Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2021
1 Minde, Gunn-Tove.
Hva er det å være sjøsame? Tradisjoner, tro, historie og kultur. I: Samiske stemmer i barnehagen, utkommer mars-april 2021. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-66461-9.
UiT Untitled
 
2 Minde, Gunn-Tove.
Offentlige tilbud til personer med dmens og deres pårørende i koronatider. Nettverksforum for demenskontakter i Troms; 2021-09-22 - 2021-09-23
UiT Untitled
 
3 Minde, Gunn-Tove.
Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre. Tidsskriftet sykepleien 2021 s. -
UiT Untitled
 
2019
4 Minde, Gunn-Tove.
A culturally sensitive approach to older people suffering from Memory Loss- disconnected from their spirituality and environment?. Clobal Conference on Nursing & Nutrition; 2019-06-24 - 2019-06-25
UiT Untitled
 
5 Minde, Gunn-Tove.
Accomodating Sami culture and beliefs in the health system. Enduring Injusties and Thruth and Reconciliation Commissions for Indigenous people; 2019-10-21 - 2019-10-22
UiT Untitled
 
6 Minde, Gunn-Tove.
Den samiske revitalisering i Harstad området. Harstad Tidende 2019
UiT Untitled
 
7 Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug.
Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse; 2019-02-22 - 2019-02-22
UiT Untitled
 
8 Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jouvnna; Nymo, Randi.
Hvordan er det å være funksjonshemmet same, og hvordan møtes dagliglivets utfordringer. Spesialpedagogikk 2019
UiT Untitled
 
9 Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jouvnna; Nymo, Randi Inger Johanne.
Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?. Spesialpedagogikk 2019 (2) s. 25-37
UiT Untitled
 
10 Minde, Gunn-Tove; Øye, Inger Elin.
Sannhetskommisjon styrker demokratiet. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
2018
11 Minde, Gunn-Tove.
Sannhetskommisjonen vil styrke demokratiet. Nordlys [Avis] 2018-04-17
UiT Untitled
 
12 Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen.
Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018 s. 6-13
UiT Untitled
 
2017
13 Minde, Gunn-Tove.
A Culturally sensitive approach to elderly care. World congress in nursing; 2017-04-03 - 2017-04-06
UiT Untitled
 
14 Minde, Gunn-Tove.
Aktivitet og livsglede. fagdag; 2017-11-16 - 2017-11-16
UiT Untitled
 
15 Minde, Gunn-Tove.
Older Sami Women Living in the Arctic: A cultural Background that breaks with Western Conventions. Journal of Community and Public Health Nursing 2017 ;Volum 3.(1) s. -
UiT Untitled
 
16 Minde, Gunn-Tove.
Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Filmfremvisning. Nordisk velferdssenter; Alta. 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
17 Minde, Gunn-Tove.
Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming 2017.
UiT Untitled
 
18 Minde, Gunn-Tove.
Tre stammers møte- Samiske kulturdager i Grovfjord. Grovfjord [Fagblad] 2017-08-05
UiT Untitled
 
19 Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill Margaret.
The meaning of Heakthy Life Period of Older People after serious Illness: A Regional study of foir Patisipants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. Journal of Community and Public Health Nursing 2017 ;Volum 3.(4) s. -
UiT NORD Untitled
 
20 Minde, Gunn-Tove; Weber, Astrid.
Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 ;Volum 14.(3) s. 265-274
UiT UNN Untitled
 
2016
21 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert.
Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
22 Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit.
Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. International Journal of Circumpolar Health 2016 ;Volum 75:31656.
UiT Untitled
 
23 Minde, Gunn-Tove.
Helsefremming på sykehjem for de eldste eldre. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 197-212
UiT Untitled
 
24 Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne.
Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process. I: International Indigenous Voices in Social Work. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 978-1-4438-9468-5. s. 83-100
UiT Untitled
 
25 Mæhle, Silje; Minde, Gunn-Tove; Kassah, Bente Lind.
Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 233-246
UiT Untitled
 
2015
26 Minde, Gunn-Tove.
A culturally-sensitive approach to elderly care. Journal of Gerontology & Geriatric Research 2015 ;Volum 4.(5) s. -
UiT Untitled
 
2014
27 Nymo, Randi Inger Johanne; Minde, Gunn-Tove.
Makt og kvalitet - hvordan urfolks- og minoritetspasientenes kulturelle erfaring og kunnskap trer fram i møte med helsepersonell i en rehabiliteringsprosess. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 169-186
UiT Untitled
 
2013
28 Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne.
«Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».. Second International Indigenous Voices in Social Work (IIVSW).; 2013-07-08 - 2013-07-11
UiT Untitled
 
29 Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill.
What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway. International Journal of Circumpolar Health 2013 ;Volum 72.(21189) s. 1-6
NORD UiT Untitled
 
2011
30 Minde, Gunn-Tove.
Hvordan kan Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - Region Nord arbeide med temaer om vold i nære relasjoner i samiske strøk?. I: Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. : Norgga Sáráhkká 2011 s. 78-79
UiT Untitled
 
31 Minde, Gunn-Tove.
Oppsummering, evaluering og veien videre. I: Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. : Norgga Sáráhkká 2011 s. 81-85
UiT Untitled
 
32 Minde, Gunn-Tove; Mæhle, Silje.
Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?. Spesialpedagogikk 2011 ;Volum 76.(9) s. 11-18
UiT Untitled
 
33 Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise.
Forord. I: Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. : Norgga Sáráhkká 2011 s. 3-4
HIH Untitled
 
34 Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise.
Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. : Norgga Sáráhkká 2011 87 s.
HIH Untitled
 
2009
35 Martinsen, Kari; Minde, Gunn Tove.
Å ta vare på det levende. Hvordan eldre samer opprettholder sin samiske livskvalitet. Samisk revitalisering og identitetsutvikling; 2009-02-06 - 2009-02-06
HIH Untitled
 
2005
36 Minde, Gunn-Tove.
Daza lahkkai - på norsk vis. Alta: Høgskolen i Finnmark 2005 (ISBN 8279381236) 120 s. HIF-rapport(12)
UiT Untitled
 
2000
37 Altern, Inger; Minde, Gunn-Tove.
Samisk folkemedisin i dagens Norge. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2000 (ISBN 0000000000000) 200 s.
UiT Untitled