Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2018
1 Stein, Linda Maria; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Widström, Eeva.
Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?. Den norske tannlegeforenings tidende 2018 ;Volum 128. s. 702-708
THTKS UiT Untitled
 
2017
2 Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Stein, Linda Maria; Skudutyte-Rysstad, Rasa.
Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International Journal of Dental Hygiene 2017 ;Volum 16.(2) s. e112-e119
THTKS UiT Untitled
 
2016
3 Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa.
Chair-side preventive interventions in the Public Dental Service in Norway. British Dental Journal 2016 ;Volum 221.(4) s. 179-185
UiT Untitled
 
2015
4 Widström, Eeva; Agustsdottir, Helga; Byrkjeflot, Lars Inge; Pälvärinne, Raimo; Christensen, Lisa Bøge.
Systems for provision of oral health care in the Nordic countries. Tandlægebladet 2015 ;Volum 119.(9) s. 702-711
UiT Untitled
 
2011
5 Eriksen, Harald M; Bergdahl, Maud Annika; Byrkjeflot, Lars Inge; Crossner, Claes-Göran; Widström, Eeva; Tillberg, Anders.
Evaluation of a dental outreach teaching programme. European journal of dental education 2011 ;Volum 15.(1) s. 3-7
UiT Untitled
 
2010
6 Eriksen, Harald M; Bergdahl, Maud Annika; Byrkjeflot, Lars Inge; Crossner, Claes-Göran; Tillberg, Anders; Widström, Eeva.
Ekstern klinisk trening : erfaringer fra tannlegeutdanningen i Tromsø 2007-2009. Den norske tannlegeforenings tidende 2010 ;Volum 120.(10) s. 664-667
UiT Untitled
 
2006
7 Eriksen, Harald M; Hensten, Arne; Widstrøm, Eeva; Dingsør, Endre; Marstrander, peter; Byrkjeflot, Lars Inge; Olsen, Tore.
Tannlegeutdanningen i Tromsø. Den norske tannlegeforenings tidende 2006 ;Volum 116. s. 168-171
UiT Untitled