Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 196 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Evju, Kristin; Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis. Samisk kulturforståelse i skolen; 2021-09-27 - 2021-09-28
UiT Untitled
 
2 Hiss, Florian; Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde.
Multilingual encounters in Northern Norway. Acta Borealia 2021 ;Volum 38.(1) s. 1-4
UiT Untitled
 
3 Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria; Sollid, Hilde.
Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes. Linguistic Landscape 2021 s. 1-30
UiT HINN Untitled
 
4 Sollid, Hilde.
«Jævla hore, sett deg ned på kne»: Russepappa forsvarer grove russelåter. NRK Troms og Finnmark [Internett] 2021-05-06
UiT Untitled
 
5 Sollid, Hilde.
Lingvistisk landskap og "verbing". NRK [Radio] 2021-05-09
UiT Untitled
 
6 Sollid, Hilde.
Samiske perspektiv i LK20 – sett fra norskfaget​. En smak av Samisk, for Nord på Nord; 2021-02-03 - 2021-02-03
UiT Untitled
 
7 Sollid, Hilde.
Syn på språklæring i et læreplanverk for samisk som andrespråk. Samisk kulturforståelse i skolen; 2021-09-28 - 2021-09-29
UiT Untitled
 
8 Sollid, Hilde; Lomsdalen, Christian.
LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen. Lektor Lomsdalens innfall [Internett] 2021-02-05
UiT Untitled
 
9 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis. Fellesseminar for samisk- og norsklærere; 2021-03-12
UiT Untitled
 
10 Sætermo, Monica; Sollid, Hilde.
Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø. Acta Borealia 2021 ;Volum 38.(1) s. 60-80
UiT Untitled
 
11 Sætermo, Monica; Sollid, Hilde.
Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø. Acta Borealia 2021 ;Volum 38.(1) s. 60-80
UiT Untitled
 
2020
12 Larsen, Irene Karin; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.. Videoopptak av samtale; 2020-06-12 - 2020-06-12
UiT Untitled
 
13 Martinussen, Frida Skøyen.
Muntligopplæring i norskfaget – sett fra et elevperspektiv. «Det e jo en øvesak, hvis man øve, blir det bedre!». Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2020 68 s.
UiT Untitled
 
14 Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde.
Semiotic landscapes from emic and etic perspectives. Explorations in Ethnography, Language and Communication; 2020-09-24 - 2020-09-25
UiT Untitled
 
15 Røhme, Thea Øvregard.
Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2020 62 s.
UiT Untitled
 
16 Sollid, Hilde.
Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk». NRK Nordland [Internett] 2020-11-02
UiT Untitled
 
17 Sollid, Hilde.
Hvordan har samisk språk påvirka de norske dialektene i nord?. Samisk uke; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiT Untitled
 
18 Sollid, Hilde.
Indigenising education through language: The Case of Sámi as a Second Language in Norway. ECER 2020, Educational Research (Re)connecting Communities; 2020-08-25 - 2020-08-28
UiT Untitled
 
19 Sollid, Hilde.
Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice. ECER 2020, “Educational Research (Re)connecting Communities”; 2020-08-25 - 2020-08-28
UiT Untitled
 
20 Sollid, Hilde.
Kunnskap om samiske forhold i lærerutdanningene – muligheter og utfordringer. Samisk uke; 2020-02-03 - 2020-02-03
UiT Untitled
 
21 Sollid, Hilde.
Kvenene/norskfinnene i Norge. I: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738. s. 83-94
UiT Untitled
 
22 Sollid, Hilde.
Sámi language education policy and citizenship in Sámi curricula. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education; 2020-11-16 - 2020-11-17
UiT Untitled
 
23 Sollid, Hilde.
Syns det er fint med språkdebatt. Ruijan Kaiku [Avis] 2020-02-24
UiT Untitled
 
24 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020. Digital videokonferanse våren 2020 om fagfornyelsen; 2020-04-15 - 2020-04-15
UiT Untitled
 
25 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin.
Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet; 2020-02-08 - 2020-02-08
UiT Untitled
 
2019
26 Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde.
Learning on land in the globalised village. MultiLing & UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiT Untitled
 
27 Juliussen Ingilæ, Jorunn.
Norsklæreren som andrespråkslærer. En deskriptiv studie av hvordan avvikende setninger blir forklart til elever med norsk som andrespråk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 100 s.
UiT Untitled
 
28 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
29 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2) s. 113-138
UiT Untitled
 
30 Pedersen, Lasse Østnes.
Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 45 s.
UiT Untitled
 
31 Sollid, Hilde.
Hva skjer med tromsødialekta?. NRK Troms [Radio] 2019-06-20
UiT Untitled
 
32 Sollid, Hilde.
Klasserommet: arena for samspill mellom materielle ressurser og språklige praksiser. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 211-225
UiT Untitled
 
33 Sollid, Hilde.
Language education policy – the case of Sámi in Norway. Language Policy Forum 2019: Language Policy: Lences, layers, entry points; 2019-05-30 - 2019-05-31
UiT Untitled
 
34 Sollid, Hilde.
Minoritetene i læreplanverket – med særlig vekt på kvensk. Språkdagen 2019 - Tilgang til språk; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
35 Sollid, Hilde.
Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet. Målbryting 2019 ;Volum 10. s. 1-21
UiT Untitled
 
36 Sollid, Hilde.
Tromsødialekten – en omsvermet skjønnhet. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
37 Sollid, Hilde.
Váriin, vákkiin, vuonain. ICE-bloggen 2019
UiT Untitled
 
38 Sollid, Hilde.
Vi må snakke om samisk. Språkprat 2019
UiT Untitled
 
39 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
The role of place in Sámi language education. International Conference on Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
40 ; Johnsen, Ruben.
Hvilken skrivepedagogikk ligger til grunn ved skriveløp hos elever med norsk som andrespråk? En kasusstudie i en setting med særskilt norskundervisning. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 62 s.
UiT Untitled
 
41 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019 ;Volum 20. s. 29-42
UiT Untitled
 
42 van der Voet, Paulette.
Revitalisation through Sami Language education. A critical discourse analysis of the curricula from kindergarten to upper secondary school in Norway. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 100 s.
UiT Untitled
 
43 Watterud, Susanne Katarina Ellisiv.
"It's svorsk, but only between English and Norwegian". En kasusstudie av arbeidsplassen som arena for norskopplæring. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 63 s.
UiT Untitled
 
2018
44 Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana; Sandvik, Hilde; Harsvik, Wegard.
Språk i Norge - kultur og infrastruktur. Oslo: Språkrådet 2018 73 s.
UiO UiT Untitled
 
45 Sollid, Hilde.
Hva skjer med dialekten min?. NRK Troms [Radio] 2018-03-12
UiT Untitled
 
46 Sollid, Hilde.
Språkbruk blant barn og unge. Språkteigen [Radio] 2018-04-08
UiT Untitled
 
47 Sollid, Hilde.
Spøkene deres kan være farlige. NRK Troms [Internett] 2018-04-08
UiT Untitled
 
48 Sollid, Hilde.
Unge og språkbruk. NRK Troms [Radio] 2018-04-04
UiT Untitled
 
49 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
A view from the globalized village. Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2). Panel on Contemporary Urban Speech Styles across Space and Time: Social Meanings, Power and Contestation of Languages; 2018-09-06 - 2018-09-08
UiT Untitled
 
50 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiT Untitled
 
    Vis neste liste