Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2018
1 Figenschow, Stefan.
A British Medievalist Describes a Dangerous World: Richard of Beccles' Views on the Norwegian Middle Ages and Historiography in the twentieth and twenty-first centuries. International Medieval Congress; 2018-07-02 - 2018-07-05
UiT Untitled
 
2017
2 Figenschow, Stefan.
Om innføringen av kristendommen og utviklingen av kirken i Norge, med fokus på Nord-Norge, i middelalderen. Forelesning ifm. markeringen av 500 års jubileet for reformasjonen og ønske om de kristnes enhet; 2017-02-25 - 2017-02-25
UiT Untitled
 
3 Figenschow, Stefan.
Within you, without you? Approaches to the ‘other’ in High and Late Medieval Expansion in the Far North. International Medieval Congress; 2017-07-03 - 2017-07-06
UiT Untitled
 
2016
4 Figenschow, Stefan.
Bokmelding: Gunilla Tegengren: Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550. Collegium Medievale 2016 ;Volum 29. s. 135-139
UiT Untitled
 
5 Figenschow, Stefan.
In Cod We Trust: Stockfish Production and North-Norwegian Coastal Society. International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
UiT Untitled
 
2015
6 Figenschow, Stefan.
Olav Haraldsson og St. Olav. Fra viking til kongelig helgen c.995 - c.1200. Forelesning ifm. Olsok 2015; 2015-07-31 - 2015-07-31
UiT Untitled
 
7 Figenschow, Stefan.
St Olav of Norway: The Making of a Royal Saint, 1030 - c. 1200. International Medieval Congress; 2015-07-06 - 2015-07-09
UiT Untitled
 
2014
8 Figenschow, Stefan.
Olsok: Bruk og misbruk av historie. Dagbladet 2014 s. -
UiT Untitled
 
2013
9 Figenschow, Stefan.
Business or Just for the Hell of It? Late Medieval Warfare along the Northern Coast and in the White Sea. International Medieval Congress; 2013-07-01 - 2013-07-04
UiT Untitled
 
10 Figenschow, Stefan.
Perspektiver på sentralmaktenes etablering og utvikling i de nordlige delene av Norge i middelalderen. Middelalderseminar; 2013-03-07 - 2013-03-07
UiT Untitled
 
2012
11 Figenschow, Stefan.
Imposing the Law on northern Scandinavia and Finland 1100-1500. International Medieval Congress; 2012-07-09 - 2012-07-12
UiT Untitled
 
12 Figenschow, Stefan.
Innføring av lover i nordlige Skandinavia og Finland 1100-1500. Norske historiedager Bodø 2012; 2012-05-04 - 2012-05-06
UiT Untitled
 
2011
13 Figenschow, Stefan.
Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages. I: Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7. s. 137-151
UiT Untitled
 
14 Figenschow, Stefan.
Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages. Det 27. nordiske historikermøte; 2011-08-11 - 2011-08-14
UiT Untitled
 
15 Figenschow, Stefan.
Da korstogene kom til Tromsø...?. Ottar 2011 ;Volum 286.(3) s. 29-35
UiT Untitled
 
2007
16 Figenschow, Stefan.
Feudalism, feudal aristocracy and the expansion of central authorities in Fennoscandia during the Middle Ages. SVF-8000 Vitenskapsteori med etikk; 2007-11-21 - 2007-11-23
UiT Untitled
 
17 Figenschow, Stefan.
Northern Encounters in the Middle Ages. Crusading practice and ideology in northern and eastern Fennoscandia as part of Norwegian and Swedish state and church development. SVF-8033 International conference and PhD course: Northern Encounters; 2007-08-06 - 2007-08-08
UiT Untitled
 
2005
18 Figenschow, Stefan.
Historiene om norsken, svensken og dansken. En komparativ undersøkelse av de skandinaviske helgenkongenes lidelseshistorier og konteksten disse ble utformet i. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2005 124 s.
UiT Untitled