Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2020
1 Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna.
Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 978-82-0551671-7) 182 s.
UiT Untitled
 
2019
2 Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa.
Helseutdanning i Arktis og Australia – et samarbeid for kvalitet og innovasjon. UiT Helseblogg 2019
UiT Untitled
 
3 Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita.
Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019
UiT Untitled
 
4 Mansfield, Kylie J; Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa; Risør, Torsten; Parker-Newlyn, Lyndal; Peoples, Greg E.
North and South: Rural Medicine attracts students with a similar approach to learning. AMEE; 2019-09-28
UiT Untitled
 
2018
5 Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita.
Å skrive for og om undervisning og utdanning. UNIPED 2018 ;Volum 41.(4) s. 441-451
UiT Untitled
 
6 Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita.
Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 105-120
OSLOMET UiT Untitled
 
7 Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita.
Bruk av spørreskjema ved vurdering av studenters tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse. TPS-nettverkskonferanse; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiT Untitled
 
8 Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna.
Does the nature of interprofessional education in health and social sciences foster a need for special tutor competencies?. Its21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century; 2018-06-20 - 2018-06-21
UiT Untitled
 
9 Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente.
Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 168-188
OSLOMET UiT Untitled
 
10 Jentoft, Rita; Iversen, Anita.
Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration. Its 21 - The 4th Conference on Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century.; 2018-06-20 - 2018-06-21
UiT Untitled
 
11 Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel.
Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 86-104
OSLOMET UiT Untitled
 
12 Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita.
Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245021417) 232 s.
OSLOMET UiT Untitled
 
13 Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel.
I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 121-136
OSLOMET UiT Untitled
 
2017
14 Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita.
"Flipped IPE" - Preparing the clinics to doing IPE for all students. NIPNET-conference; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
15 Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita.
Is there a "quick fix" to integrate IPE in clinical practice for all students in health and social sciences?. AMEE- conference; 2017-08-26 - 2017-08-30
UiT Untitled
 
16 Iversen, Anita.
Kvalitet i utdanning-hva trenger vitenskapelig ansatte? Erfaringer fra HelPed.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse.; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiT Untitled
 
17 Iversen, Anita.
Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Etablering av fagtunge enheter gjennom arbeid med struktur.. Møte; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
18 Iversen, Anita.
Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Kvalitet i utdanning=kvalitet i praksis.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse.; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiT Untitled
 
19 Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita.
Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase; 2017-11-23 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
2016
20 Allern, Marit; Iversen, Anita.
Academic writing - an efficient strategy for educational development?. International Consortium for Educational Development ICED 2016; 2016-11-23 - 2016-11-25
UiT Untitled
 
21 Iversen, Anita; Frydenberg, Hanne; Furberg, Anne-Sofie; Flote, Vidar Gordon; Finstad, Sissi Espetvedt; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Thune, Inger.
Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women. European Journal of Cancer Prevention 2016 ;Volum 25.(1) s. 9-18
KREFTREG OUS UiT UNN Untitled
 
22 Iversen, Anita; Risør, Torsten.
På vei mot en ny lege - eller?. UNIPED 2016 (4) s. 291-292
UiT Untitled
 
2015
23 Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger.
High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.. Cancer Prevention Research 2015 ;Volum 8.(6) s. 535-544
KREFTREG OUS UiT NMBU Untitled
 
24 Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri.
Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development; 2015-02-04 - 2015-02-08
HIOA UiT UNN Untitled
 
2014
25 Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; McTiernan, Anne; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Lofterød, Trygve; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; Makar, Karen W; Chang-Claude, Jenny; Thune, Inger.
Gene variations in oestrogen pathways, CYP19A1, daily 17β-estradiol and mammographic density phenotypes in premenopausal women. Breast Cancer Research 2014 ;Volum 19:16.
KREFTREG OUS UiT NMBU Untitled
 
26 Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Torjesen, Peter A; Wilsgaard, Tom; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; Ursin, Giske; Thune, Inger.
Insulin-like growth factor-1, growth hormone, and daily cycling estrogen are associated with mammographic density in premenopausal women. Cancer Causes and Control 2014 ;Volum 25.(7) s. 891-903
KREFTREG OUS UiT Untitled
 
2013
27 Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten Wang; Ellison, Peter T; Wist, Erik; Egeland, Thore; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger.
Dyslipidemia, excess weight and high mammographic density are associated with high levels of daily estrogen and progesterone. AACR; 2013-04-06 - 2013-04-10
UiO UiT NMBU Untitled
 
28 Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn.
Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013; 2013-06-18 - 2013-06-20
UiT Untitled
 
