Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2020
1 Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie.
Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. : Høringssvar til JD 2020 3 s.
UiT Untitled
 
2 Rui, Jorun I.
Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. : JD 2020 4 s.
UiT Untitled
 
2018
3 Rui, Jorun I.
Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization; 2018-09-10 - 2018-09-11
UiT Untitled
 
4 Rui, Jorun I.
Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste; 2018-10-19 - 2018-10-20
UiT Untitled
 
2017
5 Rui, Jorun I.
Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4) s. 329-344
UiT Untitled
 
6 Rui, Jorun I.
Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027135) 264 s.
UiT Untitled
 
2015
7 Rui, Jorun I.
Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2015 (ISBN 978-82-93021-16-2) 313 s.
UiT Untitled
 
8 Rui, Jorun I.
Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas; 2015-05-22 - 2015-05-22
UiT Untitled
 
2013
9 Rui, Jorun I.
Økokrim etterforsker Troms kraft. Nordlys [Avis] 2013-10-11
UiT Untitled
 
2012
10 Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix.
Skal forske på rettssaken. iTromsø [Avis] 2012-04-17
UiT Untitled
 
2010
11 Pedersen, Jorun I.
Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1) s. 3-5
UiT Untitled
 
2009
12 Pedersen, Jorun I.
Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht; 2009-06-17 - 2009-06-17
UiT Untitled
 
2008
13 Pedersen, Jorun I.
Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett; 2008-06-06 - 2008-06-08
UiT Untitled
 
2006
14 Pedersen, Jorun I.
Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort. Tidsskrift for strafferett 2006 (4) s. 258-293
UiT Untitled