Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2020
1 Sørensen, Yvonne; Johansen, Marte Djupvik; Pettersen, Martine.
Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. s. 99-116
UiT Untitled
 
2 Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter.
Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association; 2020-03-04 - 2020-03-06
NORD UiT Untitled
 
2019
3 Sørensen, Yvonne.
Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2019 (ISBN 9788282442107) 265 s.
UiT Untitled
 
2013
4 Sørensen, Yvonne.
Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21) s. 45-45
UiT Untitled
 
5 Sørensen, Yvonne.
Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanningsnytt.no 2013
UiT Untitled