Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Fause, Anett Beatrix Osnes.
Anke i Ludviksensaken. NRK [Radio] 2019-08-06
UiT Untitled
 
2 Fause, Anett Beatrix Osnes.
Arild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019 s. 189-195
UiT Untitled
 
3 Fause, Anett Beatrix Osnes.
Nødrett som rettsgrunnlag for akuttvedtak om samvær i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 ;Volum 17.(3) s. 247-262
UiT Untitled
 
2018
4 Fause, Anett Beatrix Osnes.
Jusprofessor ønsker å kriminalisere løgner på Tinder som leder til sex. nettavisen.no [Internett] 2018-11-26
UiT Untitled
 
5 Fause, Anett Beatrix Osnes.
Menneskerettigheter i barnevernsaker. Internseminar; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiT Untitled
 
2017
6 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Rettslige rammer for rettsgenetiske undersøkelser - innhenting, registrering og bruk. Toking og mistolking av DNA-resultater i strafferetten; 2017-01-23
UiT Untitled
 
7 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet – en virksomhet unntatt rettslig styring og kontroll?. Lov og Rett 2017 s. 281-298
UiT Untitled
 
2016
8 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Tidsskrift for strafferett 2016 (1) s. 104-108
UiT Untitled
 
9 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett. Tv2.no [Internett] 2016-08-09
UiT Untitled
 
10 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Feil i voldtektsdom. Aftenposten.no [Avis] 2016-11-03
UiT Untitled
 
11 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Har vi også pedagogiske utfordringer i voldtektssaker?. Dagbladet 2016 s. 36-37
UiT Untitled
 
12 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Jensen-rettssak kan bli langvarig. NTB [Internett] 2016-02-08
UiT Untitled
 
13 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Legality - a fundamental condition for the establishment of an effective oversight body. Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold War until today - key trends and developments; 2016-04-12 - 2016-04-13
UiT Untitled
 
14 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Muligheter og begrensninger i dagens lovgivning. Voldtekt - hvordan trygge kvinners rettssikkerhet?; 2016-08-18 - 2016-08-18
UiT Untitled
 
15 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Odins soldater. NRK [TV] 2016-02-19
UiT Untitled
 
16 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Odins soldater og forbudet mot privat rettshåndhevelse. NRK Her og nå [Radio] 2016-02-19
UiT Untitled
 
17 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Skjult kamera-stunt med Thomas og Harald gikk galt. Får slakt av jussekspert. Dagbladet.no [Avis] 2016-08-18
UiT Untitled
 
18 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Ståle Eskeland: Strafferett, 4. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 s. 557-561
UiT Untitled
 
2015
19 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Bruk av materiale fra hemmelig avlytting. Politihøgskolens forskningskonferanse; 2015-08-13 - 2015-08-14
UiT Untitled
 
20 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Det kan ta tid å få iverksatt en eventuell utlevering av Mulla Krekar. NRK Her og nå [Radio] 2015-11-13
UiT Untitled
 
21 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Drapssak for retten uten at den døde er funnet. NRK Nordland [TV] 2015-11-03
UiT Untitled
 
22 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Jusekspert: – Pirattaxi-grupper på Facebook kan være ulovlig. NRK Finnmark [Internett] 2015-06-29
UiT Untitled
 
23 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Legal perspectives on the use of information from secret monitoring. Research Seminar on Democratic Control of; 2015-10-12 - 2015-10-12
UiT Untitled
 
24 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Nei, du kan ikke si hva som helst på Facebook. Nordlys [Avis] 2015-11-13
UiT Untitled
 
25 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Omstridt objektivitetsplikt. Advokatbladet [Fagblad] 2015-03-20
UiT Untitled
 
26 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Utlevering av Mulla Krekar. NRK dagsnytt [Radio] 2015-11-13
UiT Untitled
 
2014
27 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Hva er korrupsjon?. Juristforum; 2014-06-17 - 2014-06-17
UiT Untitled
 
