Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2018
1 Reisæter, Guro.
Katarina - kyrkjeleg, keisarleg og kløktig kompromiss. I: Katharina och namnen. Uppsala universitet 2018 ISBN 978-91-506-2674-2. s. 21-26
UiT Untitled
 
2 Sokolova, Svetlana; Reisæter, Guro.
Film “Homo ludens” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat). Youtube 2018
UiT Untitled
 
3 Sokolova, Svetlana; Reisæter, Guro.
Student film “Tromsø” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat). Youtube 2018
UiT Untitled
 
2015
4 Reisæter, Guro.
Personnamn og innvandring.. I: Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6. s. 271-295
UiT Untitled
 
2013
5 Reisæter, Guro.
A Glimpse of Norwegian Folklore. Litteraturseminar om russisk og norsk folklore for studentar og tilsette på NArFU; 2013-11-26
UiT Untitled
 
2012
6 Reisæter, Guro.
Continuation or adaption. Oslo Studies in Language (OSLa) 2012 ;Volum 4.(2)
UiT Untitled
 
2009
7 Reisæter, Guro.
Hva er typisk norsk?. Foredrag; 2009-10-03 - 2009-10-03
UiT Untitled
 
8 Reisæter, Guro.
Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklege familiar. Norna-rapporter 2009 ;Volum 83. s. 147-159
UiT Untitled
 
9 Reisæter, Guro.
Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar. Norna-rapporter 2009 s. 147-159
UiT Untitled
 
10 Reisæter, Guro.
Norske navnetradisjoner. Foredrag; 2009-06-25 - 2009-06-25
UiT Untitled
 
2008
11 Reisæter, Guro.
Appreciated at home, but awkward abroad. Personal names of university exchange students. I: XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche 22nd International Congress of Onomastic Sciences 22. Internationaler Kongress für Namenforschung XXIIème Congrès Inernational des Sciences Onomastiques. Edizioni ETS 2008 ISBN 978-884672150-1. s. 499-509
UiT Untitled
 
12 Reisæter, Guro.
Islendingar fer austover. Norna-rapporter 2008 ;Volum 84. s. 359-366
UiT Untitled
 
13 Reisæter, Guro.
Vi og dei andre. Studium for pedagogikkstudentar; 2008-01-24 - 2008-01-24
UiT Untitled
 
2007
14 Reisæter, Guro.
Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?. Konferansen "Namn og identitet"; 2007-11-16 - 2007-11-16
UiT Untitled
 
15 Reisæter, Guro.
Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?. Nytt om namn 2007 (46) s. 41-50
UiT Untitled
 
16 Reisæter, Guro.
Islendingar fer austover. Den 14. nordiska namnforskarkongressen; 2007-08-11 - 2007-08-14
UiT Untitled
 
17 Reisæter, Guro.
Name choices in bilingual families in Norway. I: Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19-24 August 2002, 3. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen 2007 ISBN 978-91-7229-041-9. s. 281-289
UiT Untitled
 
18 Reisæter, Guro.
Omtale av Eva Villarsen Meldgaard: Ordbog over muslimske fornavne i Danmark. Studia Anthroponymica Scandinavica 2007 (25) s. 137-138
UiT Untitled
 
19 Reisæter, Guro.
Uttaleundervising for minoritetspråklige elevar i norsk som andrespråk. Metodikk og pedagogikk. Studium for lærarskolestudentar; 2007-03-26 - 2007-03-26
UiT Untitled
 
2006
20 Reisæter, Guro.
Mitt, ditt eller begge namn?. NORNAs 36. symposium; 2006-11-16 - 2006-11-18
UiT Untitled
 
21 Reisæter, Guro.
Namn på barn i fleirspråklige familiar. Seniorforum; 2006-12-05 - 2006-12-05
UiT Untitled
 
2005
22 Reisæter, Guro.
Med babelske namn i bagasjen. Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Noreg. Norna-rapporter 2005 (80) s. 255-268
UiT Untitled
 
23 Reisæter, Guro.
Appreciated at home, but awkward abroad. ICOS 22; 2005-08-28 - 2005-09-04
UiT Untitled
 
2004
24 Reisæter, Guro.
Kreative kompromiss på fargerik bakgrunn. Namn i ein tospråklig kontekst. Studia Anthroponymica Scandinavica 2004 (22) s. 105-135
UiT Untitled
 
2003
25 Reisæter, Guro.
Mohammed, Maya og Bente Sirin under nordlyset. Motiv bak og erfaring med namn på barn i tospråklige familiar i Tromsø. I: KVINNLIGT, KULTURELLT, MÄNSKLIGT. Uppsala: Universitetstryckeriet 2003 ISBN 91-86624-58-X. s. 73-88
UiT Untitled
 
26 Reisæter, Guro.
Namn i ein fleirspråklig kontekst. Kva heiter barna når verken mor eller far eller berre ein av foreldra er norske?. NOA - Norsk som andrespråk 2003 (24) s. 1-21
UiT Untitled
 
27 Reisæter, Guro.
Med babelske namn i bagasjen. Den 13. nordiske namnekonferansen; 2003-08-15 - 2003-08-18
UiT Untitled
 
28 Reisæter, Guro.
Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø. Fagrådsmøte; 2003-04-03 - 2003-04-03
UiT Untitled
 
29 Reisæter, Guro.
Names across borders. How personal names in an international setting reflect compromise. The Peace Forum; 2003-02-13 - 2003-02-13
UiT Untitled
 
30 Reisæter, Guro.
Namnekval og namneval. Sjätta konferensen om nordiska språk som andraspråk; 2003-05-23 - 2003-05-23
UiT Untitled
 
31 Reisæter, Guro.
Namnet skjemmer ingen – men problem kan det bli likevel ... Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Norge. Kvinneforskarmaraton 2003; 2003-11-01 - 2003-11-01
UiT Untitled
 
2002
32 Reisæter, Guro.
Veronika av Kristi ansikt og Electa av Jesus. Klosterliv og namnebruk hos karmelittnonnene i Tromsø. I: Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Tromsø: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø 2002 s. 161-167-
UiT Untitled
 
33 Reisæter, Guro.
Name choices in bilingual families in Norway. ICOS 21; 2002-08-19 - 2002-08-24
UiT Untitled
 
34 Reisæter, Guro.
Namn i tospråklige familiar i Tromsø. Psykologiseminar; 2002-04-19 - 2002-04-19
UiT Untitled
 
35 Reisæter, Guro.
Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø I. Personalseminar; 2002-10-29 - 2002-10-29
UiT Untitled
 
36 Reisæter, Guro.
Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø II. Personalseminar; 2002-11-15 - 2002-11-15
UiT Untitled
 
37 Reisæter, Guro.
Nysgjerrig på namn? Tospråklige familiar og namn i det fleirkulturelle Tromsø. Fagdagar på UiT; 2002-04-09 - 2002-04-09
UiT Untitled
 
2001
38 Reisæter, Guro.
Eit fleirkulturelt perspektiv på framlegg til ny lov om personnamn. Nytt om namn 2001 (34) s. 17-25
UiT Untitled
 
39 Reisæter, Guro.
Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø. : Universitetet i Tromsø 2001 201 s.
UiT Untitled