Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Nylund, Anna.
Advokatrollen, digitalisering og etikk. Fremtidens advokatkontor med vekt på digitalisering av profesjonen og domstolene; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
2 Nylund, Anna.
Bagatellsaker i rettssystemet. Forskermaraton til ære for Hege Brækhus; 2019-04-05 - 2019-04-05
UiT Untitled
 
3 Nylund, Anna.
Court culture and settlements. Judicial decision making; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiT Untitled
 
4 Nylund, Anna.
Does membership in the EU matter in a multi-speed Europe?. Rethinking Nordic Law – Nordic Court Procedure and Cooperation in the Age of Globalization, Workshop II; 2019-02-04 - 2019-02-05
UiT Untitled
 
5 Nylund, Anna.
Family Maintenance and Multi-Speed Integration: A Norwegian Perspective. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 209-230
UiT Untitled
 
6 Nylund, Anna.
Tilgangen til ankeinstansen i sivile saker - skal lagmannsretten være portvakt eller Pippi Langstrømpe?. Lagmannsrettens nyttårsseminar; 2019-01-02 - 2019-01-02
UiT Untitled
 
7 Nylund, Anna; Strandberg, Magne.
Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 (ISBN 9781780686936)
UiB UiT Untitled
 
8 Nylund, Anna; Strandberg, Magne.
Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 231-242
UiB UiT Untitled
 
9 Nylund, Anna; Strandberg, Magne.
Introduction. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 1-10
UiB UiT Untitled
 
2018
10 Nylund, Anna.
A Dispute Systems Design Perspective on Norwegian Child Custody Mediation. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 9-26
UiT Untitled
 
11 Nylund, Anna.
Children's participatory rights in Norway. Children's constitutional rights in the Nordic countries; 2018-03-16 - 2018-03-18
UiT Untitled
 
12 Nylund, Anna.
Children's right to participate in decision-making in Norway. Frontier Research in Children's Rights and Family Law; 2018-04-16 - 2018-04-17
UiT Untitled
 
13 Nylund, Anna.
Dette betyr brexit-avtalen for Norge. VG [Avis] 2018-11-15
UiT Untitled
 
14 Nylund, Anna.
Dommere i ankedomstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene 2018 (1) s. 14-15
UiT Untitled
 
15 Nylund, Anna.
Luganokonvensjonen i Høyesterett - et kritisk blikk. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 227-242
UiT Untitled
 
16 Nylund, Anna.
Procedural autonomy, EEA law and Norwegian civil procedure. Procedural Autonomy - Is there Room to Maneuvre?; 2018-11-21 - 2018-11-23
UiT Untitled
 
17 Nylund, Anna.
Scandinavian perspectives on alternative legal proceedings in custody conflicts. Conference on Children’s Health Matters in Custody Conflicts; 2018-11-12 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
18 Nylund, Anna.
The involvement of children in Norwegian mandatory child custody mediation. Book launch - Nordic mediation research; 2018-04-24 - 2018-04-24
UiT Untitled
 
19 Nylund, Anna.
The structure of civil proceedings – convergence through the main hearing model?. Civil Procedure Review 2018 ;Volum 9.(2) s. 13-39
UiT Untitled
 
20 Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin.
Introduction to Nordic Mediation Research. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 1-5
UiT Untitled
 
21 Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin.
Nordic Mediation Research. Springer 2018 (ISBN 978-3-319-73018-9) 269 s.
UiT Untitled
 
22 Nylund, Anna; Moe, Trude Haugseth.
Mekling erstatter mange rettssaker, men brukes ofte feil. Rett på sak [Fagblad] 2018-12-15
UiT Untitled
 
23 Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Courts and Court Proceedings. I: Nordic Law in European Context. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-030-03006-3. s. 201-213
UiB UiT Untitled
 
2017
24 Ervasti, Kaijus; Nylund, Anna; Salminen, Kirsikka.
Sovittelu teoriassa ja käytännössä - nykytila ja tulevaisuus Suomessa. I: Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon. Juhlajulkaisu Tuula Linna. Alma Talent 2017 ISBN 978-952-14-3238-5. s. 15-29
UiT Untitled
 
25 Nylund, Anna.
An Introduction to Finnish Legal Culture. I: Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2091-5. s. 285-316
UiT Untitled
 
26 Nylund, Anna.
Case management techniques and methods in a comparative perspective. International Congress on the New Brazilian Civil Procedure Code; 2017-10-02 - 2017-10-03
UiT Untitled
 
27 Nylund, Anna.
Competition Law and Damages on the Outskirts of the EU: The Norwegian Perspective. 7th International PhD Students' Conference on Competition Law; 2017-10-10 - 2017-10-10
UiT Untitled
 
