Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 227 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Hansen, Lars Ivar.
Boklansering "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural Networks". Markering av samenes nasjonaldag, 6. februar 2019; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiT Untitled
 
2 Hansen, Lars Ivar.
Presentasjon av boka "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual Mobility within multicultural Networks". Sammenkomst, samtale om markasamisk kultur og historie; 2019-06-22 - 2019-06-22
UiT Untitled
 
3 Hansen, Lars Ivar.
The Strategies of the Sámi in the Trading Networks of Northern Fennoscandia. International Medieval Congress, Leeds; 2019-07-01 - 2019-07-04
UiT Untitled
 
2018
4 Hansen, Lars Ivar.
Central European Cloth in the Arctic North during the 16th Century. CNN workshop 2018: The Forbidden North - Contact & Exchange ultra Bergas; 2018-12-03 - 2018-12-05
UiT Untitled
 
5 Hansen, Lars Ivar.
The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural networks. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-916-3) 93 s. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter(CLXX)
UiT Untitled
 
2017
6 Hansen, Lars Ivar.
О саамской историографии. Арктика и Север 2017 (27) s. 117-142
UiT Untitled
 
7 Hansen, Lars Ivar.
Friis-kartene: Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur? Kan vi stole på kartleggingen?. "Vår felles slektshistorie" - Kvensk seminar i Tromsø; 2017-09-22 - 2017-09-24
UiT Untitled
 
8 Hansen, Lars Ivar.
How to define borders between private and common land in Norway?. Danish Journal of Archaeology 2017 ;Volum 6.(2) Suppl. Law and Archaeology s. 93-108
UiT Untitled
 
9 Hansen, Lars Ivar.
Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder. Med kulturarven som spydspiss: Fagseminar om regionens vikingtid og nasjonaljubileet 2030; 2017-04-28 - 2017-04-28
UiT Untitled
 
10 Hansen, Lars Ivar.
Opening and welcome. Internasjonal konferanse "Northern Reformations"; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
11 Hansen, Lars Ivar.
Perspectives on Sámi historiography. Арктика и Север 2017 (27) s. 103-126
UiT Untitled
 
2016
12 Hansen, Lars Ivar.
Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2. s. 153-171
UiT Untitled
 
2015
13 Hansen, Lars Ivar.
Befolkningens etniske sammensetning i Tromsø-området gjennom siste halvdel av 1800-tallet – Hva folketellingene forteller - og ikke forteller. I: City-Saami: Same I byen eller bysame? Skandinaviske byer I et samisk perspektiv.. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5. s. 58-81
UiT Untitled
 
14 Hansen, Lars Ivar.
The Trading Networks of the High North during the 16th century. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015; 2015-06-03 - 2015-06-08
UiT Untitled
 
15 Hansen, Lars Ivar; Lundholm, Kjell; Semënov, Viktor; Vahtola, Jouko.
The Dawn of State Formations 800-1550. I: The Barents Region.A Transnational History of Subarctic Northern Europe. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519. s. 28-84
UiT Untitled
 
2014
16 Hansen, Lars Ivar.
Integrasjon og omforming ca. 1100 - ca. 1500. I: Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1407-5. s. 129-199
UiT Untitled
 
17 Hansen, Lars Ivar.
Introduction. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014; 2014-05-22 - 2014-05-23
UiT Untitled
 
18 Hansen, Lars Ivar.
Introduction. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4. s. 7-13
UiT Untitled
 
19 Hansen, Lars Ivar.
Kommentar til visning av filmen "Joikefeber". Vin&Viten; 2014-02-05 - 2014-02-05
UiT Untitled
 
20 Hansen, Lars Ivar.
Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014; 2014-05-22 - 2014-05-23
UiT Untitled
 
21 Hansen, Lars Ivar.
Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 47-67
UiT Untitled
 
22 Hansen, Lars Ivar.
Skattlegging og handel - samisk og norrønt. ViS-konferansen 2014: Skandinavia: Ett, tre eller mange?; 2014-12-03 - 2014-12-05
UiT Untitled
 
23 Hansen, Lars Ivar.
The Sámi and the Emerging National States: Tribute or Conquest?. International Medieval Congress; 2014-07-07 - 2014-07-10
UiT Untitled
 
24 Hansen, Lars Ivar.
The Sami in local history. Research on the Sami over three centuries; 2014-11-22
UiT Untitled
 
25 Hansen, Lars Ivar.
The successive integration of Hålogaland and Finnmọrk into the realm of the king of Norway. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 347-369
UiT Untitled
 
26 Hansen, Lars Ivar; Aarønæs, Lars.
Hvor går arven?. GLIMT – CAS’ informasjonsblad [Internett] 2014-10-29
UiT Untitled
 
27 Hansen, Lars Ivar; Bergesen, Rognald Heiseldal; Hage, Ingebjørg.
The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 (ISBN 978-82-8104-241-4) 240 s.
UiT Untitled
 
