Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2017
1 Dørum, Kine; Bergli, Terje Anders; Stenersen, Mark.
Catching the Wave or Drowning in the Surf? Production Efficiency, Quality, and Pedagogical Value of Video Teaching.. International Conference for Educational Media; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
2 Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark.
Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning. Chandos Publishing 2017 (ISBN 9780081009215) 165 s.
UiT Untitled
 
3 Stenersen, Mark.
LOFOTEN | ULIKE VERDIER. Universitetsbiblioteket UiT UiT 2017
UiT Untitled
 
4 Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N..
Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design. VIRAK 2017; 2017-06-12 - 2017-09-13
UiT Untitled
 
2016
5 Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Låg, Torstein.
Student interaction with online IL content: The impact of exam structure and course design. European Conference on Information Literacy (ECIL); 2016-10-10 - 2016-10-13
UiT Untitled
 
6 Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark.
God kildebruk for oss alle: de akademiske verdier satt i praksis. Det 75. norske bibliotekmøte; 2016-03-09 - 2016-03-11
UiT Untitled
 
7 Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark.
Bridging the gap: easing the transition to higher education with an information literacy MOOC. I: Dynamic Research Support for Academic Libraries. : Facet Publishing 2016 ISBN 9781783300495. s. 119-131
UiT Untitled
 
8 Stenersen, Mark; Larsen, Jelena.
Educating the educators Lessons learned by moving towards open, free and self-paced online resources in higher education.. EDULEARN 2016; 2016-07-04 - 2016-07-06
UiT Untitled
 
2015
9 Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein.
Like a bridge over troubled water: Økt læring og forståelse av akademia eksemplifisert ved et interaktivt nettmøte mellom universitetet og den nye studenten. UH-bibliotekkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
UiT Untitled
 
10 Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark.
The long and winding road: Insights from student misconceptions. European Conference on Information Literacy (ECIL); 2015-10-19 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
2014
11 Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein.
From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. II (PechaKucha). European Conference on Information Literacy (ECIL) 2014; 2014-10-20 - 2014-10-23
UiT Untitled
 
12 Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark.
From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy thinking. I. Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2014; 2014-04-23 - 2014-04-25
UiT Untitled
 
13 Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Låg, Torstein; Stenersen, Mark.
From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. III. Internet Librarian International (ILI) 14; 2014-10-21 - 2014-10-22
UiT Untitled
 
14 Låg, Torstein; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark.
From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. IV. Fagdagen "Biblioteket som læringsarena"; 2014-10-24 - 2014-10-24
UiT Untitled
 
2013
15 Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N..
I AM LANGUAGE [2013]. [Kunstnerisk og museal presentasjon] I am Language - Exhibition on language diversity. Universitetsbiblioteket UiT; UiT Norges arktiske universitet (UB KS). 2013-11-06 - 2014-01-15
UiT Untitled