Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2013
1 Sætveit, Beathe; Eriksen, Anne.
Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?. Nettverk for kulturskolerelatert forskning; 2013-03-07 - 2013-03-08
UiT Untitled
 
2012
2 Sætveit, Beathe.
Diskurser om samiskhet i styringsdokumenter for barnehagen. Det særskiltes logikk?. I: Inspirert av Foucault : diskusjoner om nyere pedagogisk empiri. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3. s. 165-183
UiT Untitled
 
2010
3 Sætveit, Beathe.
Joy and humour in kindergartens. EECERA Conference 2010: Knowledge and voice in early childhood; 2010-09-06 - 2010-09-08
UiT Untitled
 
2009
4 Sætveit, Beathe.
Narratives and identity : a study from the multicultural kindergartens in northern part of Norway. 19th EECERA ANNUAL CONFERENCE; 2009-08-26 - 2009-08-29
UiT Untitled
 
5 Sætveit, Beathe.
Narratives and their impact on self : construction and identity. NERAs 37th Congress; 2009-03-05 - 2009-03-07
UiT Untitled
 
2007
6 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe.
Lek er læring. Vi retter blikket mot fremtiden. Barnehagekonferanse; 2007-05-23 - 2007-05-25
UiT Untitled
 
2005
7 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe.
Kaos eller kultur for læring?. FoU i praksis; 2005-04-28 - 2005-04-29
UiT Untitled
 
2004
8 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe.
Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk. FoU i praksis 2004, profesjonsrettet FoU i lærerutdanning; 2004-04-26 - 2004-04-26
UiT Untitled
 
2003
9 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe.
Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk?. utenTitteltekst; 2003-09-23 - 2003-09-23
UiT Untitled
 
2002
10 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe.
Syngespill i skolen : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa Skole 2002. Konferansen FoU i Praksis 2002; 2002-11-28 - 2002-11-29
UiT Untitled
 
11 Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe; Thomassen, Margaret.
Syngespill i skolen : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa skole. Alta: Høgskolen i Finnmark 2002 41 s. (10)
UiT Untitled
 
12 Sætveit, Beathe.
Drama-fagets potensial for læring og utvikling. Alta: Høgskolen i Finnmark 2002 36 s. (5)
UiT Untitled
 
2000
13 Berg, Lise; Eriksson, Anitha; Frischknecht, Helle; Holum, Ellen; Isaksen, Monica; Mikkelsen, Tor; Molund, May; Olsen, Sonni; Pettersen, Arne; Sætveit, Beate.
"Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark. Alta: Høgskolen i Finnmark 2000 34 s. (4)
UiT Untitled