Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?. Utposten 2020 ;Volum 49.(1) s. 22-25
UiT Untitled
 
2 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
The Norwegian Primary Health Care Team pilot: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Helsetjenesteforskningskonferansen; 2020-03-11 - 2020-03-11
UiT Untitled
 
3 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette.
Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. I: Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 s. -
UiT Untitled
 
4 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin.
Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. Oslo: Fafo 2020 27 s. Fafo-notat
UiT Untitled
 
5 Gaski, Margrete.
Desentralisert sykepleierutdanning: Effekter på lokal rekruttering. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2020 13 s.
UiT Untitled
 
6 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter. Lederatferd ved implementering av primærhelseteam på fastlegekontor. Tidsskrift for velferdsforskning 2020 ;Volum 23.(4) s. 281-293
UiT Untitled
 
7 Gaski, Margrete; Kvamme, Maria Fredriksen; Nordberg, Eva MK; Abelsen, Birgit.
Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM, UiT Norges arktiske universitet 2020 66 s.
UiT Untitled
 
2019
8 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
The Norwegian primary health care team trial: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Nordic Network for Health Policy; 2019-05-13 - 2019-05-14
UiT Untitled
 
9 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind.
Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 154 s.
UiO UiT Untitled
 
10 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind; Sten-Gamberg, Susanna; Iversen, Tor; Sæther, Erik Magnus.
Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.. Oslo: Helsedirektoratet 2019 154 s.
UiO UiT Untitled
 
11 Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete.
Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019 ;Volum 9.(10)
UiT Untitled
 
2018
12 Gaski, Margrete.
Fastlegetjenesten i nord. Bemanning og samhandling. Helse Nord Høringsmøte; 2018-04-04 - 2018-04-04
UiT Untitled
 
13 Gaski, Margrete.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Nordland legeforenings konferanse: Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiT Untitled
 
14 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 103 s.
UiT Untitled
 
15 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018 ;Volum 47.(5) s. 22-24
UiT Untitled
 
2017
16 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Ny turnustjeneste for leger. En studie om implementering og samstyring. Tromsø: NSDM, UiT Norges arktiske universitet 2017 55 s.
UiT Untitled
 
17 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017 ;Volum 46.(5) s. 16-19
UiT Untitled
 
18 Gaski, Margrete.
Bemanningssituasjonen og endringer i fastlegerollen som følge av Samhandlingsreformen. Fagpolitisk seminar om fastlegeordningen på Stortinget; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiT Untitled
 
19 Gaski, Margrete.
Fastlegens medvirkning ved overgangen fra sykehus til hjem. NOPSA-konferanse, sesjon: Current challenges in health sector governance in Europ; 2017-08-08 - 2017-08-11
UiT Untitled
 
20 Gaski, Margrete.
Fastleger og sykepleiere – knappe ressurser i kommunene. Fylkesmannen i Troms konferanse; 2017-04-20 - 2017-04-20
UiT Untitled
 
21 Gaski, Margrete.
Hvor blir våre sykepleiere av?. Fagnettverket for Kompetanseløftet 2020; 2017-10-12 - 2017-10-12
UiT Untitled
 
22 Gaski, Margrete.
Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord?. Foredrag for styret ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiT Untitled
 
23 Gaski, Margrete.
Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Fagdag for leger i Lofoten; 2017-05-04 - 2017-05-04
UiT Untitled
 
24 Gaski, Margrete.
Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Samfunnsmedisingruppa i Troms og Finnmark; 2017-04-25 - 2017-04-25
UiT Untitled
 
25 Gaski, Margrete.
Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Møte i samhandlingsutvalget i Helse Nord; 2017-03-02 - 2017-03-02
UiT Untitled
 
26 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural areas. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-7
UiT Untitled
 
27 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Development of a model to improve rural GP retention and quality of GP services. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15
UiT Untitled
 
28 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i nord. Tromsø: NSDM, UiT Norges arktiske universitet 2017 65 s.
UiT Untitled
 
29 Gaski, Margrete; Halvorsen, Peder Andreas; Aaraas, Ivar Johannes; Aasland, Olaf Gjerløw.
Utdanner Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(14-15) s. -
UiT Untitled
 
2016
30 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016 ;Volum 71.(1) s. 16-20
UiT Untitled
 
31 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016 ;Volum 45.(5) s. 12-15
UiT Untitled
 
32 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Tromsø/Alta: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2016 59 s.
UiT Untitled
 
33 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016 ;Volum 45.(6) s. 30-33
UiT Untitled
 
34 Gaski, Margrete.
Hvor blir sykepleierne våre av?. Samhandlingskonferansen i Troms og Finnmark; 2016-11-29 - 2016-11-30
UiT Untitled
 
35 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Legetjenester der folk bor. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 130.(4) s. 41-48
UiT Untitled
 
36 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar.
Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2016 94 s.
UiT Untitled
 
2015
37 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-04
UiT Untitled
 
38 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015 ;Volum 44.(7)
UiT Untitled
 
39 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015
UiT Untitled
 
40 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice; 2015-06-16 - 2015-06-18
UiT Untitled
 
41 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Varighet av fastlegeavtaler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135. s. 2045-2049
UiT Untitled
 
42 Gaski, Margrete.
Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder. Forskerkonferanse; 2015-11-16 - 2015-11-20
UiT Untitled
 
43 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrerte legetjenester. Fagbladet samfunn og økonomi 2015 (2) s. 52-65
UiT Untitled
 
44 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Senjalegen. En evaluering. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015 65 s.
UiT Untitled
 
2014
45 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Nødland, Svein Ingve; Stephansen, Anna.
Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Stavanger: International Research Institute Stavanger (IRIS) 2014 (ISBN 978-82-490-0846-9) 109 s.
NORCE UiT Untitled
 
46 Angell, Elisabeth; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Gaski, Margrete.
Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord.. Alta: Norut Alta 2014 (ISBN 978-82-7571-241-5) 150 s.
NORCE UiT Untitled
 
47 Gaski, Margrete.
Kompetanseutfordringer og samhandlingsreformen. Norsk Sykepleierforbund Troms konferanse; 2014-05-12 - 2014-05-12
UiT Untitled
 
48 Gaski, Margrete.
Physician retention in Norway’s northernmost county: How effective has the tailored internship strategy been?. Avslutningskonferanse i EU-programmet Recruit & Retain; 2014-05-04 - 2014-05-06
UiT Untitled
 
49 Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i norske kommuner?. NOPSA forskerkonferanse Arbeidsgruppe Nordisk helsepolitikk; 2014-08-12 - 2014-08-15
UiT Untitled
 
50 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata?. Alta: Norut Alta 2014
UiT Untitled
 
    Vis neste liste