Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 244 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
"Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken?; 2020-02-12 - 2020-02-13
NF UiT Untitled
 
2 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland; 2020-02-24 - 2020-02-24
NF UiT Untitled
 
3 Munkejord, Mai Camilla; Stefánsdóttir, Olga Ásrun; Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr..
Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands living with cognitive decline. International Practice Development Journal 2020 (10) Suppl. 5 s. 1-11
HVL Untitled
 
4 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. Bergen: NORCE samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet 2020 (ISBN 978-82-8408-060-4) 104 s.
PIHSØ UiT Untitled
 
2019
5 Danielsen, Hilde; Munkejord, Mai Camilla; Pedersen, Michael Nebeling; Jensen, Francine.
Kvinnesporet i Meland.Mot en ny introduksjonsordning.. Bergen: NORCE Samfunn 2019 (ISBN 978-82-8408-029-1) 43 s.
NORCE Untitled
 
6 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing 2019
NF NORCE UiT Untitled
 
7 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Minna om moltemyra. Harvest Magazine 2019
NF UiT Untitled
 
8 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019
NF UiT Untitled
 
9 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune; 2019-12-10 - 2019-12-10
NF UiT Untitled
 
10 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
NF UiT Untitled
 
11 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.; 2019-11-28 - 2019-11-29
NF UiT Untitled
 
12 Munkejord, Mai Camilla.
Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment. Journal of Nursing Management 2019 ;Volum 27.(7) s. 1522-1529
NORCE UiT Untitled
 
13 Munkejord, Mai Camilla.
Hjemme best? Presentasjon av funn fra prosjektet Ageing at home.. Nrk Troms og Finnmark [Radio] 2019-05-04
NORCE UiT Untitled
 
14 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og inkludering av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgivernes stemmer.. Streamet seminar, for lokalkontorene i NAV Troms og Finnmark; 2019-04-08
NORCE UiT Untitled
 
15 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-13
NORCE UiT Untitled
 
16 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan redusere krysspress og skape mestring og trivsel blant jobbspesialister i NAV?. Fagseminar for avdelingsledere / metodeveiledere for utvidet oppfølging i NAV Vestland; 2019-09-20 - 2019-09-20
NORCE UiT Untitled
 
17 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialisten ble redningen. norce.no [Internett] 2019-04-12
NORCE UiT Untitled
 
18 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialisten fikk Liss i arbeid. NRK P2 (4 minutters sak på alle dagens nyhetssendinger) [Radio] 2019-04-11
NORCE UiT Untitled
 
19 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i krysspress. Nasjonal fagkonferanse for metodeveiledere for jobbspesialister i NAV; 2019-04-11 - 2019-04-12
NORCE UiT Untitled
 
20 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i krysspress. Ja, men hvordan redusere krysspresset?. Konferanse for jobbspesialister, metodeveiledere og avdelingsledere i NAV Troms & Finnmark og NAV Nordland; 2019-08-28 - 2019-08-29
NORCE UiT Untitled
 
21 Munkejord, Mai Camilla.
Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav. Dagens Perspektiv [Avis] 2019-05-03
NORCE UiT Untitled
 
22 Munkejord, Mai Camilla.
Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav (lengre nettsak). velferd.no [Internett] 2019-04-29
NORCE UiT Untitled
 
23 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge; 2019-09-11 - 2019-09-12
NF NORCE UiT Untitled
 
24 Munkejord, Mai Camilla; Gangstø, Cathrine.
Vi trenger nye introduksjonsordninger for flyktninger! En presentasjon av to alternative introduksjonsordninger som er i ferd med å bli utviklet i Meland kommune.. Entreprenørskapskonferaransen 2019 - Et bredt inititativ for å fremme innvandrerentreprenørskap på Vestlandet; 2019-10-03
HVL Untitled
 
