Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 145 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Brandstorp, Helen; Svensson, Anders.
Koordinering og samarbeid ved beslutninger. I: Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7. s. 124-147
UiT Untitled
 
2019
2 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2019 34 s.
UiT Untitled
 
3 Brandstorp, Helen.
helseberedskap i distriktene. Stortingsseminar; 2019-08-19 - 2019-08-19
UiT Untitled
 
4 Brandstorp, Helen.
Søker du rettferdighet - eller fred?. Dagens medisin 2019 (2) s. 34-34
UiT Untitled
 
5 Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit.
Recruit & Retain Rammeverket.
UiT Untitled
 
6 Brandstorp, Helen; Martinsen, Mona.
Hav kan de store lære av de små pg de små av de store legevaktene. nasjonal konferanse; 2019-09-12 - 2019-09-14
UiT Untitled
 
7 Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete.
Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019 ;Volum 9.(10)
UiT Untitled
 
8 Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019
UiT Untitled
 
2018
9 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 74 s.
UiT Untitled
 
10 Brandstorp, Helen.
Akuttmedisinske teamarbeid. Nasjonal nettverkskonferanse i MedSim Norge; 2018-04-09 - 2018-04-10
UiT Untitled
 
11 Brandstorp, Helen.
ALIS-Vest og ALIS-Nord. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen; 2018-05-07 - 2018-05-08
UiT Untitled
 
12 Brandstorp, Helen.
Alis-Vest og -Nord. Årsmøte for Norsk forening for allmennmedisin; 2018-04-24 - 2018-04-24
UiT Untitled
 
13 Brandstorp, Helen.
ALIS-Vest. Utdanningsstillinger i allmennpraksis. Workshop; 2018-03-14 - 2018-03-14
UiT Untitled
 
14 Brandstorp, Helen.
Alis-vest.no.
UiT Untitled
 
15 Brandstorp, Helen.
Allmennlegetjenester i distriktene. Jubileumsseminar for allmennmedisinen 50 år; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
16 Brandstorp, Helen.
Dagsnytt 18 - om engangslegene. NRK [Radio] 2018-10-19
UiT Untitled
 
17 Brandstorp, Helen.
Den norske granitten. Dagens medisin 2018 s. 62-
UiT Untitled
 
18 Brandstorp, Helen.
Desentralisert legeutdanning - hva vet vi?. Åpningsseminar av NTNU-Link; 2018-08-23 - 2018-08-23
UiT Untitled
 
19 Brandstorp, Helen.
Du har lov til å bli sint. Dagens medisin 2018
UiT Untitled
 
20 Brandstorp, Helen.
En robust kombinasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(17) s. 1646-1649
UiT Untitled
 
21 Brandstorp, Helen.
Engangslegene. Dagsavisen 2018
UiT Untitled
 
22 Brandstorp, Helen.
Experiensecs from Norway regarding General practice. Årsmøtekurs; 2018-05-15 - 2018-05-15
UiT Untitled
 
23 Brandstorp, Helen.
Fastlegegrep for fremtiden. Skrevet med Hans Høvik, Rolf Martin Tande, Brita Øygard, Karsten Sylta, Astrid Toft og Gunnar Ramstad. Dagens medisin 2018
UiT Untitled
 
24 Brandstorp, Helen.
Forskar: Store legevakter er ikkje betre enn små. Avisa Nationen [Avis] 2018-05-01
UiT Untitled
 
25 Brandstorp, Helen.
Forskning og innsikter om rekruttering og stabilisering av leger. interkommunalt møte i Valldal; 2018-06-01 - 2018-06-01
UiT Untitled
 
26 Brandstorp, Helen.
Forskningsbidrag innen akuttmedisin fra NSDM. Nettverkssamling mellom relevante kompetansesentre; 2018-02-08 - 2018-02-08
UiT Untitled
 
27 Brandstorp, Helen.
Hjemmelegene. Nrk.no [Internett] 2018-10-18
UiT Untitled
 
28 Brandstorp, Helen.
Hva skal prioriteres innen akuttmedisin. workshop I NFA; 2018-05-04 - 2018-05-04
UiT Untitled
 
29 Brandstorp, Helen.
Hvordan rekruttere og stabilisere fastleger. Regional rådmannsamling; 2018-05-31 - 2018-05-31
UiT Untitled
 
30 Brandstorp, Helen.
Innlegg til nettverket fra NSDM om akuttmedisinsk forskning. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiT Untitled
 
31 Brandstorp, Helen.
Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan fra NSDM. Innspillsseminar; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiT Untitled
 
32 Brandstorp, Helen.
Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. den 2. nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning; 2018-03-13 - 2018-03-14
UiT Untitled
 
33 Brandstorp, Helen.
nsdm.no.
UiT Untitled
 
34 Brandstorp, Helen.
Om legevakt i distrikt. debattmøte i Luster; 2018-05-03 - 2018-05-03
UiT Untitled
 
35 Brandstorp, Helen.
Om rekruttering av leger. Nasjonal praksiskonsulent konferanse; 2018-05-08 - 2018-05-08
UiT Untitled
 
36 Brandstorp, Helen.
om samhandlingsreformen. Dagens Medisin 20 år; 2018-11-08 - 2018-11-08
UiT Untitled
 
37 Brandstorp, Helen.
om simuleringstrening av akuttmedisinske team. åpningskurs for medisiner- og sykepleiestudenter; 2018-08-24 - 2018-08-24
UiT Untitled
 
38 Brandstorp, Helen.
Realistisk samhandling med fastleger. Samhandlingskonferansen på Helgeland; 2018-11-14 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
39 Brandstorp, Helen.
rekruttere og beholde leger. Helsekonferansen i Narvik; 2018-09-24 - 2018-09-25
UiT Untitled
 
40 Brandstorp, Helen.
Rekruttering av fastleger, erfaringer fra Skottland og Sverige. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen; 2018-05-07 - 2018-05-08
UiT Untitled
 
41 Brandstorp, Helen.
Rekruttering av fastleger til kommunen. Nyere forskning. Årsmøte til Allmennlegeforeningen; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiT Untitled
 
42 Brandstorp, Helen.
Rekruttering og stabilisering i Sogn og Fjordane. årsmøtekurs; 2018-09-07 - 2018-09-08
UiT Untitled
 
43 Brandstorp, Helen.
Ringvirkninger av Finnmarksmodellen. Samhandlingskonferansen Finnmark; 2018-11-20 - 2018-11-20
UiT Untitled
 
44 Brandstorp, Helen.
Rural medicine in Norway. Besøk fra Canada; 2018-02-23 - 2018-02-23
UiT Untitled
 
45 Brandstorp, Helen.
Små historier - i den store. Dagens medisin 2018
UiT Untitled
 
46 Brandstorp, Helen.
The benefits of being small. Rethinking remote; 2018-05-23 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
47 Brandstorp, Helen.
Updates from Norway. Nettverkssamling Recruit & Retain Making it Work; 2018-05-13 - 2018-05-16
UiT Untitled
 
48 Brandstorp, Helen; Nygaard, Jorunn.
Pleie og omsorgspersonell på Senja om mestring av jobben. konferanse om distriktsmedisin; 2018-02-05 - 2018-02-05
UiT Untitled
 
49 Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen.
Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. VG : Verdens gang 2018
UiT Untitled
 
50 Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Wisborg, Torben; Brandstorp, Helen.
Tverrfaglig simuleringstrening: Ingen skal jobbe alene på legevakt. Dagens medisin 2018
UiT Untitled
 
    Vis neste liste