28 Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar Julius.
Hunters in Transition. An Outline of Early Sámi History. Brill Academic Publishers 2014 (ISBN 9789004252547) ;Volum 63.390 s. The Northern World(Hunters in Trasition)
UiT Untitled
 
2013
29 Hansen, Lars Ivar.
Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller - og ikke forteller. Ottar 2013 (295) s. 25-33
UiT Untitled
 
30 Hansen, Lars Ivar.
Hansahandelen og vareomsetninga på Nordkalotten. Senioruniversitetet i Tromsø; 2013-04-17
UiT Untitled
 
31 Hansen, Lars Ivar.
Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway. I: Married Women and the Law in Premodern Northwest Europe. Boydell & Brewer 2013 ISBN 978-1-84383-833-3. s. 11-30
UiT Untitled
 
32 Hansen, Lars Ivar.
Introduction. The Protracted Reformation in Northern Norway: Project Seminar in Harstad/Trondenes; 2013-01-30 - 2013-02-02
UiT Untitled
 
33 Hansen, Lars Ivar.
Property devolution in late medieval Norway: The space of action of the lesser aristocracy. Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History X; 2013-04-29 - 2013-04-30
UiT Untitled
 
34 Hansen, Lars Ivar.
Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet. I: Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet 2013 ISBN 978-82-7142-064-2. s. 77-94
UiT Untitled
 
35 Hansen, Lars Ivar.
The Field of Property Devolution in Norway during the Late Middle Ages: Inheritance settlements, Marriage Contracts and Legal Disputes. I: Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 978-90-04-24367-5. s. 247-277
UiT Untitled
 
36 Hansen, Lars Ivar.
Trade and Taxation in the north: What actually were they fighting about?. International Medieval Congress; 2013-07-01 - 2013-07-04
UiT Untitled
 
2012
37 Aspaas, Per Pippin.
Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. Tromsø: University of Tromsø 2012 (ISBN 978-82-8244-065-3) 490 s.
UiT Untitled
 
38 Hansen, Lars Ivar.
Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller. Tromsø-regionen - kulturell møteplass gjennom 10 000 år; 2012-01-29 - 2012-01-29
UiT Untitled
 
39 Hansen, Lars Ivar.
Juxta paganos: The Delineation of the Religious Frontier in the North. I: "Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the Church in the making of Norwegian domination in the Norse World. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0175-7. s. 301-330
UiT Untitled
 
40 Hansen, Lars Ivar.
Kystsamisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. Fagleg seminar til ære for Endre Mørck ("Endre-dagen 14.des.2012"); 2012-12-14 - 2012-12-14
UiT Untitled
 
41 Hansen, Lars Ivar.
Labergene i Sør-Troms: Møte- og lasteplasser i tidlig middelalder. Kaffe og kunnskap, søndagsforelesning ved Trondenes historiske senter, Harstad; 2012-11-25 - 2012-11-25
UiT Untitled
 
42 Hansen, Lars Ivar.
Marriage Among the Land-owning Peasants of southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite. I: Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times. Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. DJØF Forlag 2012 ISBN 978-87-574-2689-2. s. 249-271
UiT Untitled
 
43 Hansen, Lars Ivar.
"Medieval Norwegian Inheritance Law and the reality of Marriage contracts". Session 623, Law and Practice in the Medieval Far North, IMC, Leeds; 2012-07-10 - 2012-07-10
UiT Untitled
 
44 Hansen, Lars Ivar.
Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century. I: Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond. Papers from the Conference held in Tromsø, Norway, October 13-16 2009. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 ISBN 978-952-5667-39-4. s. 217-239
UiT Untitled
 
45 Hansen, Lars Ivar.
Samisk bosetning og næringer på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012; 2012-09-07 - 2012-09-09
UiT Untitled
 
46 Hansen, Lars Ivar.
The application of Norwegian law of inheritance in the outskirts of the Realm. ‘Norgesveldet’ a Community of Law; 2012-08-31 - 2012-09-02
UiT Untitled
 
47 Hansen, Lars Ivar.
Tromsø som sameby: Et historisk tilbakeblikk. Utfordringer ved samfunnsvitenskapelige analyser av bysamiske samfunn; 2012-09-06
UiT Untitled
 
2011
48 Hansen, Lars Ivar.
Formuesfellesskap og arverett i seinmiddelalderens Norge. I: Arverettens handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk utvikling, 1100 - 2000. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3. s. 51-69
UiT Untitled
 
49 Hansen, Lars Ivar.
Høvdingedømmet på Bjarkøy/Trondenes sin rolle i nord. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø; 2011-09-26
UiT Untitled
 
50 Hansen, Lars Ivar.
Ibestad sogn og Trondenes kannikgjeld i middelalderen. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø; 2011-09-27
UiT Untitled
 
    Vis neste liste