Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 178 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Larsen, Irene Karin; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.. Videoopptak av samtale; 2020-06-12 - 2020-06-12
UiT Untitled
 
2 Sollid, Hilde.
Hvordan har samisk språk påvirka de norske dialektene i nord?. Samisk uke; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiT Untitled
 
3 Sollid, Hilde.
Indigenising education through language: The Case of Sámi as a Second Language in Norway. ECER 2020, Educational Research (Re)connecting Communities; 2020-08-25 - 2020-08-28
UiT Untitled
 
4 Sollid, Hilde.
Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice. ECER 2020, “Educational Research (Re)connecting Communities”; 2020-08-25 - 2020-08-28
UiT Untitled
 
5 Sollid, Hilde.
Kunnskap om samiske forhold i lærerutdanningene – muligheter og utfordringer. Samisk uke; 2020-02-03 - 2020-02-03
UiT Untitled
 
6 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020. Digital videokonferanse våren 2020 om fagfornyelsen; 2020-04-15 - 2020-04-15
UiT Untitled
 
7 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin.
Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet; 2020-02-08 - 2020-02-08
UiT Untitled
 
2019
8 Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde.
Learning on land in the globalised village. MultiLing & UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiT Untitled
 
9 Juliussen Ingilæ, Jorunn.
Norsklæreren som andrespråkslærer. En deskriptiv studie av hvordan avvikende setninger blir forklart til elever med norsk som andrespråk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 100 s.
UiT Untitled
 
10 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
11 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2) s. 113-138
UiT Untitled
 
12 Pedersen, Lasse Østnes.
Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 45 s.
UiT Untitled
 
13 Sollid, Hilde.
Hva skjer med tromsødialekta?. NRK Troms [Radio] 2019-06-20
UiT Untitled
 
14 Sollid, Hilde.
Klasserommet: arena for samspill mellom materielle ressurser og språklige praksiser. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 211-225
UiT Untitled
 
15 Sollid, Hilde.
Language education policy – the case of Sámi in Norway. Language Policy Forum 2019: Language Policy: Lences, layers, entry points; 2019-05-30 - 2019-05-31
UiT Untitled
 
16 Sollid, Hilde.
Minoritetene i læreplanverket – med særlig vekt på kvensk. Språkdagen 2019 - Tilgang til språk; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
17 Sollid, Hilde.
Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet. Målbryting 2019 ;Volum 10. s. 1-21
UiT Untitled
 
18 Sollid, Hilde.
Tromsødialekten – en omsvermet skjønnhet. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
19 Sollid, Hilde.
Váriin, vákkiin, vuonain. ICE-bloggen 2019
UiT Untitled
 
20 Sollid, Hilde.
Vi må snakke om samisk. Språkprat 2019
UiT Untitled
 
21 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
The role of place in Sámi language education. International Conference on Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
22 ; Johnsen, Ruben.
Hvilken skrivepedagogikk ligger til grunn ved skriveløp hos elever med norsk som andrespråk? En kasusstudie i en setting med særskilt norskundervisning. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 62 s.
UiT Untitled
 
23 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019 ;Volum 20. s. 29-42
UiT Untitled
 
24 van der Voet, Paulette.
Revitalisation through Sami Language education. A critical discourse analysis of the curricula from kindergarten to upper secondary school in Norway. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 100 s.
UiT Untitled
 
25 Watterud, Susanne Katarina Ellisiv.
"It's svorsk, but only between English and Norwegian". En kasusstudie av arbeidsplassen som arena for norskopplæring. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 63 s.
UiT Untitled
 
2018
26 Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana; Sandvik, Hilde; Harsvik, Wegard.
Språk i Norge - kultur og infrastruktur. Oslo: Språkrådet 2018 73 s.
UiO UiT Untitled
 
27 Sollid, Hilde.
Hva skjer med dialekten min?. NRK Troms [Radio] 2018-03-12
UiT Untitled
 
28 Sollid, Hilde.
Språkbruk blant barn og unge. Språkteigen [Radio] 2018-04-08
UiT Untitled
 
29 Sollid, Hilde.
Spøkene deres kan være farlige. NRK Troms [Internett] 2018-04-08
UiT Untitled
 
30 Sollid, Hilde.
Unge og språkbruk. NRK Troms [Radio] 2018-04-04
UiT Untitled
 
31 Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
A view from the globalized village. Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2). Panel on Contemporary Urban Speech Styles across Space and Time: Social Meanings, Power and Contestation of Languages; 2018-09-06 - 2018-09-08
UiT Untitled
 
32 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiT Untitled
 
2017
33 Beddari, Kaisa.
Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. En kasusstudie i en fådelte distriktsskole. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2017 57 s.
UiT Untitled
 
34 Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde.
Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations.. Iclave 9: Ninth International Conference on Language Variation in Europe; 2017-06-05 - 2017-06-07
NTNU UiT Untitled
 
35 Johansen, Ida Charlotte.
"Samisk kultur er superviktig". En kvalitativ studie om samiske tema i norskfaget. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2017
UiT Untitled
 
36 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(2) s. 1-15
UiT Untitled
 
37 Sollid, Hilde.
Det flerspråklige nord. Møte mellom norskmiljøene ved HiOA og UiT; 2017-03-20 - 2017-03-20
UiT Untitled
 
38 Sollid, Hilde.
Erfaringer fra Integrert master i lærerutdanning 1-7 og 5-10, UiT Norges arktiske universitet. Fraspark for master i grunnskolelærerutdanning; 2017-05-29 - 2017-05-29
UiT Untitled
 
39 Sollid, Hilde.
Exploring Indigenous Citizenship and Education with the help of ethnographic methods and nexus analysis. Exploring changing educational environments and organizational cultures; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiT Untitled
 
40 Sollid, Hilde.
FoU-samarbeid mellom universitet og universitetsskole. Seminar med Gøteborg universitet; 2017-09-06 - 2017-09-06
UiT Untitled
 
41 Sollid, Hilde.
Interpreting outcomes of language contact – postmodern perspectives. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing; 2017-04-27 - 2017-04-28
UiT Untitled
 
42 Sollid, Hilde.
On the relationship with participants in research on languages. Ph.d.kurs i forskningsetikk; 2017-03-27 - 2017-03-27
UiT Untitled
 
43 Sollid, Hilde.
Skolen som semiotisk landskap. Oppstartseminar for Master i norsk i skolen; 2017-08-09 - 2017-08-10
UiT Untitled
 
44 Sollid, Hilde.
Språkpolitiske forhandlinger i klasserommet. SONE-konferansen 2017; 2017-04-20 - 2017-04-21
UiT Untitled
 
45 Sollid, Hilde; Nordby, Truls.
FoU-samarbeid mellom UiT og en universitetsskole. Seminar med Høgskolen på Vestlandet; 2017-10-03 - 2017-10-03
UiT Untitled
 
46 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar; 2017-09-14 - 2017-09-15
UiT Untitled
 
47 ; Pesch, Anja Maria.
Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2017 346 s.
UiT Untitled
 
48 Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria.
Pictures as frozen representation of dynamic practices. Exploring changing educational environments and organizational cultures; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiT Untitled
 
49 Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria.
Preschools in Norway as semiotic landscapes. Exploring changing educational environments and organizational cultures; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiT Untitled
 
2016
50 Pedersen, Kathrine.
Rammene for opplæring i nynorsk som sidemål. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av rammenes innvirkning på sidemålsundervisning. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016
UiT Untitled
 
    Vis neste liste