Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Horst, Cindy; Bivand, Marta; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents.
Active Citizenship Today - PRIO Report. Oslo: PRIO 2019 43 s.
PRIO UiT Untitled
 
2018
2 Jakobsen, Jonas.
"Demokratiet trenger ex.phil. - åndslivet fortjener det". Morgenbladet 2018
UiT Untitled
 
3 Jakobsen, Jonas.
"Det stormer rundt Jesus". Vårt Land [Avis] 2018-02-08
UiT Untitled
 
4 Jakobsen, Jonas.
"Hva er populisme". NRK Troms [Radio] 2018-03-23
UiT Untitled
 
5 Jakobsen, Jonas.
Hva er Populisme?. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
6 Jakobsen, Jonas.
Kierkegaards eksistensfilosofi. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående Skole (Tromsø); 2018-12-19
UiT Untitled
 
7 Jakobsen, Jonas.
Politisk populisme: Hva er problemet?. Lørdagsuniversitetet; 2018-03-24
UiT Untitled
 
8 Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti.
In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere. Etikk i praksis 2018 ;Volum 12.(2) s. 143-157
UiT Untitled
 
2017
9 Jakobsen, Jonas.
Civic Integration as Civic (Mis)recognition. A Honnethian Approach. Asserting and Contesting the Good Citizen; 2017-06-07 - 2017-06-08
UiT Untitled
 
10 Jakobsen, Jonas.
Civic Integration as Civic (Mis)recognition: A Honnethian approach. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy V; 2017-06-10 - 2017-06-11
UiT Untitled
 
11 Jakobsen, Jonas.
Det er noe galt med den måten ulikhet produseres, legitimeres og oppretholdes på i dagens globaliserte økonomi. Avisa Vårt land 2017
UiT Untitled
 
12 Jakobsen, Jonas.
Det uperfekte liv. Mat & Prat; 2017-09-29
UiT Untitled
 
13 Jakobsen, Jonas.
Det uperfekte liv. Filosofiske samtaler; 2017-09-30
UiT Untitled
 
14 Jakobsen, Jonas.
Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole; 2017-03-29
UiT Untitled
 
15 Jakobsen, Jonas.
Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole; 2017-04-05
UiT Untitled
 
16 Jakobsen, Jonas.
Hvad vil det sige at give en interessebaseret begrundelse for menneskerettighederne, og hvilke problemer kan være forbundet med dette i en multikulturel kontekst?. Ph.d. prøveforelesning i filosofi; 2017-04-21
UiT Untitled
 
17 Jakobsen, Jonas.
Min sønns bidrag. Morgenbladet 2017
UiT Untitled
 
18 Jakobsen, Jonas.
The Claims of Freedom: Habermas' Deliberative Multiculturalism and the Right to Free Speech. : UiT - Norges Arktiske Universitet, Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning 2017 (ISBN 978-82-8244-181-0) 203 s.
UiT Untitled
 
2016
19 Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti.
The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation; 2016-06-01 - 2016-06-02
UiT Untitled
 
2015
20 Jakobsen, Jonas.
Contextualising Religious Pain: Saba Mahmood, Axel Honneth, and the Danish Cartoons. I: Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004287334.
UiT Untitled
 
21 Jakobsen, Jonas.
Free Speech and Democracy. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015; 2015-02-13
UiT Untitled
 
22 Jakobsen, Jonas.
Hva er hatprat - og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole; 2015-01-28
UiT Untitled
 
23 Jakobsen, Jonas.
Hvorfor blir noen krenket?. Forskning.no [Internett] 2015-01-09
UiT Untitled
 
24 Jakobsen, Jonas.
Secularism, Liberal Democracy, and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad. Contrastes (Málaga) 2015 Suppl. 20 s. 113-125
UiT Untitled
 
25 Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas.
Introduction: Recognition and Freedom in Axel Honneth's Political Thought. I: Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004287334. s. 1-16
UIA UiT Untitled
 
26 Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas.
Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 (ISBN 9789004287334) 286 s. Social and Critical Theory(17)
UIA UiT Untitled
 
2014
27 Jakobsen, Jonas.
Axel Honneth's teori om selvet. Del av foredragsrekken 'Selvet'; 2014-02-27
UiT Untitled
 
