Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2018
1 Johnsen, Anne-Kari; Saus, Merete.
Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune. Tromsø: RKBU Nord 2018 (ISBN 978-82-93031-58-1) 39 s.
UiT Untitled
 
2017
2 Johnsen, Anne-Kari.
Familieråd i fosterhjemsarbeid.. Workshop oppfølging av famlieråd i fosterhjemsrekruttering; 2017-09-11 - 2017-09-11
UiT Untitled
 
3 Johnsen, Anne-Kari.
Noen resultater fra bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid. Koordinatortreff; 2017-10-26 - 2017-10-27
UiT Untitled
 
2016
4 Johnsen, Anne-Kari; Jennerwein, Andrea.
Grenser i familien. Forskningstoreget 2016; 2016-09-28
UiT Untitled
 
5 Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid.
Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences. EUSARF 2016; 2016-09-13
UiT Untitled
 
2015
6 Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari.
Psykisk helse hos ungdom. Fagdag for Kvaløya videregående skole; 2015-11-20 - 2015-11-20
UiT Untitled
 
7 Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid.
Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd. Familieråd og medvirkning. "Å møte mennesker der de er."; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
2014
8 Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari.
Psykisk helse - hva er det? Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning; 2014-04-29 - 2014-04-29
UiT Untitled
 
9 Johnsen, Anne-Kari.
Forskningstorget, Tromsø sentrum. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningstorg. UiT Norges arktiske universitet; Tromsø. 2014-09-20 - 2014-09-20
UiT Untitled
 
10 Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid.
Barn og unges erfaringer fra deltakelse i vanskelige beslutningssituasjoner. EUSARF 2014; 2014-09-05
UiT Untitled
 
2013
11 Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari.
Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning; 2013-04-20 - 2013-04-20
UiT Untitled
 
12 Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari.
Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning; 2013-05-03 - 2013-05-03
UiT Untitled
 
2012
13 Johnsen, Anne-Kari.
Forskningstorg. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningstorget. Uit; Finnsnes. 2012-09-29 - 2012-09-29
UiT Untitled
 
2011
14 Eng, Helene; Johnsen, Anne-Kari.
Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011. Tromsø: RKBU Nord 2011 16 s.
UiT Untitled
 
15 Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari.
De Utrolige Årene. Atferdssenterets fagkonferanse; 2011-11-14 - 2011-11-15
UiT Untitled
 
16 Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik.
"Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference; 2011-02-14 - 2011-02-15
UiT Untitled
 
17 Reedtz, charlotte; Johnsen, Anne-Kari; Eng, helene.
Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. I: Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. Tromsø: Universitetet i Tromsø, RKBU Nord 2011 ISBN 978-82-93031-14-7. s. 101-107
UiT Untitled