Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2021
1 Eriksen, Sissel H.; Emebet, Mulugeta.
Leisure time of working children in Addis Ababa. Childhood 2021
UiT Untitled
 
2 Sandaunet, Anne-Grete; Eriksen, Sissel H..
Den teoretiske bacheloroppgaven. I: En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6. s. 177-185
UiT Untitled
 
2019
3 Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
Aspirations and Setbacks of Working Children in Addis Ababa: Can They Realise Their Futures?. Children & society 2019 s. 1-16
UiT Untitled
 
4 Trondsen, Marianne Vibeke; Eriksen, Sissel H..
Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 1. s. 49-65
UiT UNN Untitled
 
2016
5 Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet.
They are still kids: Leisure time of working children in Addis Ababa. VII Conference on Childhood Studies; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiT Untitled
 
6 Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
Growing up Too Fast: Rural Children Working in Addis Ababa. Eastern Africa Social Science Research Review 2016 ;Volum 32.(1) s. 1-20
UiT Untitled
 
2015
7 Eriksen, Sissel H..
Arbeid - for nød og for lyst. Nordnorsk Magasin 2015 (1)
UiT Untitled
 
8 Eriksen, Sissel H..
Trender i norsk frivillighet. Seminar om frivillighet; 2015-06-23 - 2015-06-23
UiT Untitled
 
9 Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet.
Social networks for survival among working children in Addis Ababa. Childhood 2015 ;Volum 23.(2) s. 178-191
UiT Untitled
 
2014
10 Eriksen, Sissel H..
Social Networks among Children in Addis Ababa. Values of Childreood and Childhood Studies; 2014-05-07 - 2014-05-09
UiT Untitled
 
2013
11 Eriksen, Sissel H..
Frivillighet - uuttømmelig ressurs eller begrenset gode?. Møte; 2013-05-07
UiT Untitled
 
12 Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H..
When emotions count in construction of interview data. Nordic Social Work Research 2013
UiT Untitled
 
13 Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
From childhood in the countryside to street work in Addis Ababa. 3rd Global Conference Childhood; 2013-07-18 - 2013-07-20
UiT Untitled
 
14 Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H..
Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening; 2013-05-03 - 2013-05-05
UiT Untitled
 
2012
15 Eriksen, Sissel H..
Forskerkontakt, Holberg i skolen. Kvaløya videregående skole; 2012-01-18 - 2012-04-15
UiT Untitled
 
16 Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H..
When emotions count - an analysis of construction of data. The International Congress of Qualitative Inquiry; 2012-05-16 - 2012-05-19
UIS UiT Untitled
 
17 Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
From childhood in the countryside to street work in Addis. 18th International Conference on Ethiopian Studies (ICES); 2012-10-29 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
18 Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten; Eriksen, Sissel H..
Jump into the Void? Factors Related to Preferred Retirement Age: Gender, Work, and Leisure Activities. The International Journal of Aging & Human Development 2012 ;Volum 75.(3) s. 239-271
OSLOMET USN SIV UiT Untitled
 
19 Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine. Qualitative Health Research 2012 ;Volum 22.(11) s. 1497-1512
UiT Untitled
 
20 Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2012 ;Volum 3.(9) s. 28-30
UiT Untitled
 
2011
21 Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Bodily experiences in various systems of treatment among patients with breast cancer. 4th European Congress for Integrative Medicine; 2011-10-07 - 2011-10-08
UiT Untitled
 
2010
22 Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H..
Kjønn, sannhet og sosiologi. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
23 Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
From recipient to explorer. The choice and use of complementary and alternative medicine as a tool for coping with multiple sclerosis. ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research; 2010-05-19 - 2010-05-21
UiT Untitled
 
24 Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2010 ;Volum 5.(2) s. -
UiT Untitled
 
2009
25 Eriksen, Sissel H..
Bygda og reiselivet. Møte; 2009-03-10
UiT Untitled
 
26 Eriksen, Sissel H..
Hva skjer hvis det ikke gjøres? Frivillig arbeid - mellom statlig og privat virksomhet. Åpent møte; 2009-03-25
UiT Untitled
 
27 Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H..
Detour towards knowledge - use of interpreter in research. 9th Conference of the European Sociological Association; 2009-09-02 - 2009-09-05
UiT Untitled
 
