Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 216 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth.
"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-579-8) 99 s. Nofima rapportserie(2/2019)
NIKU NOFIMA UiT Untitled
 
2 Johnsen, Jahn Petter.
Bifangst. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
UiT Untitled
 
3 Johnsen, Jahn Petter.
How to govern ungovernable objects?. The Shellfish Symposium; 2019-11-06 - 2019-11-06
UiT Untitled
 
4 Johnsen, Jahn Petter.
Makrellstørje- fiske. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
UiT Untitled
 
5 Johnsen, Jahn Petter.
Nytt kvotesystem - ny kurs?. Vesterålen skreikonferanse, Hvor går veien for skreien?; 2019-02-14 - 2019-02-14
UiT Untitled
 
6 Johnsen, Jahn Petter.
Torskefiske. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
UiT Untitled
 
7 Johnsen, Jahn Petter.
Tull med tall for Torbjørn Trondsen. FiskeribladetFiskaren 2019 s. -
UiT Untitled
 
8 Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari.
Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. nina.no [Internett] 2019-10-02
NINA UiT Untitled
 
9 Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari.
Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. framsenteret.no [Internett] 2019-10-02
NINA UiT Untitled
 
10 Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari.
Vil ha kontakt med skippere. kystogfjord.no [Internett] 2019-09-30
NINA UiT Untitled
 
11 Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla.
Forskere vil intervjue fiskeskippere. fiskeribladet.no [Avis] 2019-10-02
NINA UiT Untitled
 
12 Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla.
Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet. fiskeribladet.no./tekfisk [Internett] 2019-09-30
NINA UiT Untitled
 
13 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie.
Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiT Untitled
 
14 Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine.
Det nye kvotesystemet. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale?. Lunsjseminar, BDO, Trondheim; 2019-10-29 - 2019-10-29
UiT Untitled
 
15 Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine.
Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale? Om endringene i kvotesystemet. Årsmøte i Fiskarlaget Nord; 2019-09-05 - 2019-09-05
UiT Untitled
 
16 Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine.
Politiske kompromisser i praksis: Fiskeripolitikk og kvotesystem i Norge. Fagseminar for stortingsreferenter; 2019-09-23 - 2019-09-23
UiT Untitled
 
17 Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi.
Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations. Marine Policy 2019 ;Volum 104. s. 216-224
NOFIMA UiT Untitled
 
2018
18 Johnsen, Jahn Petter.
Co-management(samforvaltning)og andre samfunnsvitenskapelige perspektiver inn mot reguleringen av fiskeri og akvakultur. Arbeidsmøte om fiskeri- og akvakulturlovgiving; 2018-05-28 - 2018-05-29
UiT Untitled
 
19 Johnsen, Jahn Petter.
Creation of political spaces at sea. Some lessons to be learned from spatial regulations in Norwegian fisheries. Little Tools Workshop; 2018-04-09 - 2018-04-10
UiT Untitled
 
20 Johnsen, Jahn Petter.
Hvordan kan et nytt kvotesystem innfri både næringens og samfunnets krav og forventninger?. Kyst, fiske og framtid; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiT Untitled
 
21 Johnsen, Jahn Petter.
Industrielle fiskerier. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
UiT Untitled
 
22 Johnsen, Jahn Petter.
Lille Lofoten. Agenda Magasin, videointervju [Internett] 2018-07-24
UiT Untitled
 
23 Johnsen, Jahn Petter.
Marin planlegging som forvaltningsinstrument. Seminar om kystsoneplanlegging og datagrunnlag; 2018-02-27 - 2018-02-27
UiT Untitled
 
24 Johnsen, Jahn Petter.
Marine governance and socio-ecological change: Examples from Great Barrier Reef and Norway. IDEAL Annual Meeting with International Scientific Commitee; 2018-10-08 - 2018-10-14
UiT Untitled
 
25 Johnsen, Jahn Petter.
Mye og mangt om båta og folk. Nordnorsk Magasin 2018 (2) s. 31-31
UiT Untitled
 
26 Johnsen, Jahn Petter.
Nytt kvotesystem for kystflåten: Muligheter og begrensinger. Møte i Lofotrådet; 2018-12-12 - 2018-12-12
UiT Untitled
 
27 Johnsen, Jahn Petter.
Områdeforvaltning ute og hjemme, hva kan vi lære om flerbruk av sjø i Australia og i Norge?. Fagsamling for arealseksjonen i Fiskeridirektoratet av Troms og Finnmark; 2018-04-25 - 2018-04-25
UiT Untitled
 
