Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Larsen, Rolf Inge.
Lingua Cordis - The importance of "the language of the heart" in spreading the good news. Religious Revivals and their Effects. Perceptions, Media and Networks in the Modern World; 2018-05-31 - 2018-06-02
UiT Untitled
 
2 Larsen, Rolf Inge.
Prosterettsaken mot Ananias Brune i Vadsø på 1880-tallet. Fornorskningspolitikk i skolen og læstadiansk tro. Møte i Vadsø historielag; 2018-09-12
UiT Untitled
 
3 Larsen, Rolf Inge.
Vurdering i historiefaget i vidergående skole. Oppfølging av nyutdanna nytilsatte; 2018-11-23
UiT Untitled
 
4 Larsen, Rolf Inge.
Å samles i det skjulte. Rituella rum och heliga platser. Spatiala perspektiv på religion i norr; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiT Untitled
 
2017
5 Larsen, Rolf Inge.
«ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen». Det 29. Nordiske Historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
6 Larsen, Rolf Inge.
ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen. I: Historie - didaktik, dannelse og bevidsthed. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1.. Aalborg Universitetsforlag 2017 ISBN 978-87-7112-651-8. s. 138-164
UiT Untitled
 
7 Larsen, Rolf Inge.
Læstadianisme, kirke og nasjon: Finland og Norge fra storfyrstedømmets og unionens tid til mellomkrigsårene.. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien; 2017-12-01 - 2017-12-03
UiT Untitled
 
8 Larsen, Rolf Inge.
«Læstadius og ‘de hundre talenters forbandelse’». Det 29. Nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
9 Larsen, Rolf Inge.
«Minnehistorie og fortidsbruk. Minnene om han som tente lyset i Skibotn». I: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ. Åbo: Åbo Akademi 2017 ISBN 978-952-12-3562-7. s. 113-133
UiT Untitled
 
10 Larsen, Rolf Inge.
«Vekkelseskristendom i konflikt med statsgrenser: læstadianisme og «finsk fare»». NORDVECK-konferansen i Halle 2017; 2017-08-24 - 2017-08-25
UiT Untitled
 
2016
11 Larsen, Rolf Inge.
"Presten har det i bokhylla, mens vi har det i hjertet". Hjertespråket - om minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen. Et norsk perspektiv.. Studies on the Religious Historyof the North 1 2016 ;Volum 1. s. 66-84
UiT Untitled
 
12 Larsen, Rolf Inge.
Stormfulle tider. En trefoldig vekkelse i Tromsø. 160-års jubileet for Frimisjonen i Tromsø.; 2016-11-26
UiT Untitled
 
13 Larsen, Rolf Inge.
Vekkelse og kaffekos. Avisen Vårt Land [Avis] 2016-05-21
UiT Untitled
 
14 Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp.
Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(2-3) s. 4-8
HSN UiT Untitled
 
2015
15 Larsen, Rolf Inge.
Han som tente lyset i Skibotn. Minnet om læstadianerpredikanten Antin Pieti.. Väckelser som minnes och meningsskapande narrativ; 2015-08-28 - 2015-08-29
UiT Untitled
 
16 Larsen, Rolf Inge.
Making Lars Levi Laestadius online. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiT Untitled
 
17 Larsen, Rolf Inge.
Misjonskvinner vart grasrotfeministar. Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning: forskning.no [Tidsskrift] 2015-01-13
UiT Untitled
 
18 Larsen, Rolf Inge.
Videofilming som praksisoppfølging – ideen og veien videre.. Den digitale satsingen i PPU studiet; 2015-10-19 - 2015-10-20
UiT Untitled
 
19 Larsen, Rolf Inge; Thorvaldsen, Steinar; Conzett, Philipp.
Making Cultural Heritage Online. Lars Levi Laestadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region. Journal of Northern Studies 2015 ;Volum 9.(2) s. 96-100
UiT Untitled
 
2014
20 Larsen, Rolf Inge.
Den finske innvandringen i nord skapte frykt. NRK Nordpåsendingen [Radio] 2014-04-23
UiT Untitled
 
21 Larsen, Rolf Inge.
Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge. Kulturell sivilisering eller evangelisk omvendelse?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 (2) s. 67-82
UiT Untitled
 
22 Larsen, Rolf Inge.
"Ens Ropande Röst i Ödemarken". Den læstadianske vekkelsen som konfliktfylt møte i nordisk grenseland. Det 28. Nordiska Historikermötet; 2014-08-14 - 2014-08-17
UiT Untitled
 
23 Larsen, Rolf Inge.
Her og der - digitale praksisbesøk hos PPU-studenter. Digitale læringsomgivelser og digital kompetanse ved ILP; 2014-10-22 - 2014-10-23
UiT Untitled
 
24 Larsen, Rolf Inge.
Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet - hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(4) s. 521-538
UiT Untitled
 
25 Larsen, Rolf Inge.
The lilies of the field. Henriette Gislesen and the female ideal – adornment of the home or participant citizen?. Gender, history and society; 2014-09-04 - 2014-09-05
UiT Untitled
 
26 Larsen, Rolf Inge.
To gravstøtter på kirkegården i Karesuando : den læstadianske bevegelsen i Sverige og Finland 1861-1899. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2014 ;Volum 2.(62) s. 75-89
UiT Untitled
 
