Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Hoxmark, Ellen.
Hvor trykker skoene i kommunene når det gjelder brukermedvirkning, på system-, tjeneste- og individnivå?. Kick-off for arbeidet med anbefalinger for brukermedvirkning; 2021-08-27 - 2021-08-27
SAMFORSK Untitled
 
2 Hoxmark, Ellen; Kjølsdal, Møyfrid Johanne.
Hva er god brukermedvirkning? Erfaringer fra NAPHA. Nasjonalt senterledermøte; 2021-03-24 - 2021-03-24
SAMFORSK Untitled
 
2020
3 Orrem, Kjetil; Hoxmark, Ellen.
Erfaringskonsulentens rolle - kan man se likheter og trekke erfaringer fra psykologers rolle i kommunene og erfaringskonsulenter?. Seminar om erfaingskonsulenter; 2020-10-08 - 2020-10-08
SAMFORSK UiT Untitled
 
2019
4 Hoxmark, Ellen.
Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke. Kommunal Rapport [Avis] 2019-01-08
SAMFORSK Untitled
 
2018
5 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Potensiale for samarbeid sett fra et nasjonalt kompetansesenter. Dialogmøte Nord; 2018-02-07 - 2018-02-07
SAMFORSK Untitled
 
6 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Regjeringens strategi for god psykisk helse. Kan vi lykkes?. Forum for fag- og kompetanseutvikling i lokalt psykisk helse og rusarbeid; 2018-06-07 - 2018-06-07
SAMFORSK Untitled
 
7 Hoxmark, Ellen Margrethe; Nysveen, Kari.
ACT/FACT - Status, regionale nettverkssamlinger og nasjonal opplæring i modellene. Fylkesmannssamling 2018; 2018-11-13 - 2018-11-14
SAMFORSK SI Untitled
 
8 Hoxmark, Ellen Margrethe; Trane, Kristin; Orrem, Kjetil.
Ikke alle har lik tilgang til psykisk helsehjelp. Kommunal rapport 2018
SAMFORSK Untitled
 
2017
9 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Hvordan kan vi styrke brukerstemmen og jobbe mer recoveryorientert?. Fagdag for Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune; 2017-05-02
SAMFORSK Untitled
 
10 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykolog i kommunen – hvorfor og hvordan?. Forum for rus og psykisk helse i Buskerud; 2017-10-11 - 2017-10-11
SAMFORSK Untitled
 
11 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologen som behandler i kommunen. Psykologer i kommunene - nasjonal nettverkssamling 2017; 2017-11-08 - 2017-11-09
SAMFORSK Untitled
 
12 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Samhandling mellom kommuner og DPS. Kommunemøte DPS Vest-Finnmark; 2017-06-01 - 2017-06-01
SAMFORSK Untitled
 
13 Hoxmark, Ellen Margrethe; Evensen, Gretha Helen.
En mer recoverystøttende kommune. Fagdag for Sør-Varanger kommune; 2017-05-30
SAMFORSK Untitled
 
14 Hoxmark, Ellen Margrethe; Kjølsdal, Møyfrid Johanne.
Psykisk helse i Brukerplan - hvordan og hvorfor. Motivasjonsdag; 2017-09-18 - 2017-09-18
SAMFORSK Untitled
 
15 Hoxmark, Ellen Margrethe; Krogvik Karlsen, Ragnhild.
Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående Psykiske helseproblemer påvirker gjennomføring av utdanningsforløpet, men ulikt for gutter og jenter. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie fra Nord-Norge.. NAPHA, Kunnskapsbasen [Fagblad] 2017-03-29
SAMFORSK Untitled
 
16 Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian.
Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-528-8) 78 s.
HINN SAMFORSK SUS UiO Untitled
 
17 Wormdahl, Irene; Hoxmark, Ellen Margrethe.
Boosting fidelity through education of the ACT/FACT-teams. EAOF 2017; 2017-09-13
SAMFORSK Untitled
 
2016
18 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Arbeidsdeling og kompetanseoverføring mellom kommuner og DPS. Kommunemøte Vest-Finnmark; 2016-05-25 - 2016-05-25
SAMFORSK Untitled
 
19 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Brukermedvirkning virker!. Arbeidsmøte for kommunene, brukerorganisasjonene og kompetansemiljø;Hvordan kan brukeren bli en ressurs i de kommunale tjenestene?; 2016-10-04 - 2016-10-04
SAMFORSK Untitled
 
20 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Fra Psykologforeningen til NAPHA til et felles ansvar - hva har vi lært om behovet for nettverksbygging og kompetanseutvikling?. Arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansemiljø; 2016-09-15 - 2016-09-15
SAMFORSK Untitled
 
21 Hoxmark, Ellen Margrethe.
NAPHA og BrukerPlan. Kronen gaard 2016; 2016-11-23 - 2016-11-24
SAMFORSK Untitled
 
22 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykolog i kommunen, hvordan bruke rollen som "bindeledd" - Kommuneeksempler. Fagdag for samarbeidsforum psykisk helse og rus i UNN området; 2016-10-03 - 2016-10-03
SAMFORSK Untitled
 
23 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologen som en del av psykisk helse og rusarbeidet i kommunen. Arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansemiljø; 2016-09-14 - 2016-09-14
SAMFORSK Untitled
 
