Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2019
1 Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin; Wibye, Johan Vorland.
Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. : Arbeids- og velferdsdirektoratet 2019 19 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
2018
2 Hennig, Martin.
Article 14 - Internal taxation: No fiscal discrimination of imported goods / Article 15 - Repayment of internal taxes. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 311-323
UiT Untitled
 
3 Hennig, Martin.
Article 47 - Scope of application. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 500-517
UiT Untitled
 
4 Hennig, Martin.
Article 48 - Non-discriminatory application of national rules / Article 49 - State aid in the transport sector / Article 50 - Prohibition of discriminatory rates or conditions for carriage of goods / Article 51 - Prohibition of State aid in the form of favorable rates or conditions / Article 52 - Charges for crossing the borders. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 517-524
UiT Untitled
 
5 Hennig, Martin.
Article 76 - Cooperation in the field of statistics. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 740-741
UiT Untitled
 
6 Hennig, Martin.
The Untouchable Nature of the ‘EU Seal Regime’— Is the European Union Liable for the Damages Suffered by the Canadian Inuit Due to the Violation of WTO Law in EC—Seal Products?. The International Journal of Marine and Coastal Law 2018 ;Volum 33. s. 403-414
UiT Untitled
 
2017
7 Hennig, Martin.
Book Review: Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws by Julian Nowag. Review of European, Comparative and International Environmental Law 2017 ;Volum 26.(2) s. 184-185
UiT Untitled
 
8 Hennig, Martin; Caddell, Richard.
On Thin Ice? Arctic Indigenous Communities, the European Union and the Sustainable Use of Marine Mammals. I: The European Union and the Arctic. Brill|Nijhoff 2017 ISBN 9789004349162. s. 296-341
UiT Untitled
 
2015
9 Hennig, Martin.
Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler - EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02542-1) 251 s.
UiT Untitled
 
10 Hennig, Martin.
The EU Seal Products Ban – Why Ineffective Animal Welfare Protection Cannot Justify Trade Restrictions under European and International Trade Law. Arctic Review on Law and Politics 2015 ;Volum 6.(1) s. 74-86
UiT Untitled
 
2011
11 Hennig, Martin.
Public Service Obligations: Protection of Public Service Values in a National and European Context. I: Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press 2011 ISBN 978-90-6704-733-3. s. 179-197
UiT Untitled
 
12 Hennig, Martin.
The Constitutional Protection of Capitalism. European Law Review 2011 ;Volum 36.(2) s. 308-311
UiT Untitled
 
2008
13 Hennig, Martin.
Resolving Conflicts of Interest in Network Industries - A European perspective. International and comparative corporate law journal (ICCLJ) 2008 ;Volum 6.(4) s. 43-58
UiT Untitled
 
2007
14 Hennig, Martin.
Etterlengtet rettspraksis fra Høyesterett på avhendingslovens område. Materielle krav til reklamasjon, og selgers mulighet til å avverge kjøpers krav om prisavslag. Jussens venner 2007 ;Volum 42.(4) s. 235-246
UiT Untitled