28 Jakobsen, Jonas.
Ekstremisme og radikalisering: et sosialfilosofisk perspektiv. Dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme; 2014-11-21
UiT Untitled
 
29 Jakobsen, Jonas.
Hva er 'hate speech' og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole; 2014-04-19
UiT Untitled
 
30 Jakobsen, Jonas.
Nøytralitet og åpenhet: religion i offentligheten. Samtale i stille rom; 2014-02-07
UiT Untitled
 
31 Jakobsen, Jonas.
Religion and (Mis)recognition: Axel Honneth and the Danish Cartoon Controversy. I: Varieties of Liberalism: Contemporary Challanges. Cambridge Scholars Publishing 2014 ISBN 978-1-4438-5812-0. s. 19-34
UiT Untitled
 
32 Jakobsen, Jonas.
Retningslinjer for en konstruktiv religionsdebatt. Religion, dialog og ytringsfrihet; 2014-11-07
UiT Untitled
 
33 Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas.
Den sekulære religiøse tidsalder. Morgenbladet 2014
UIA UiT Untitled
 
2013
34 Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Carmen, Dege.
Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. Norsk Filosofisk tidsskrift 2013 ;Volum 48.(2) s. 171-183
UiT Untitled
 
35 Jakobsen, Jonas.
Axel Honneth: Anerkjennelse, danning og utdanning. I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218. s. 357-367
UiT Untitled
 
36 Jakobsen, Jonas.
Hvorfor (ikke) forby hate speech? En introduksjon til Jeremy Waldron og Ronald Dworking. Fagdag for samfunnsfagslærere i Troms fylke; 2013-11-22
UiT Untitled
 
37 Jakobsen, Jonas.
Secular Reason in the Postsecular Society: Reassessing Habermas and his Critics. Ideas and Realities of Democracy; 2013-09-26 - 2013-09-27
UiT Untitled
 
38 Jakobsen, Jonas.
Utdatert kristendom. Klassekampen 2013
UiT Untitled
 
39 Jakobsen, Jonas.
What is Moral Injury and When is it Morally Wrong?. Realizing Global Justice: Theory and Practice; 2013-06-19 - 2013-06-22
UiT Untitled
 
40 Jakobsen, Jonas; Pedersen, Jørgen.
Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 501-525
UiB UiT Untitled
 
41 Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida.
Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. Morgenbladet 2013
UiT Untitled
 
42 Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas.
Innsikt for bedre utsyn. Morgenbladet 2013
UiT Untitled
 
2012
43 Anfinsen, Roar; Jakobsen, Jonas.
Toleranse, frihet og verdighet. Fagdag for 200 elever ved Kongsbakken videregående skole; 2012-01-11 - 2012-01-11
UiT Untitled
 
44 Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Dege, Carmen.
Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. PDJ Workshop; 2012-10-20 - 2012-10-21
UiT Untitled
 
45 Jakobsen, Jonas.
Axel Honneth: kampen om anerkendelse. I: Samfundsteori & Samtidsdiagnose. En introduktion til sytten nyere samfundstænkere for det pædagogiske felt. Unge Pædagoger 2012 ISBN 978-87-92914-00-2. s. 125-138
UiT Untitled
 
46 Jakobsen, Jonas.
(Dis)respect and Free Speech in Norway after 22.7 2011. Ethics, Rhetoric and Democracy. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy III; 2012-08-24
UiT Untitled
 
47 Jakobsen, Jonas.
Is Secular Deliberation a Special Problem for Muslims? Some Reflections on Habermas's Postsecularism and its Critics. Secularism, Tolerance, and Religous Minorities; 2012-05-24 - 2012-05-26
UiT Untitled
 
48 Jakobsen, Jonas.
Islamofobi eller religionskritikk?. Forskningsdagene; 2012-09-27
UiT Untitled
 
49 Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin.
Ytringsansvarets grunnlag og praktisering. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (1) s. 110-113
UIA UiT Untitled
 
2011
50 Jakobsen, Jonas.
Axel Honneth: Selvrealisering og Samfundskritik. I: Selvet - Sociologiske Perspektiver. Hans Reitzels Forlag 2011 ISBN 978-87-412-5410-4. s. -
UiT Untitled
 
    Vis neste liste