28 Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H..
Omvei til kunnskap. Med tolk i møter med fremmede. I: Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7. s. 274-289
UiT Untitled
 
29 Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
Social networks among working children in Addis Ababa. 17th International Conference of Ethiopian Studies; 2009-11-02 - 2009-11-06
UiT Untitled
 
30 Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Unexpected courses of Multiple Sclerosis among patients using complementary and alternative treatment. BSA Medical Sociology Group 41st Annual Conference; 2009-09-03 - 2009-09-05
UiT Untitled
 
2008
31 Eriksen, Sissel H..
Ledermangel i frivillige organisasjoner. LHL Regionsamling Nord-Norge; 2008-04-25 - 2008-04-25
UiT Untitled
 
32 Eriksen, Sissel H..
Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. Dissemination Seminar for published book; 2008-11-14
UiT Untitled
 
33 Eriksen, Sissel H..
Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. I: Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. Addis Ababa University Press 2008 ISBN 978-99944-52-10-1. s. 73-111
UiT Untitled
 
34 Eriksen, Sissel H.; Flemmen, Anne Britt; Mulugeta, Emebet; Zenebe, Mulumebet.
Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. 10th International Interdisciplinary Congress,Women's Worlds 2008; 2008-07-03 - 2008-07-09
UiT Untitled
 
2007
35 Eriksen, Sissel H..
Bokanmeldelse: Spor etter krigen. Livshistorier. Av Tone Schou-Wetlesen of Haldis Hjort. Nordnorsk Magasin 2007 ;Volum 30.(2) s. -
UiT Untitled
 
36 Eriksen, Sissel H..
Bokanmeldelse: Sykdom i Nord-Norge før 1940 av Ingunn Elstad og Torunn Hamran. Nordnorsk Magasin 2007 ;Volum 30.(1) s. -
UiT Untitled
 
37 Eriksen, Sissel H..
Charity and business. Microfinance in Ethiopia. 16th International Conference of Ethiopian Studies (ICES 16); 2007-07-02 - 2007-07-06
UiT Untitled
 
38 Eriksen, Sissel H..
Fokusgrupper. Kurs; 2007-11-20 - 2007-11-29
UiT Untitled
 
39 Eriksen, Sissel H..
Gruppeintervju, fokusgruppeintervju og online/virtuelle fokusgrupper. Dagskurs; 2007-10-29 - 2007-10-29
UiT Untitled
 
40 Eriksen, Sissel H..
Håp for framtida? Mikrokreditt for kvinner i Etiopia. Folkeakademiet i Tranøy; 2007-02-20
UiT Untitled
 
2006
41 Eriksen, Sissel H..
Samfunnsvitenskapelig skriving. Forskningsseminar; 2006-11-15 - 2006-11-15
UiT Untitled
 
42 Holtan, Amy; Eriksen, Sissel H.
The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. International Journal of Child & Family Welfare 2006 ;Volum 9.(3) s. 178-192
UiT Untitled
 
2004
43 Eriksen, Sissel H.
Saving and Credit Groups for Women; the Presence of NGOs and Hope for the Future. XI World Congress of Rural Sociology; 2004-07-25 - 2004-07-30
UiT Untitled
 
2003
44 Eriksen, Sissel H.
Bønder, mat og kultur. I: Ut i verden og inn i bygda. Tapir Akademisk Forlag 2003 ISBN 82-519-1836-7. s. 239-245
UiT Untitled
 
2002
45 Eriksen, Sissel H.
Income-Generating Groups for Women in Ethiopia. Women's World Conference; 2002-07-20 - 2002-07-25
UiT Untitled
 
1994
46 Eriksen, Sissel H.
En kultursosiologisk studie av matvaner blant bønder. Trondheim: Universitetet i Trondheim, ISS, AVH 1994 (ISBN 82-90896-11-5) 335 s.
UiT Untitled
 
47 Eriksen, Sissel H..
Bokanmeldelse: Regulating Markets - Regulating People av Unni Kjærnes m.fl. (eds). Sosiologisk Tidsskrift 1994 ;Volum 2.(4)
UiT Untitled
 
1988
48 Eriksen, Sissel H..
Kvinna tar ansvaret. Kvinners innsats for familie og helse. Nytt om Kvinneforskning 1988 (4)
UiT Untitled