28 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Kravet til legalitet, nødvendighet og proporsjonalitet når det utøves polisiær eller påtalemessig myndighet som griper inn i vernet etter EMK art. 8 nr. 1. Tidsskrift for strafferett 2014 ;Volum 14.(1) s. 45-59
UiT Untitled
 
29 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Omdømmeekspert: – Folk forventer at han tar sin straff. NRK Trøndelag [Internett] 2014-08-26
UiT Untitled
 
30 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Politiet: Må regne med flere kontroller på gaten. Osloby [Internett] 2014-01-08
UiT Untitled
 
2013
31 Osnes, Anett Beatrix.
Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum?. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2013 (ISBN 978-82-93021-09-4) 284 s.
UiT Untitled
 
32 Osnes, Anett Beatrix.
Bruk av materiale fra hemmelig avlytting som bevis i straffesak. Påtalemøtet for Nord-Norge; 2013-04-04 - 2013-04-04
UiT Untitled
 
33 Osnes, Anett Beatrix.
Domstolen tillater bruk av avlyttingsmateriale som er i strid med loven. www.nordlys.no [Internett] 2013-03-07
UiT Untitled
 
34 Osnes, Anett Beatrix.
Domstolen tillater integritetskrenkende bevis og bevisførsel i større grad enn loven gir rom for. NRK Nordnytt [Radio] 2013-03-07
UiT Untitled
 
35 Osnes, Anett Beatrix.
-Må endre loven (eller praksis). Advokatbladet [Avis] 2013-06-19
UiT Untitled
 
36 Osnes, Anett Beatrix.
Om bruk av opplysninger fra hemmelig metodebruk. Samling Juristforbundets mentorordning; 2013-06-12
UiT Untitled
 
37 Osnes, Anett Beatrix.
Prøveforelesning over oppgitt emne: "Legalitets- nødvendighets- og proporsjonalitetskravet i EMK art 8 nr. 2". Disputas; 2013-03-08 - 2013-03-08
UiT Untitled
 
38 Osnes, Anett Beatrix.
Skranker i EMK art. 8 for bruk av polisiær eller påtalemessig tvang. Påtalemøtet for Nord-Norge; 2013-04-04 - 2013-04-04
UiT Untitled
 
39 Osnes Fause, Anett Beatrix.
Kongo har sendt obduksjonsrapport på 200 sider. Aftenposten [Internett] 2013-12-11
UiT Untitled
 
40 Osnes Fause, Anett Beatrix.
NRK erfarer: Reiser tiltale i Vålnes-saken. NRK Troms [Internett] 2013-10-03
UiT Untitled
 
2012
41 Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix.
Skal forske på rettssaken. iTromsø [Avis] 2012-04-17
UiT Untitled
 
42 Osnes, Anett Beatrix.
Innlegg på debattmøte om dødsstraff. Cities for life; 2012-11-30 - 2012-11-30
UiT Untitled
 
43 Osnes, Anett Beatrix.
Kommentar om forholdet mellom livstidsstraff og dagens regler om forvaring. NRK Troms [Radio] 2012-08-27
UiT Untitled
 
2011
44 Osnes, Anett Beatrix.
Bevistema i sak om uaktsomt drap. NRK Troms [Radio] 2011-02-08
UiT Untitled
 
45 Osnes, Anett Beatrix.
Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. NRK Nordland [Radio] 2011-11-15
UiT Untitled
 
46 Osnes, Anett Beatrix.
Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. NRK Nordland [TV] 2011-11-15
UiT Untitled
 
47 Osnes, Anett Beatrix.
Handteringen av mulig saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. NRK Nordland [TV] 2011-12-20
UiT Untitled
 
48 Osnes, Anett Beatrix.
Straffansvar for korrupsjon. NRK Nordnytt [Radio] 2011-12-05
UiT Untitled
 
2010
49 Osnes, Anett Beatrix.
Datalagringsdirektivet i norsk rett. Labyrint [Avis] 2010-01-31
UiT Untitled
 
50 Osnes, Anett Beatrix.
Noen alternative refleksjoner over forbrytelse og straff. Bladet Vesterålen 2010
UiT Untitled
 
    Vis neste liste