ann Ragnhild.
Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting – SAMINOR-undersøkelsen. Nettverksamling folkehelse; 2017-05-10
UiT Untitled
 
37 Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Tell, Grethe S.; Borch, Kristin Benjaminsen; Braaten, Tonje; Broderstad, Ann Ragnhild; Graff-Iversen, Sidsel.
Correctness and completeness of self-reported myocardial infarction in Sami and non-Sami: the SAMINOR 1 Survey and the CVDNOR project.. 9th International Congress of Arctic Social Science (ICASS IX) – People and Place; 2017-06-08 - 2017-06-12
UiB UiT Untitled
 
38 Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild.
Prevalence and associations for use of a traditional medicine provider in the SAMINOR 1 Survey: a population-based study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017 ;Volum 17.(1) s. -
UiT UNN Untitled
 
39 Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Broderstad, Ann Ragnhild.
Disordered eating in mixed Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR study. The ninth international congress on arctic social sciences, ICASS IX; 2017-06-08 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
40 Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Brustad, Magritt; Sørlie, Tore; Broderstad, Ann Ragnhild.
Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Den 24 norske epidemiologikonferansen; 2017-11-07 - 2017-11-08
UiT Untitled
 
41 Kvaløy, Kirsti; Melhus, Marita; Silviken, Anne; Brustad, Magritt; Sørlie, Tore; Broderstad, Ann Ragnhild.
Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: the SAMINOR 2 Clinical Survey.. Public Health Nutrition 2017 ;Volum 21.(6) s. 1094-1105
HFI NTNU UiT UNN Untitled
 
42 Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild.
Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway- the SAMINOR 1 study. Public Health Conference for PhD students; 2017-03-15 - 2017-03-17
UiT Untitled
 
43 Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild.
Prevalence of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus among Sami and non-Sami men and women in Northern Norway- The Saminor 2 Clinical Survey. NOFE conference in Tromsø November 2017; 2017-11-07 - 2017-11-08
UiT Untitled
 
44 Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild.
The prevalence of diabetes mellitus among Sami compared to non-Sami inhabitants in Northern Norway at two time points, the SAMINOR 1 Survey (2003-2004) and the SAMINOR 2 Clinical Survey (2012-2014).. Onsdagsmøte; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
45 Wåhlberg, Henrik; Valle, Per Christian; Malm, Siri; Hovde, Øistein; Broderstad, Ann Ragnhild.
The effect of referral templates on out-patient quality of care in a hospital setting: A cluster randomized controlled trial. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17:177. s. 1-13
SI UiO UiT UNN Untitled
 
2016
46 Anderson, Ian; Robson, Bridget; Connolly, Michele; Al-Yaman, Fadwa; Bjertness, Espen; King, Alexandra; Tynan, Michael; Madden, Richard; Bang, Abhay; Coimbra, Carlos E.A.; Pesantes, Maria Amalia; Amigo, Hugo; Andronov, Sergei; Armien, Blas; Obando, Daniel Ayala; Axelsson, Per; Bhatti, Zaid Shakoor; Bhutta, Zulfiqar Ahmed; Bjerregaard, Peter; Bjertness, Marius Bergsmark; Briceno-Leon, Roberto; Broderstad, Ann Ragnhild; Bustos, Patricia; Chongsuvivatwong, Virasakdi; Chu, Jiayou; Deji, Deji; Gouda, Jitendra; Harikumar, Rachakulla; Htay, Thein Thein; Htet, Aung Soe; Izugbara, Chimaraoke; Kamaka, Martina; King, Malcolm; Kodavanti, Mallikharjuna Rao; Lara, Macarena; Laxmaiah, Avula; Lema, Claudia; Léon Taborda, Ana Maria; Liabsuetrakul, Tippawan; Lobanov, Andrey; Melhus, Marita; Meshram, Indrapal; Miranda, J. Jaime; Mu, Thet Thet; Nagalla, Balkrishna; Nimmathota, Arlappa; Popov, Andrey Ivanovich; Poveda, Ana Maria Peñuela; Ram, Faujdar; Reich, Hannah; Santos, Ricardo V.; Sein, Aye Aye; Shekhar, Chander; Sherpa, Lhamo Yangchen; Skold, Peter; Tano, Sofia; Tanywe, Asahngwa; Ugwu, Chidi; Ugwu, Fabian; Vapattanawong, Patama; Wan, Xia; Welch, James R.; Yang, Gonghuan; Yang, Zhaoqing; Yap, Leslie.
Indigenous and tribal peoples' health (The Lancet–Lowitja Institute Global Collaboration): a population study. The Lancet 2016 ;Volum 388.(10040) s. 131-157
UiO UiT Untitled
 
47 Broderstad, Ann Ragnhild.
Alarmerende funn. Helse og livsstilsundersøkelsen, Storfjord. IStorfjord [Internett] 2016-04-07
UiT UNN Untitled
 
48 Broderstad, Ann Ragnhild.
Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem: Samer skeptiske til forskere.. SAGAT [Avis] 2016-06-29
UiT Untitled
 
49 Broderstad, Ann Ragnhild.
Centre for Sami Health Research: A short presentation. Meeting with the University of Saskatchewan; 2016-07-01 - 2016-07-01
UiT Untitled
 
50 Broderstad, Ann Ragnhild.
Diabetes forekommer oftere. NRK Sapmi [TV] 2016-11-17
UiT Untitled
 
    Vis neste liste