Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2018
1 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 103 s.
UiT Untitled
 
2 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018 ;Volum 47.(5) s. 22-24
UiT Untitled
 
2017
3 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017 ;Volum 46.(5) s. 16-19
UiT Untitled
 
4 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural areas. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-7
UiT Untitled
 
5 Gaski, Margrete; Halvorsen, Peder Andreas; Aaraas, Ivar Johannes; Aasland, Olaf Gjerløw.
Utdanner Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(14-15) s. -
UiT Untitled
 
2016
6 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016 ;Volum 71.(1) s. 16-20
UiT Untitled
 
7 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016 ;Volum 45.(5) s. 12-15
UiT Untitled
 
8 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Tromsø/Alta: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2016 59 s.
UiT Untitled
 
9 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016 ;Volum 45.(6) s. 30-33
UiT Untitled
 
10 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Legetjenester der folk bor. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 130.(4) s. 41-48
UiT Untitled
 
11 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar.
Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2016 94 s.
UiT Untitled
 
2015
12 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-04
UiT Untitled
 
13 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015 ;Volum 44.(7)
UiT Untitled
 
14 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015
UiT Untitled
 
15 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice; 2015-06-16 - 2015-06-18
UiT Untitled
 
16 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Varighet av fastlegeavtaler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135. s. 2045-2049
UiT Untitled
 
17 Gaski, Margrete.
Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder. Forskerkonferanse; 2015-11-16 - 2015-11-20
UiT Untitled
 
18 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrerte legetjenester. Fagbladet samfunn og økonomi 2015 (2) s. 52-65
UiT Untitled
 
19 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Senjalegen. En evaluering. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015 65 s.
UiT Untitled
 
2014
20 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Nødland, Svein Ingve; Stephansen, Anna.
Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Stavanger: International Research Institute Stavanger (IRIS) 2014 (ISBN 978-82-490-0846-9) 109 s.
NORCE UiT Untitled
 
21 Angell, Elisabeth; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Gaski, Margrete.
Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord.. Alta: Norut Alta 2014 (ISBN 978-82-7571-241-5) 150 s.
NORUT UiT Untitled
 
22 Gaski, Margrete.
Kompetanseutfordringer og samhandlingsreformen. Norsk Sykepleierforbund Troms konferanse; 2014-05-12 - 2014-05-12
UiT Untitled
 
23 Gaski, Margrete.
Physician retention in Norway’s northernmost county: How effective has the tailored internship strategy been?. Avslutningskonferanse i EU-programmet Recruit & Retain; 2014-05-04 - 2014-05-06
UiT Untitled
 
24 Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i norske kommuner?. NOPSA forskerkonferanse Arbeidsgruppe Nordisk helsepolitikk; 2014-08-12 - 2014-08-15
UiT Untitled
 
25 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata?. Alta: Norut Alta 2014
UiT Untitled
 
26 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013.. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske univeristet 2014
UiT Untitled
 
27 Skaalvik, Mari Wolff; Gaski, Margrete; Norbye, Bente.
Decentralized nursing education in Northern Norway: a basis for continuing education to meet competence needs in rural Arctic healtcare services. International Journal of Circumpolar Health 2014 ;Volum 73. s. -
UiT Untitled
 
2013
28 Gaski, Margrete.
Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen. Nettverksmøte i Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen; 2013-06-12 - 2013-06-12
UiT Untitled
 
29 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift. Alta: Norut Alta 2013
UiT Untitled
 
30 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. Alta: Norut Alta 2013
UiT Untitled
 
31 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?. Fagbladet samfunn og økonomi 2013 (1) s. 33-53
NORUT Untitled
 
32 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre-Troms medisinske samhandlingssenter. Alta: Norut Alta 2013
UiT Untitled
 
2012
33 Gaski, Margrete.
Aspects of health services in sami areas. : ISM, Universitetet i Tromsø 2012 (ISBN 978-82-90263-39-8) 96 s. ISM skriftserie(124)
UiT Untitled
 
2011
34 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune. Alta: Norut 2011
NORUT Untitled
 
35 Gaski, Margrete; Melhus, Marita; Deraas, Trygve sigvart; Førde, Olav Helge.
Use of Health care in the main area of Sami habitation in Norway - catching up with national expenditure rates. Rural and remote health 2011 ;Volum 11.(2)
UiT Untitled
 
2010
36 Gaski, Margrete; Olson, Linda.
The dimensions of successful recruitment and retention of physicians in rural and remote Indigenous areas. Arctic Frontiers forskerkonferanse; 2010-01-28 - 2010-01-29
UiT Untitled
 
2008
37 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Hasvold, Toralf.
Forty years of allocated seats for Sami medical students - has preferential admission worked?. Rural and remote health 2008
UiT Untitled
 
2007
38 Gaski, Margrete.
Hvor blir det av de samiske legene?. Sametingets helse- og sosialkonferanse; 2007-10-10 - 2007-10-10
UiT Untitled
 
2005
39 Eikeland, Sveinung; Abelsen, Birgit; Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig; Krogh, Lars; Nilsen, Inge B.; Gaski, Margrete.
Snøhvitprosjektet og regional utvikling. Alta: Norut NIBR Finnmark 2005 (ISBN 8275711398) 50 s. (7)
HIOA NORUT UiT Untitled
 
2001
40 Eythorsson, Einar; Gaski, Margrete.
Sápmi, en region i nord - utfordringer knyttet til myndighetsoverføring til Sametinget. Regionale Trender 2001 (1) s. 60-64
NIKU NORUT Untitled
 
2000
41 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Trygdeetatens innkrevingssentral. Brukerundersøkelse. Alta: Finnmarksforskning 2000 (ISBN 82-7571-084-7) 71 s. (1)
HINN UiT Untitled
 
1998
42 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Heimtun, Bente.
Med charterfly til Nord-Norge. Alta: Finnmarksforskning 1998 (ISBN 82-7571-079-0) (5)
NORUT UiT Untitled
 
43 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lervik, Line.
Attraksjonsverdi : en analyse av Alta museum og Lofotr vikingmuseet på Borg. Alta: Finnmarksforskning 1998 (ISBN 82-7571-075-8) 72 s.
NORUT UiT Untitled