Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2021
1 Nilsen, Fredrik.
Sofie av Hannover og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2021 ;Volum 56.(1) s. 46-58
UiT Untitled
 
2 Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine.
Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Naturen og det Naturlige på 1700-tallet; 2021-02-03 - 2021-02-05
UiT Untitled
 
3 Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine.
Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Kjønnsforskning Nå 2021; 2021-05-27 - 2021-05-28
UiT Untitled
 
2020
4 Nilsen, Fredrik.
Anne Conway og sinn-kropp-problemet. Intern Workshop FemPhil; 2020-06-17 - 2020-06-17
UiT Untitled
 
5 Nilsen, Fredrik.
Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?. Filosofisk supplement 2020 ;Volum 16.(4) s. 6-13
UiT Untitled
 
6 Nilsen, Fredrik.
Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob. Filosofiske Samtaler; 2020-10-31 - 2020-10-31
UiT Untitled
 
2019
7 Nilsen, Fredrik.
Can an Aristotelian woman be happy?. Conference on Greek Philosophy: The Possibility of Eudaimonia in the World today; 2019-07-12 - 2019-09-15
UiT Untitled
 
8 Nilsen, Fredrik.
Den frie viljens opphav. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
UiT Untitled
 
9 Nilsen, Fredrik.
Har mennesket fri vilje?. Filosofiske Samtaler; 2019-05-11 - 2019-05-11
UiT Untitled
 
10 Nilsen, Fredrik.
Kan kvinner handle moralsk?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
UiT Untitled
 
11 Nilsen, Fredrik.
Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants etikk. Filosofisk supplement 2019
UiT Untitled
 
12 Nilsen, Fredrik.
Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen. Filosofiske Samtaler; 2019-10-05 - 2019-10-05
UiT Untitled
 
13 Nilsen, Fredrik.
Lou Andreas-Salomé. Workshop i feministisk filosofi; 2019-05-09 - 2019-05-09
UiT Untitled
 
14 Nilsen, Fredrik.
Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet. Workshop i feministisk filosofi; 2019-05-09 - 2019-05-09
UiT Untitled
 
2018
15 Nilsen, Fredrik.
Elisabeth av Böhmen og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2018 ;Volum 53.(02-03) s. 79-91
UiT Untitled
 
16 Nilsen, Fredrik.
Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet. Forskningsseminar IFF, UiT; 2018-01-31 - 2018-01-31
UiT Untitled
 
17 Nilsen, Fredrik.
Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem. Elisabeth of Bohemia – Life and Legacy; 2018-05-17 - 2018-05-20
UiT Untitled
 
18 Nilsen, Fredrik.
Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant. : Universitetet i Tromsø: Norges Arktiske Universitet 2018 358 s.
UiT Untitled
 
2017
19 Nilsen, Fredrik.
Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior. 29th International Conference of Philosophy: Greek Moral and Political Philosophy; 2017-07-07 - 2017-07-11
UiT Untitled
 
20 Nilsen, Fredrik.
Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet. Workshop Feminist Philosophy Research Group; 2017-12-15 - 2017-12-15
UiT Untitled
 
21 Nilsen, Fredrik.
Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant. Workshop Ethics Research Group; 2017-09-20 - 2017-09-20
UiT Untitled
 
22 Nilsen, Fredrik.
Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje. Workshop Ethics Research Group; 2017-11-11 - 2017-11-11
UiT Untitled
 
23 Nilsen, Fredrik.
Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Kjønnsforskning NÅ; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
24 Nilsen, Fredrik.
Kants Rousseauistiske Revolusjon. Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar; 2017-08-31 - 2017-09-02
UiT Untitled
 
2016
25 Nilsen, Fredrik.
Aristotle on Free Will. The Philosophy of Aristotle - World Congress in Philosophy; 2016-07-14 - 2016-07-14
UiT Untitled
 
26 Nilsen, Fredrik.
Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Forskningsseimnar; 2016-09-07 - 2016-09-07
UiT Untitled
 
27 Nilsen, Fredrik.
Kant's "Rousseauistic Revolution". Workshop on Moral Realism and Constructivism; 2016-12-06 - 2016-12-06
UiT Untitled
 
28 Nilsen, Fredrik.
Prohairesis-begrepet hos Aristoteles. Forskningsseminar; 2016-04-25 - 2016-04-25
UiT Untitled
 
2015
29 Nilsen, Fredrik.
Augustin og fri vilje. Intern workshop - Ethics Research Group; 2015-04-17 - 2015-04-17
UiT Untitled
 
30 Nilsen, Fredrik.
Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous. Forskningsseminar; 2015-09-30 - 2015-09-30
UiT Untitled
 
31 Nilsen, Fredrik.
Kant as the first philosopher of free will. Thinking through the Ages; 2015-10-16 - 2015-10-16
UiT Untitled
 
2014
32 Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik.
Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2014 (ISBN 978-82-8244-125-4) 410 s. Nordlit(33)
UiT Untitled
 
33 Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik.
Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33) s. viii-xvi
UiT Untitled
 
34 Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik.
Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33) s. ix-xvii
UiT Untitled
 
35 Nilsen, Fredrik.
Kvinnens Overflødighet hos Platon. Nordlit 2014 ;Volum 33. s. 99-115
UiT Untitled
 
36 Nilsen, Fredrik.
Kvinnens overflødighet hos Platon. Forskningsseminar IFF, UiT; 2014-10-01 - 2014-10-01
UiT Untitled
 
37 Nilsen, Fredrik.
Kvinnens overflødighet hos Platon. Forelesning for studentene på årsstudiet i kjønnsstudier; 2014-10-23 - 2014-10-23
UiT Untitled
 
38 Nilsen, Fredrik.
Plato´s white horse. Thinking through the Ages; 2014-12-08 - 2014-12-10
UiT Untitled
 
2013
39 Nilsen, Fredrik.
Symbol- og Intuisjonsbegrepes mangfoldighet - Anmeldelse av: Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013 s. 221-222
UiT Untitled
 
2011
40 Nilsen, Fredrik.
Ytringsfrihetens statskonstituerende betydning - Om Kants kritikk av Hobbes´ politiske filosofi. Persistenser; 2011-10-28 - 2011-10-28
UiT Untitled
 
2010
41 Dybdal, Lone; Nilsen, Fredrik.
Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen. Unipub forlag 2010 (ISBN 978-82-303-1614-6) 167 s.
UiT Untitled
 
42 Nilsen, Fredrik.
Indre konflikt versus indre harmoni - En diskusjon av forholdet mellom Kants pliktetikk og Aristoteles´ dygdsetikk. Forskningsseminar; 2010-03-08 - 2010-03-08
UiT Untitled
 
43 Nilsen, Fredrik.
Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Forskningsseminar; 2010-10-06 - 2010-10-06
UiT Untitled
 
44 Nilsen, Fredrik.
Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk; 2010-11-29 - 2010-11-29
UiT Untitled
 
45 Nilsen, Fredrik.
Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. I: Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6. s. 19-42
UiT Untitled
 
2009
46 Nilsen, Fredrik.
Kants Viljesorienterte Etikk. Tromsø: Trykkeriet HSL-fakultetet Universitetet i Tromsø 2009 120 s.
UiT Untitled
 
2008
47 Nilsen, Fredrik.
Ulrich Beck om det kosmopolitiske blikk. Forskningsseminar; 2008-05-15 - 2008-05-15
UiT Untitled