Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2016
1 Haug, Bente.
Expatriate, tourism. I: Encyclopedia of Tourism. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-01383-1.
UiT Untitled
 
2012
2 Haug, Bente.
Enacting risk at Besseggen. I: Actor-network theory and tourism: ordering, materiality and multiplicity. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-62072-7. s. 80-93
UiT Untitled
 
3 Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente.
Hva bør styre studieplaners innhold? En undersøkelse blant norske reiselivs- og hotellstudenter. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. s. 421-438
UiT Untitled
 
2011
4 Haug, Bente; Heimtun, Bente.
The Enactment of the North Cape Hall. Advancing the Social Scienc of Tourism; 2011-06-27 - 2011-07-01
UiT Untitled
 
2010
5 Haug, Bente.
Sustainabillity and biosecurity in rural fram tourism - a recommendation to separate form work and tourism work. The 7th Circumpolar Agricultural Conference; 2010-09-06 - 2010-09-08
UiT Untitled
 
2009
6 Haug, Bente.
DEALING WITH THE PROBLEM OF THE BLACK SWAN IN ADVENTURE TOURISM. Researching Tourism and Hospitality, the Nordic ways. International symposium.; 2009-10-22 - 2009-10-25
UiT Untitled
 
7 Haug, Bente.
Enacting attractions: the case of the Ice Hotel. Contested identities, contested cultures and contested rights; 2009-09-23 - 2009-09-25
UiT Untitled
 
8 Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente.
Learning style preferences. The Critical Turn in Tourism Studies; 2009-06-20 - 2009-06-24
UiT Untitled
 
2008
9 Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente.
Students' Preferred Learning Styles and the Importance of Curriculum Content: a Study of Norwegian Tourism and Hospitality Students. Journal of Hospitality and Tourism Education 2008 ;Volum 20.(2) s. 24-33
UiT Untitled
 
2007
10 Haug, Bente; Dann, Graham M.S.; Mehmetoglu, Mehmet.
Little Norway in Spain. From Tourism to Migration. Annals of Tourism Research 2007 ;Volum 34.(1) s. 20-
UiT Untitled
 
11 Haug, Bente.
The Copernican Turn in Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2007 ;Volum 7.(Issue nr 2) s. 157-170
UiT Untitled
 
2006
12 Haug, Bente.
Bacheloroppgaven - en mulighet for næringstilkobling. Fagmøte, Høgskolen i Finnmark; 2006-02-17 - 2006-02-17
UiT Untitled
 
13 Haug, Bente.
Bærekraftig turisme i vernede områder; et trekkplaster for den bevisste turisten. Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning; 2006-10-25 - 2006-10-26
UiT Untitled
 
14 Haug, Bente.
Den etiske turisten. utenTitteltekst; 2006-09-28 - 2006-09-28
UiT Untitled
 
15 Haug, Bente; Johanson, Lisbeth Bergum.
Skriftlige oppgaver som evalueringsform. Fagmøte, Høgskolen i Finnmark; 2006-09-17 - 2006-09-17
UiT Untitled
 
2002
16 Abelsen, Birgit; Heimtun, Bente; Haug, Bente.
Arktisk Meny - mer enn et godt måltid. Alta: NORUT Finnmark, Alta 2002 (ISBN 8275711010) 92 s. (2)
UiT Untitled
 
2001
17 Haug, Bente.
Faculty Collaboration Across Borders. When Distance is a Challenge. The 7th Circumpolar University Co-Operation Conference, 2001; 2001-08-19 - 2001-08-21
UiT Untitled
 
2000
18 Haug, Bente.
Modern women and the peripheries - why are women leaving?. Women's Worlds 99:7th International Interdisciplinary Congress on Women; 2000
UiT Untitled
 
19 Haug, Bente.
Modernitet og distriktskvinner - hvorfor reiser kvinnene fra bygda?. utenTitteltekst; 2000
UiT Untitled
 
1999
20 Haug, Bente.
Seksuelle overgrep mot studenter ved Høgskolen i Finnmark. Rapport fra kartleggingsundersøkelse våren 1999. Alta: Høgskolen i Finnmark 1999 (ISBN 82-7938-045-0) 37 s. (12)
UiT Untitled
 
1998
21 Haug, Bente.
Helsetjenesten - mellom samfunn og medisin : en sosiologisk analyse avdrivkrefter som virker på og i helsetjenesten. Finnmark: Høgskolen i Finnmark 1998 (ISBN 82-7541-164-5) 32 s. (1)
UiT Untitled
 
22 Haug, Bente.
Å forstå samfunn : om metodologiske og andre tilnærminger. Finnmark: Høgskolen i Finnmark 1998 (ISBN 82-7541-165-3) 20 s. (2)
UiT Untitled