2013
27 Larsen, Rolf Inge.
Bruk av digitale virkemidler i veiledning av PPU-studenter. Veiledning av masteroppgaver i lærerutdanning; 2013-06-11
UiT Untitled
 
28 Larsen, Rolf Inge.
Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet, hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?. Norske Historikerdager; 2013-05-04
UiT Untitled
 
29 Larsen, Rolf Inge.
Minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen. Et norsk perspektiv. Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten; 2013-12-05 - 2013-12-06
UiT Untitled
 
30 Larsen, Rolf Inge.
Religion og fiendebilder. Åpent foredrag; 2013-11-11 - 2013-11-11
UiT Untitled
 
31 Larsen, Rolf Inge.
Religion og fiendebilder. Læstadianerne, statskirken og kvenene 1870-1940. Universitet i Tromsø: Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2013 (ISBN 978-82-8244-090-5) 352 s.
UiT Untitled
 
2012
32 Larsen, Rolf Inge.
Globalization and anti-modernization in the North? The case of laestadianism. Globalization and moderizing processes in the North; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
33 Larsen, Rolf Inge.
Misjon, kirken og samene - sivilisering eller kristianisering?. Det 36. nordnorske historieseminar. Samisk kirkehistorie.; 2012-11-09 - 2012-11-11
UiT Untitled
 
34 Larsen, Rolf Inge.
Religion and enemy images. The Laestadian revival movement, the Norwegian church and the Kvens 1870-1940. Globalization and modernizing processes in the North; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
2011
35 Larsen, Rolf Inge.
Lutherskriftenes posisjon i Norge på slutten av 1800-tallet, prosterettssaken mot lærer Ananias Brune. Reformasjonsseminaret 2011, Ørland; 2011-04-27 - 2011-04-28
UiT Untitled
 
36 Larsen, Rolf Inge.
Lyngenlæstadianismen. Nordiske Historiedager; 2011-08-10 - 2011-08-14
UiT Untitled
 
2010
37 Drivenes, Einar-Arne; Larsen, Rolf Inge.
Norsk-finske relasjoner. Tromsø: Speculum Boreale. Skriftserie fra Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2010 (ISBN 978-82-92201-15-2) 167 s. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø(13)
UiT Untitled
 
38 Larsen, Rolf Inge.
Beware the Finnish! Laestadianism and the Finnish Menace. SPRI and CEPIN meeting; 2010-02-01 - 2010-02-01
UiT Untitled
 
39 Larsen, Rolf Inge.
Johannes Nilssøn Skaar. Biskopen som endret mening. Eldres Hyggetreff; 2010-10-02
UiT Untitled
 
40 Larsen, Rolf Inge.
Kristendom i konflikt med statsgrenser. Læstadianisme og finsk fare. Chaos symposium 2010; 2010-05-07 - 2010-05-08
UiT Untitled
 
41 Larsen, Rolf Inge.
Læstadianisme og finsk fare. I: Norsk-finske relasjoner. Tromsø: Speculum Boreale. Skriftserie fra Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2010 ISBN 978-82-92201-15-2. s. 42-56
UiT Untitled
 
42 Larsen, Rolf Inge.
Norske biskopers syn på læstadianisme - i lys av Kosellecks teorier. Fredagsseminaret; 2010-12-03
UiT Untitled
 
43 Larsen, Rolf Inge.
Om konseptualisering av norsk læstadianisme. Fire biskopers erfaringer og forventninger. I: Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 ISBN 978-82-8244-027-1. s. 57-72
UiT Untitled
 
44 Larsen, Rolf Inge.
"The Church against Ethnicity: The Fight over Christianity's Meaning in Northern Norway". I: Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-Drawing Processes, 1900-2000. LIT Verlag 2010 ISBN 978-3-643-10778-7. s. -
UiT Untitled
 
45 Larsen, Rolf Inge; Drivenes, Einar-Arne.
Norsk-finske relasjoner. Innledning. I: Norsk-finske relasjoner. Tromsø: Speculum Boreale. Skriftserie fra Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2010 ISBN 978-82-92201-15-2. s. 5-6
UiT Untitled
 
46 Larsen, Rolf Inge; Lange, Hilde.
Arkiv - et rikholdig verktøy. Dagavisen Nordlys 2010
UiT Untitled
 
2009
47 Larsen, Rolf Inge.
Himmelstormeren og morderengelen. HIFO-nytt 2009 (3) s. 24-26
UiT Untitled
 
48 Larsen, Rolf Inge.
Læstadianisme og finsk fare. Det 34. nordnorske historieseminar; 2009-09-25 - 2009-09-27
UiT Untitled
 
49 Larsen, Rolf Inge.
Reconciliation or Power Struggle? On the Consecration of the Chapel in Skibotn in 1931. Journal of Northern Studies 2009 (1) s. 55-68
UiT Untitled
 
2008
50 Larsen, Rolf Inge.
En salig røre. Om hvorfor man stifter en indremisjonsforening i Tromsø på 1850-tallet. 150-års markering; 2008-12-13 - 2008-12-13
UiT Untitled
 
    Vis neste liste