28 Nylund, Anna.
EU, EØS og nasjonal sivilprosess. Tvistelunsj; 2017-09-15
UiT Untitled
 
29 Nylund, Anna.
Henrik Bellander, Rättegångskostnader – Om kostnadsbördan i dispositiva mål, Iustus förlag 2017, 454 s.. Juridisk Tidskrift 2017 (1) s. 207-216
UiT Untitled
 
30 Nylund, Anna.
Kostbar domstolstid - en komparativ oversikt. Tvistelovsseminar; 2017-11-24
UiT Untitled
 
31 Nylund, Anna.
Maintenance - A view from outside the EU: Lugano and Hague Conventions. Civil procedure in and outside the European Union; 2017-08-31 - 2017-09-02
UiT Untitled
 
32 Nylund, Anna.
Norway. I: Review of Court's Acts in Civil Procedure - Russian and International Experience. Moskva: Gorodets 2017 ISBN 978-5-906815-85-9. s. 271-307
UiT Untitled
 
33 Nylund, Anna.
Norway International Encyclopaedia of Laws: Civil Procedure. Wolters Kluwer 2017 (ISBN 978-90-654-4936-8) 197 s.
UiT Untitled
 
34 Nylund, Anna.
Sak samma om det är samma sak? Om litispendens, italienska torpeder och ömsesidig tillit. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4) s. 345-359
UiT Untitled
 
35 Nylund, Anna; Adrian, Lin.
Court-connected Mediation and Court-culture in Scandinavia and Central Europe. International Association of Conflict Management Annual Conference; 2017-07-09 - 2017-07-12
UiT Untitled
 
36 Nylund, Anna; Adrian, Lin; Glässer, Ulla; Schroeter, Kirstin; Uitslag, Marion.
Regulation of Mediation: Nirvana or Nightmare?. International Association of Conflict Management Annual Conference; 2017-07-09 - 2017-07-12
UiT Untitled
 
37 Nylund, Anna; Bernt, Agnes Camilla; Salminen, Kirsikka.
Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation. Nordic Conference Mediation Practice and Regulation - Achievements and Challenges; 2017-01-19 - 2017-01-20
UiB UiT Untitled
 
38 Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus.
Mediation Models and Regulation of Mediation. Nordic Conference Mediation Practice and Regulation - Achievements and Challenges; 2017-01-19 - 2017-01-20
UiT Untitled
 
2016
39 Ervo, Laura; Nylund, Anna.
Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company 2016 (ISBN 978-3-319-29323-3) 245 s.
UiT Untitled
 
40 Krans, Bart; Nylund, Anna.
Conclusions and Outlook. I: The European Union and National Civil Procedure. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5. s. 161-170
UiT Untitled
 
41 Nylund, Anna.
Does Settlement Trump the Best Interest of the Child? A Critical Analysis of Norwegian Child-Custody Mediation. Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family; 2016-07-06 - 2016-07-08
UiT Untitled
 
42 Nylund, Anna.
Husk barna i det ulykkelige samlivsbruddet. Bergens Tidende 2016
UiT Untitled
 
43 Nylund, Anna.
Introduction to the Preparatory Stage of Civil Proceedings. I: Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-29323-3. s. 1-15
UiT Untitled
 
44 Nylund, Anna.
Mediation systems in child custody/visitation cases. Scandinavian Mediation Research - workshop 1; 2016-06-01 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
45 Nylund, Anna.
Norske domstoler i et komparativt perspektiv. Forskningsprosjektet Rettsstat; 2016-09-05 - 2016-09-05
UiT Untitled
 
46 Nylund, Anna.
Norway: An Insider Outside - or an Outsider Inside - European Civil Justice. I: The European Union and National Civil Procedure. Intersentia 2016 ISBN 978-1-78068-380-5. s. 101-114
UiT Untitled
 
47 Nylund, Anna.
Norwegian Civil Procedure - how to make fast Even Faster. I: Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time. Vilnius: Vilnius University 2016 ISBN 978-609-459-751-0. s. 261-274
UiT Untitled
 
48 Nylund, Anna.
Nuorten tekemien rikosten sovittelu Norjassa (Mediation with juvenile delinquents in Norway). 10-års jubileumsseminar for mekling av straffesaker i Finland; 2016-11-11 - 2016-11-11
UiT Untitled
 
49 Nylund, Anna.
Preparatory Proceedings in Norway: Efficiency by Flexibility and Case Management. I: Current Trends in Preparatory Proceedings. A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-29323-3. s. 57-79
UiT Untitled
 
50 Nylund, Anna.
Project results concerning Scandinavia countries. Current Trends in Pre-Trial Proceedings - Closing Seminar; 2016-09-22 - 2016-09-22
UiT Untitled
 
    Vis neste liste