28 Johnsen, Jahn Petter.
Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen. Den rettighetsbaserte dreining –Utviklingstrekk og utfordringer. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen; 2018-10-03
UiT Untitled
 
29 Johnsen, Jahn Petter.
Sluttseddel – fiskeri. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
UiT Untitled
 
30 Johnsen, Jahn Petter.
Småskalafiske. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
UiT Untitled
 
31 Johnsen, Jahn Petter.
What do the Great Barrier Reef management and Norwegian spatial fisheries management have in common?. ICES Workshop on Coexistence and Synergies in Marine Spatial Planning; 2018-04-04
UiT Untitled
 
32 Johnsen, Jahn Petter; Søreng, Siri Ulfsdatter.
The regulative lock-in: the challenge of establishing Sami fisheries governance in Norway. Maritime Studies 2018 ;Volum 17.(3) s. 253-261
UiT Untitled
 
33 Song, Andrew M.; Johnsen, Jahn Petter; Morrison, Tiffany.
Reconstructing governability: How fisheries are made governable. Fish and Fisheries 2018 ;Volum 19.(2) s. 377-389
UiT Untitled
 
34 Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein.
Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week; 2018-05-07 - 2018-05-07
NTNU UiT Untitled
 
2017
35 Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi.
Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-502-6) 94 s. Nofima rapportserie(13/2017)
NOFIMA UiT Untitled
 
36 Johnsen, Jahn Petter.
Creating political spaces at sea – governmentalisation and governability in Norwegian fisheries. Maritime Studies 2017 ;Volum 16.(1) s. 1-24
UiT Untitled
 
37 Johnsen, Jahn Petter.
Den kybernetiske fiskerinæringas tilkomst/The Coming of the Cybernetic Fishing Industry. I: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet/The Wild Living Marine Resources Belong to Society as a Whole. : Randi Nygård og Karolin Tampere 2017 ISBN 978-82-303-3659-5. s. 187-201
UiT Untitled
 
38 Johnsen, Jahn Petter.
How Norwegian salmon rawed to success in Japan. Scandinavian Traveller [Tidsskrift] 2017-10-01
UiT Untitled
 
39 Johnsen, Jahn Petter.
How the Fisheries are made Governable – about Fish, Cyborgs and Spatial Regulations in Norway. Blue Box Seminar; 2017-02-17 - 2017-02-17
UiT Untitled
 
40 Johnsen, Jahn Petter.
Hvordan gjøre havet regjerlig?. UIT-frokost; 2017-10-04 - 2017-10-04
UiT Untitled
 
41 Johnsen, Jahn Petter.
Hvordan kan fiskeridirektoratet styrke sin kompetanse innen kystsoneplanlegging?Hva kan være NFHs rolle?. Fiskeridirektoratets planforum; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiT Untitled
 
42 Johnsen, Jahn Petter.
Hvordan kan vi forstå fiskeriene?. NRK Troms Ettermiddagssending [Radio] 2017-06-28
UiT Untitled
 
43 Johnsen, Jahn Petter.
Per Sandberg stadfester folkets eiendomsrett. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
44 Johnsen, Jahn Petter.
Recruitment Challenges in Norwegian Fisheries. Roundtable about Fogo Island fisheries; 2017-05-20 - 2017-05-20
UiT Untitled
 
45 Johnsen, Jahn Petter.
Regulering for orden, frihet eller bærekraft? Hvilke verdier ivaretar områdereguleringene i fiskeriene?. Forskningsdagene; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiT Untitled
 
46 Johnsen, Jahn Petter.
What are the limits to the governability of a fishery? A talk about the power of creationism. IDEAL Research Centre, Annual meeting of Scientific commitee; 2017-10-17 - 2017-10-17
UiT Untitled
 
47 Johnsen, Jahn Petter; Jentoft, Svein.
Transferable Quotas in Norwegian Fisheries. I: Fisheries, Quota Management and Quota Transfer. Rationalization through Bio-economics. Springer Science+Business Media B.V. 2017 ISBN 978-3-319-59169-8. s. 121-139
UiT Untitled
 
48 Johnsen, Jahn Petter; Marshall, Nadine; Morrison, Tiffany.
Two approaches to complexity and ecosystem management: How fisheries are made governable in Norway and Queensland, Australia (work in progress). People and the Sea MARE 2017; 2017-07-04 - 2017-07-07
UiT Untitled
 
49 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar; 2017-05-16 - 2017-05-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
50 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. Fiskeribladet [Avis] 2017-03-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste