Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2019
1 Brøndbo, Per Håkan.
En kunnskapsoppsummering av tiltak for sped- og småbarn. Helse Nord fagråd; 2019-02-19 - 2019-02-19
UiT Untitled
 
2 Brøndbo, Per Håkan.
Evidensbaserte barneverntjenester. Nettverkssamling Astafjord barneverntjeneste; 2019-02-13 - 2019-02-13
UiT Untitled
 
3 Brøndbo, Per Håkan.
Evidensbaserte tjenester innenfor autismefeltet. Innspillskonferanse autisme- og touretteutvalget; 2019-02-07 - 2019-02-07
UiT Untitled
 
4 Brøndbo, Per Håkan.
Hvordan prioriterer uit forskning av samiske barn og ungdoms helse. Helseseminaret om samiske barn og ungdoms helse og levevilkår; 2019-03-27 - 2019-03-28
UiT Untitled
 
5 Halvorsen, Marianne; Aman, Michael G.; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Ole Oddmar; Martinussen, Monica.
Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019
UiT UNN Untitled
 
2018
6 Brøndbo, Per Håkan.
Forskning i barnehabiliteringen. BUK 15-års jubileum; 2018-10-11 - 2018-10-11
UiT Untitled
 
7 Brøndbo, Per Håkan.
Kommunale læringsnettverk - RKBU sin rolle. Kommunalt læringsnettverk; 2018-09-07 - 2018-09-07
UiT Untitled
 
8 Brøndbo, Per Håkan.
Å leve med tro og livssyn - samhandling med barneverntjenesten. Workshop med arabiske muslimer i Tromsø; 2018-12-08 - 2018-12-09
UiT Untitled
 
9 Brøndbo, Per Håkan; Høyland, Anne Lise.
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2). PsykTestBARN 2018 ;Volum 8.(1) s. 1-9
NTNU UiT Untitled
 
10 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica.
Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018 s. 1-18
UiT UNN Untitled
 
11 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Lund, Hilde; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica.
Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter. 9. årlige nasjonale konferanse; 2018-10-25 - 2018-10-25
UNN NLSH UiT Untitled
 
12 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sætrum, Ane; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica.
Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample. Research in Developmental Disabilities 2018 ;Volum 85. s. 217-228
NLSH UiT UNN Untitled
 
13 Kjærandsen, Katarina Maria Smejda; Sætrum, Ane; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne.
Stress og velvære hos foreldre til barn med habiliteringsbehov. Barn og Unge kongressen 2018; 2018-04-24
UNN UiT Untitled
 
2017
14 Brøndbo, Per Håkan.
Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - en kunnskapsoversikt. Nasjonal fagkonferanse; 2017-11-14 - 2017-11-15
UiT Untitled
 
15 Brøndbo, Per Håkan.
Utsatte barn og unge som faller mellom stolene ved samhandling mellom velferdssektorene ​. NRK [Radio] 2017-11-15
UiT Untitled
 
16 Brøndbo, Per Håkan.
WISC-V, ny versjon nye muligheter?. Regional internundervisning; 2017-10-05
UiT Untitled
 
17 Fernández de la Cruz, Lorena; Vidal-Ribas, Pablo; Zahreddine, Nada; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Simonoff, Emily; Goodman, Robert; Stringaris, Argyris.
Should Clinicians Split or Lump Psychiatric Symptoms? The Structure of Psychopathology in Two Large Pediatric Clinical Samples from England and Norway. Child Psychiatry and Human Development 2017 s. 1-14
UiT Untitled
 
18 Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan.
Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. : UiT Norges Arktiske universitet, RKBU Nord 2017 (ISBN 978-82-93031-49-9) 80 s.
UiT Untitled
 
2016
19 Brøndbo, Per Håkan.
Ja til å utvikle de norske pakkeforløpene. Dagens medisin 2016
UiT Untitled
 
2015
20 Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica; Kvernmo, Siv; Halvorsen, Marianne.
Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?. Nasjonal forskningskonferanse i habilitering; 2015-10-29 - 2015-10-29
NLSH UiT UNN Untitled
 
2014
21 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014 ;Volum 27.(4) s. 314-314
NLSH UiT UNN Untitled
 
22 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress; 2014-07-14 - 2014-07-18
NLSH UiT UNN Untitled
 
23 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ;Volum 51.(3) s. 210-215
NLSH UiT UNN Untitled
 
2013
24 Brøndbo, Per Håkan.
Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbsert behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volum 50.(6) s. 559-562
UiT Untitled
 
25 Brøndbo, Per Håkan; Martinussen, Monica.
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Development and Well-being Assessment (DAWBA). PsykTestBARN 2013 (2) s. -
UiT UNN Untitled
 
26 Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Kvernmo, Siv.
Agreement on diagnoses of mental health problems between an online clinical assignment and a routine clinical assignment. Journal of Telemedicine and Telecare 2013 ;Volum 19.(2) s. 113-119
UiT UNN Untitled
 
2012
27 Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Kvernmo, Siv.
Agreement on web-based diagnoses and severity of mental health problems in Norwegian child and adolescent mental health services. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2012 ;Volum 8. s. 16-21
HFI UiO UiT UNN Untitled
 
28 Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv.
IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. The International Neuropsychological Society mid-year meeting; 2012-06-27 - 2012-06-30
AHUS HFI RBUP-ØS UiT Untitled
 
29 Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv.
IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2012 ;Volum 6.(22) s. -
AHUS HFI RBUP-ØS UiT UNN Untitled
 
30 Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv.
IQ as a predictor of clinician-rated mental health problems in children and adolescents. British Journal of Clinical Psychology 2012 ;Volum 51. s. 185-196
AHUS HFI RBUP-ØS UiT UNN Untitled
 
2011
31 Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Moe, Therese Fjeldmo; Sæther, Guri; Kvernmo, Siv.
The Strengths and Difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2011 ;Volum 5:32. s. 1-10
HFI UiO UiT UNN Untitled