24 Hoxmark, Ellen Margrethe; Orrem, Kjetil; Trane, Kristin; Rønning, Anne Kristiansen.
Psykolog i kommunen : en medspiller. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-471-7) 112 s.
SAMFORSK Untitled
 
25 Trane, Kristin; Hoxmark, Ellen Margrethe.
Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring. ROP kurs ledere i Rogaland og Hordaland; 2016-04-06 - 2016-04-06
SAMFORSK Untitled
 
26 Trane, Kristin; Hoxmark, Ellen Margrethe.
Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring. ROP Kurs for ledere, Stavanger; 2016-04-05 - 2016-04-05
SAMFORSK Untitled
 
2015
27 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Boliger for brukere med psykiske helseplager og rusproblemer. BrukerPlan-resultater Tromsø 2015 - presentasjon og workshop; 2015-11-30 - 2015-11-30
SAMFORSK Untitled
 
28 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Presentasjon av fellesprosjekt: Psykologer i kommunene. Kompetansesenterforum Midt-Norge; 2015-11-11 - 2015-11-11
SAMFORSK Untitled
 
29 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan; 2015-06-02 - 2015-06-02
SAMFORSK Untitled
 
30 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Presentasjonssamling, BrukerPlan; 2015-05-27 - 2015-05-27
STO Untitled
 
31 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan; 2015-06-03 - 2015-06-03
SAMFORSK Untitled
 
32 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse.. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan; 2015-05-28 - 2015-05-28
STO Untitled
 
33 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk Helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykiske lidelse.. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan; 2015-06-11 - 2015-06-11
STO Untitled
 
34 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykisk helse i BrukerPlan. NAPHAs erfaringer - ansvarsfordeling KoRus/KORFOR. Samling for alle involverte i BrukerPlan nasjonalt; 2015-11-25 - 2015-11-26
STO Untitled
 
35 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologen i et kommunalt landskap. Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommunene.. Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene; 2015-11-17 - 2015-11-19
SAMFORSK Untitled
 
36 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene; 2015-06-09 - 2015-06-09
SAMFORSK Untitled
 
37 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene; 2015-04-22 - 2015-04-23
SAMFORSK Untitled
 
38 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene; 2015-05-06 - 2015-05-07
SAMFORSK Untitled
 
39 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA. Regional samling for psykologer i kommunene; 2015-04-14 - 2015-04-15
SAMFORSK Untitled
 
40 Hoxmark, Ellen Margrethe.
Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA.. Regional samling for psykologer i kommunene; 2015-03-17 - 2015-03-18
SAMFORSK Untitled
 
41 Hoxmark, Ellen Margrethe; Dahle, Petter.
Hvorfor BrukerPlan? Resultater fra BrukerPlan-kartlegging i kommuner i Nord-Norge. Samhandlingsutvalget I Helse Nord; 2015-09-07 - 2015-09-07
SAMFORSK STO Untitled
 
42 Hoxmark, Ellen Margrethe; Strand, Gaute Erik.
Oppsøkende arbeid i små kommuner (ACT-metoden). Te ka slags nøtte; 2015-10-28 - 2015-10-28
SAMFORSK STO Untitled
 
2014
43 Halvorsen, Joar Øveraas; Gråwe, Rolf W.; Hoxmark, Ellen Margrethe.
Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ;Volum 51.(1) s. 2-5
NTNU STO Untitled
 
2013
44 Wynn, Rolf; Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe.
Which factors influence psychiatric diagnosing in substance abuse treatment?. International Journal of Mental Health Systems 2013 ;Volum 7. s. -
SI UiT UNN Untitled
 
2012
45 Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Trude Nydal; Wynn, Rolf.
Loss of activities and its effect on the well-being of substance abusers. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2012 ;Volum 19.(1) s. 78-83
UiT UNN Untitled
 
2011
46 Bergvik, Svein; Wynn, Rolf; Sørlie, Tore; Hoxmark, Ellen Margrethe; Pettersen, Gunn.
Self-Efficacy beliefs among coronary surgery patients. 2nd World Congress of the International Positive Psychology Association; 2011-07-23 - 2011-07-26
NTNU UiT Untitled
 
47 Hoxmark, Ellen Margrethe; Bergvik, Svein; Bjerke, Trond Nergaard; Wynn, Rolf.
Health providers' perceptions of addictive behaviours and mental disorders in two addiction treatment facilities. II International Congress on Dual Disorders; 2011-10-05 - 2011-10-08
UiT UNN Untitled
 
48 Hoxmark, Ellen Margrethe; Bergvik, Svein; Pettersen, Gunn; Wynn, Rolf.
A study of predictors of well-being among substance users in five Norwegian substance use treatment units. 2nd World Congress International Positive Psychology Association; 2011-07-23 - 2011-07-26
NTNU UiT Untitled
 
49 Sletteng, Ruben; Harnang, Andreas Kolflaath; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aslaksen, Per M.; Friborg, Oddgeir; Wynn, Rolf.
A psychometric study of the Drug Use Disorder Identification Test - Extended in a Norwegian sample. Psychological Reports 2011 ;Volum 109.(2) s. 663-674
UiT UNN Untitled
 
2010
50 Hoxmark, Ellen Margrethe; Benum, Vår; Friborg, Oddgeir; Wynn, Rolf.
Reduction in mental distress among substance users receiving inpatient treatment. International Journal of Mental Health Systems 2010 ;Volum 4.(30) s. -
UiT UNN Untitled
 
    Vis neste liste