Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2018
1 Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen; Strømme Aanesland, Torunn.
Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 2018 ;Volum 13.(4) s. 365-390
UiO Untitled
 
2 Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik; Ingulfsen, Line.
Engaging with representations in school science. 2018 Annual International Conference - NARST; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
3 Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik; Ingulfsen, Line.
Students' engagement with representations in Science. Open seminar; 2018-05-31
UiO Untitled
 
2017
4 Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen.
Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning. 17th Biennal EARLI Conference for Research on Learning and Instruction; 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
2016
5 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line.
Pictures as mediating artefacts in classroom interaction. EARLI SIG 10; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
6 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
7 Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen.
Teachers’ orchestration of resources to support students’ conceptual sense-making in computer-supported science learning. EARLI SIG 10; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
2015
8 Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ingulfsen, Line.
Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7022-3) 82 s.
UiO Untitled
 
9 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Swensen, Kaja Vembe.
Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7021-6) 73 s.
UiO Untitled
 
10 Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
"In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7019-3) 69 s.
UiO Untitled
 
2014
11 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth; Ingulfsen, Line.
Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 60 s.
UiO Untitled
 
12 Ingulfsen, Line.
Literacy-praksiser på tvers av kontekster - En studie av MK-elevers medieproduksjon tverrfaglige prosjekter. : Universitetet i Oslo 2014 130 s.
UiO Untitled
 
13 Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen. Fredrikstad: Medietilsynet 2014 (ISBN 978-82-91977-33-1) 43 s.
UiO Untitled
 
14 Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line; Bakkene, Hildur.
Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7010-0) 65 s.
UiO Untitled