29 Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn.
Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013; 2013-08-24 - 2013-08-26
UiT Untitled
 
30 Iversen, Anita.
Faculty development at IKO - a focus on signature pedagogics and teaching skills. Fagdag; 2013-01-07 - 2013-01-07
UiT Untitled
 
31 Iversen, Anita.
Lær å lage og holde en presentasjon ved bruk av digitale hjelpemidler. Workshop; 2013-12-05 - 2013-12-06
UiT Untitled
 
32 Iversen, Anita.
Mammografitetthet som endepunkt i epidemiologisk forskning- fordeler og utfordringer. Fagmøte; 2013-06-14 - 2013-06-14
UiT Untitled
 
33 Iversen, Anita.
Mammographic density is a rather strong risk factor for breast cancer. What will be the advantages and challenges by using mammographic density as a study endpoint instead of breast cancer incidence?. Møte; 2013-05-22 - 2013-05-22
UiT Untitled
 
2012
34 Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Fagerland, Morten; Wist, Erik; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Thune, Inger.
Insulin, Insulin-like growth factor-1 and cycling estrogen predicts premenopausal mammographic density. San Antonio Breast Cancer Symposium. San Antonio. Texas, USA.; 2012-12-04 - 2012-12-08
KREFTREG OUS UiO UiT UNN Untitled
 
35 Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar Gordon; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie.
Genetic Polymorphism CYP17 rs2486758 and Metabolic Risk Factors Predict Daily Salivary 17 beta-Estradiol Concentration in Healthy Premenopausal Norwegian Women. The EBBA-I Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012 ;Volum 97.(5) s. E852-E857
OUS UiT UNN Untitled
 
2011
36 Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Emaus, Aina; Finstad, Sissi Espetvedt; Flote, Vidar Gordon; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne Sofie.
Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study. Human Reproduction 2011 ;Volum 26.(6) s. 1519-1529
OUS UiT UNN Untitled
 
37 Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie.
Genetic polymorphism predisposes to high 17β-estradiol levels depending on women's metabolic profile. Cancer Conference National Cancer Research Institute; 2011-11-06 - 2011-11-09
OUS UiT Untitled
 
38 Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie.
HDL-cholesterol and CYP17 rs2486758 influence daily estrogen levels. CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium; 2011-12-06 - 2011-12-12
OUS UiT Untitled
 
2010
39 Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie.
17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. 43rd Annual SER meeting; 2010-06-23 - 2010-06-26
UiT Untitled
 
40 Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie.
17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. American Journal of Epidemiology 2010 (171) Suppl. 096-s s. 24-24
UiT Untitled
 
41 Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elisabeth; Furberg, Anne-Sofie.
Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in CYP17A1 and daily 17-b-estradiol among young healthy women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2010 Suppl. 1 s. 15-15
UiT Untitled
 
2008
42 Iversen, Anita.
Hvordan benytter høgskolene seg av sin doktorkompetanse?. Kunnskapsløftet og FN's utdanningstiår - bærekraftig forbruk; 2007-10-22 - 2007-10-23
UiT Untitled
 
43 Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne-Sofie.
Timing of menarche and first full-term birth in relation to 17-b-estradiol levels in premenopausal women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2008 Suppl. 1 s. 20-20
UiT Untitled
 
2007
44 Iversen, Anita.
Aksjonsforskning og profesjonsutvikling. Utdanningskonferanse for Bioingeniører 2006; 2006-06-20 - 2006-06-21
UiT Untitled
 
45 Iversen, Anita.
Praksisfeltet, en sentral arena for læring?. Bioingeniørkongressen 2007; 2007-06-13 - 2007-06-16
UiT Untitled
 
2006
46 Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild.
Veiledning i tverrfaglige studentgrupper Fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø. : Eureka Forlag 2006 (ISBN 9788273891020) 49 s.
UiT Untitled
 
2003
47 Iversen, Anita.
Fysiologiske mekanismer ved Allergi og astma. Livsstilssykdommer. Selvgjort er velgjort?; 2002-09-06 - 2002-09-06
UiT Untitled
 
48 Iversen, Anita.
Nettsus eller bare "ball". Muligheter og begrensninger med nettet som læringsarena. UKJENT 2003
UiT Untitled
 
49 Iversen, Anita.
Non scholae, sed vitae discimus-"nicht fur die schule, sondern fur das Leben lernen wir" Kan læringsvaner endres ved bruk av ny teknologi?. Felles fagdag for hele høgskolen, 10.oktober 2002.; 2002-10-10 - 2002-10-10
UiT Untitled