Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2018
1 Aasheim, Merete.
Evaluation of the IY-TCM program in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children’s behavior. Åpen internasjonal dagskonferanse i regi av PINN-prosjektet, Erasmus+; 2018-05-24 - 2018-05-24
UiT Untitled
 
2 Aasheim, Merete.
Evaluation of the IY-TCM program when implemented as a universal preventive intervention in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children and teacher behavior. EIY Network meeting; 2018-11-14 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
3 Aasheim, Merete.
Hvordan forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn?. Fagdag barnehage; 2018-01-10 - 2018-01-10
UiT Untitled
 
4 Aasheim, Merete.
Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage; 2018-10-26 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
5 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica.
Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting. British Educational Research Journal 2018 ;Volum 44.(6) s. 1064-1083
HINN NTNU UiT Untitled
 
6 Aasheim, Merete; Evertsen, Janne.
Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage; 2018-10-04 - 2018-10-04
UiT Untitled
 
7 Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore.
Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018; 2018-04-23 - 2018-04-25
NTNU UiT Untitled
 
8 Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018 ;Volum 2.(1) s. 1-25
UiO UiT Untitled
 
9 Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore.
Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-14
UiT Untitled
 
10 Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn.
Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018; 2018-10-24 - 2018-10-26
NTNU UiT Untitled
 
11 Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete.
Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting; 2018-09-19 - 2018-09-21
UiT Untitled
 
12 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete.
Det handler ikke bare om ro i klasserommet. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
NORCE NTNU UiT Untitled
 
13 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete.
Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. barnehage.no 2018
NORCE NTNU UiT Untitled
 
2017
14 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte.
Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse; 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU UiT Untitled
 
15 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte.
The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting; 2017-05-29 - 2017-06-02
NTNU UiT Untitled
 
2016
16 Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Lydersen, Stian; Aasheim, Merete; Fossum, Sturla.
Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(362) s. -
HINN NTNU UiT Untitled
 
17 Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete.
De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 141-160
UiT Untitled
 
2015
18 Aasheim, Merete.
Forskningstorget 2015, Barn og ungdom, mat og matkultur. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningstorget 2015. UiT, Norges arktiske universitet; Tromsø. 2015-09-25 - 2015-09-26
UiT Untitled
 
19 Aasheim, Merete; Handegård, Bjørn Helge; Klest, Sihu; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte.
Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results. European Research Network About Parents in Education, ERNAPE-ARCTIC 2015; 2015-08-26 - 2015-08-28
UiT Untitled
 
20 Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn.
Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag; 2015-05-20 - 2015-05-20
UiT Untitled