25 Munkejord, Mai Camilla; Olga, Stefansdottir; Eydis, Sveinbajarnadóttir.
Who cares for the carer? Older women who feel forced to care for a spouse with cognitive decline. Critical perspectives on person, care and aging; 2019-05-15 - 2019-05-16
NORCE Untitled
 
26 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø; 2019-06-03 - 2019-06-05
NF NORCE UiT Untitled
 
27 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. I: New Challenges to Ageing in the Rural North. A Critical Interdisciplinary Perspective. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4. s. 193-206
NF NORCE UiT Untitled
 
28 Munkejord, Mai Camilla; Tingvold, Laila.
Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. Social Science and Medicine 2019 ;Volum 232. s. 230-237
NORCE NTNU Untitled
 
29 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiT Untitled
 
2018
30 Boge, Jeanne Helene; Munkejord, Mai Camilla; Grimsrud, Gro Marit.
Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark. Nordic Work Life Conference 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
HVL NORCE UiT Untitled
 
31 Munkejord, Mai Camilla.
- Noen føler skam. Haugesunds Avis, papirutgave, s. 5 [Avis] 2018-07-13
NORCE UiT Untitled
 
32 Munkejord, Mai Camilla.
Har ektefellen din flyttet på sykehjem, eller bor du med en partner som er svært pleietrengende? Da ønsker Mai Camilla (41) å prate med deg.. Haugesunds Avis, nettutgave [Avis] 2018-07-12
NORCE UiT Untitled
 
33 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan føre timer? Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved det nye forskningsinstituttet NORCE.. Forskerforum.no 2018
NORCE UiT Untitled
 
34 Munkejord, Mai Camilla.
Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil. Forskning.no [Internett] 2018-07-04
NORCE Untitled
 
35 Munkejord, Mai Camilla.
Migranter i eldreomsorgen. Utfordringer og muligheter.. Samling 7 i kurset Politikk, styring og endring i utdanning og helse- og velferdssektoren, Masterprogram ved HVL; 2018-09-21
NORCE Untitled
 
36 Munkejord, Mai Camilla.
Om kjønn og kyst, fisk, fiskeripolitikk og lokalsamfunn, mennesker og maktrelasjoner, aktører og strukturer. En festtale til Siri Gerrard.. Kvinnforsks Vinterfest; 2018-11-29 - 2018-11-29
NORCE UiT Untitled
 
37 Munkejord, Mai Camilla.
Pågangen har vært overraskende stor. Haugesunds Avis, nettutgave + papirutgave [Avis] 2018-08-11
NORCE UiT Untitled
 
38 Munkejord, Mai Camilla.
Staff members’ perceptions of "the competent care worker" in a multicultural nursing home. Nordic Working Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
NORCE Untitled
 
39 Munkejord, Mai Camilla.
The important thing is to have an eye for elderly care.. Fagseminar; 2018-09-03
NORCE UiT Untitled
 
40 Munkejord, Mai Camilla.
Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?. www.uni.no [Internett] 2018-04-30
NORCE UiT Untitled
 
41 Munkejord, Mai Camilla.
Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig?. Forskning.no [Internett] 2018-05-23
NORCE UiT Untitled
 
42 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar; 2018-01-09 - 2018-01-09
NF NORCE UiT Untitled
 
43 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent; 2018-06-06 - 2018-06-07
NF NORCE UiT Untitled
 
44 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 16-26
NF NORCE UiT Untitled
 
45 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018
NF NORCE UiT Untitled
 
46 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost; 2018-03-15
NF NORCE UiT Untitled
 
47 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen; 2018-11-21 - 2018-11-22
NF NORCE UiT Untitled
 
48 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(3) s. 298-306
NF NORCE UiT Untitled
 
49 Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla.
Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization. Women's Studies: International Forum 2018 ;Volum 67. s. 30-37
NORCE UiT Untitled
 
50 Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla.
(Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender. Journal of Gender Studies 2018 ;Volum 27.(4) s. 481-491
NORCE UiT Untitled
 
    Vis neste liste