Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-9 av 9

2018
1 Myhre, Jonas W.
Article 16 [State monopolies of a Commercial character]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 323-334
UiO Untitled
 
2017
2 Myhre, Jonas W.
Domstolenes prøvingsrett i asylsaker og non refoulement-saker. Lov og Rett 2017 (1) s. 15-34
UiO Untitled
 
2014
3 Myhre, Jonas W.
The EFTA Court - gradually more or less relevant?. Europarättslig tidskrift 2014 ;Volum 17.(1) s. 13-53
UiO Untitled
 
4 Myhre, Jonas W.
The Icesave judgment. MarIus 2014 s. 69-94
UiO Untitled
 
5 Myhre, Jonas W; Humlen, Arild.
Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014. Rapport fra virksomheten og forslag om regelendringer. Oslo: Advokatforeningen 2014 198 s.
UiO Untitled
 
2013
6 Myhre, Jonas W.
The Icesave Judgment: Iceland did not fail to comply with the obligations in the Iceland Act No. 98/1999, implementing Directive 94/19/EC of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes. European Law Reporter 2013 (2) s. 38-47
UiO Untitled
 
2012
7 Myhre, Jonas W.
Financing of CCS demonstration projects - state aid, EEPR and NER funding - an EU and EEA perspective. European Business Law Review 2012 ;Volum 23.(5) s. 727-787
UiO Untitled
 
2008
8 Myhre, Jonas W.
Behov for økt domstolskontroll av utlendingsforvaltningen. Lov og Rett 2008 (2) s. 81-101
UiO Untitled
 
9 Myhre, Jonas W.
Parallel imports and "co-branding" of pharmaceuticals - analysis and comments. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2008 ;Volum 77.(4) s. 388-408
UiO Untitled