Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Rasmussen, Siv.
Beyond Borders – A thousand years of resilience. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020 ;Volum 4.(1) s. 50-64
UiT Untitled
 
2 Rasmussen, Siv.
Kristendommens historie i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020 ;Volum 1. s. 16-30
UiT Untitled
 
3 Rasmussen, Siv.
Post-Reformation Religious Practices among the Sámi. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 265-285
UiT Untitled
 
2019
4 Rasmussen, Siv.
Freezing Norwegians and God fearing Sami. International Medieval Congress; 2019-07-01 - 2019-07-04
UiT Untitled
 
5 Rasmussen, Siv.
Petter Antti SÄRKILAX OCH KYRKAN SOM FÖRSVANN. Övertorneå: Föreningen Särkilax kyrkas vänner 2017, 204 sid.. Kyrkohistorisk årsskrift 2019
UiT Untitled
 
6 Rasmussen, Siv.
Samiske lærere på 1700-tallet. Danning og utdanning; 2019-08-29 - 2019-08-31
UiT Untitled
 
2018
7 Rasmussen, Siv.
Et riss av samisk kristendom i eldre tid. Misjon og urfolk; 2018-01-18
UiT Untitled
 
8 Rasmussen, Siv.
Kirkas rolle i fornorskningen. Fornorskning, sannhet, og forsoning - Kirka og fornorskningen av nordområdene; 2018-03-17
UiT Untitled
 
9 Rasmussen, Siv.
"Noaidi er vår doktor og lege, opplært av Gud og hans engler" - Varangersamenes møte med Isaac Olsen på 1700-tallets begynnelse. Samisk søndag - Samene og den langstrakte reformasjonen; 2018-02-04
UiT Untitled
 
10 Rasmussen, Siv.
The Lutheran Sami Mission - Encounters with Indigenous Religion or Roman Catholic Faith?. Religious Contacts in Scandinavia in early modern times 1500-1750; 2018-10-10 - 2018-10-11
UiT Untitled
 
11 Rasmussen, Siv.
Å skrive om fortidens samiske mennesker. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 ;Volum 2. s. 7-11
UiT Untitled
 
2017
12 Rasmussen, Siv.
Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. I: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag 2017 ISBN 978-87-7112-653-2. s. 121-155
UiT Untitled
 
13 Rasmussen, Siv.
Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
14 Rasmussen, Siv.
Die Samen zwischen zwei Kirchen und zwei Rechtssystemen. I: Credo - Christianiserung Europas im Mittelalter Band III: Beiträge zur Ausstellung. Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6. s. 129-133
UiT Untitled
 
15 Rasmussen, Siv.
Du kunne ikke unngå kristendommen. NRK Finnmark [Radio] 2017-01-03
UiT Untitled
 
16 Rasmussen, Siv.
Fiskeriene ga kirker i Finnmark. NRK Finnmark [Radio] 2017-01-02
UiT Untitled
 
17 Rasmussen, Siv.
Folk og prester kjempet med åndene. NRK Finnmark [Radio] 2017-01-05
UiT Untitled
 
18 Rasmussen, Siv.
Lappmarkene, prestene og kirkene i tidlig ny tid. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien; 2017-12-02
UiT Untitled
 
19 Rasmussen, Siv.
Samene knyttet til svenske kirker. NRK Finnmark [Radio] 2017-01-10
UiT Untitled
 
20 Rasmussen, Siv.
Samene sydde de døde inn i never. NRK Finnmark [Radio] 2017-01-09
UiT Untitled
 
21 Rasmussen, Siv.
Samisk kirkehistorie fra 1050 til 1750. Samene og kirken; 2017-02-07 - 2017-02-07
UiT Untitled
 
22 Rasmussen, Siv.
Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid. Ottar 2017 ;Volum 4.(317) s. 12-17
UiT Untitled
 
2016
23 Rasmussen, Siv.
Churches in Finnmark County and Torne Region in the Early Modern Period. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2. s. 47-79
UiT Untitled
 
24 Rasmussen, Siv.
Isak Olsen - lærer og misjonær. NRK Finnmark [Radio] 2016-12-30
UiT Untitled
 
25 Rasmussen, Siv.
Noaide-dåp var kristen-dåp?. NRK Finnmark [Radio] 2016-12-29
UiT Untitled
 
26 Rasmussen, Siv.
Personnavn på Nordkalotten i eldre tid. Arkivdagen 2016; 2016-11-12 - 2016-11-12
UiT Untitled
 
27 Rasmussen, Siv.
Samene møtte kristendommen tidlig. NRK Finnmark [Radio] 2016-12-28
UiT Untitled
 
28 Rasmussen, Siv.
Sámi Religious Practices in the Early Modern Period. The Protracted Reformation in Northern Norway, Tromsø workshop; 2016-04-12 - 2016-04-13
UiT Untitled
 
29 Rasmussen, Siv.
Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 (ISBN 978-82-8244-166-7) 262 s.
UiT Untitled
 
30 Rasmussen, Siv.
Samiske prester i den svenske kirka i tidlig nytid. I: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Band 1. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 978-91-526-3585-8. s. 277-308
UiT Untitled
 
31 Rasmussen, Siv.
Skolehistorier fra fornorskningstiden - barnas egne fortellinger. Makt og avmakt i samisk historie; 2016-09-12 - 2016-09-13
UiT Untitled
 
32 Rasmussen, Siv.
Var ikke samenes apostel?. NRK Finnmark [Radio] 2016-11-25
UiT Untitled
 
2015
33 Rasmussen, Siv.
Just How Pagan Were the Sámi at the End of the Middle Ages?. The Twenty-second Annual Leeds International Medieval Congress IMC; 2015-07-06
UiT Untitled
 
34 Rasmussen, Siv.
Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet - eller navnene som forsvant.. Norna-rapporter 2015
UiT Untitled
 
35 Rasmussen, Siv.
Sámi Religious Practices. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015; 2015-06-03 - 2015-06-08
UiT Untitled
 
2014
36 Rasmussen, Siv.
The Protracted Sami Reformation - Or The Protracted Christianizing Process. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4. s. 165-183
UiT Untitled
 
2013
37 Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv.
Sámi skuvlahistorjá/Samisk skolehistorie 6. Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi. Davvi Girji 2013 (ISBN 978-82-7374-870-6) 456 s.
UiT Untitled
 
38 Rasmussen, Siv.
Erfaringer fra eget arbeid med Samisk skolehistorie. Samisk skolehistorie; 2013-04-03 - 2013-04-04
UiT Untitled
 
39 Rasmussen, Siv.
Fra finnefond til språksenter. I: Sámi skuvlahistorjá/Samisk skolehistorie 6. Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi. Davvi Girji 2013 ISBN 978-82-7374-870-6. s. 330-343
UiT Untitled
 
40 Rasmussen, Siv.
The Protracted Sámi Reformation - or the Protracted Christianizing Process. The Protracted Reformation in Northern Norway; 2013-01-30 - 2013-02-02
UiT Untitled
 
2012
41 Rasmussen, Siv.
Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet. Den femtende nordiske navneforskerkongres. Navne og skel - Skellet mellem navne.; 2012-06-06 - 2012-06-09
UiT Untitled
 
42 Rasmussen, Siv.
Samiske prester i Sverige og Finland. Det 36. nordnorske historieseminar. Samisk kirkehistorie.; 2012-11-09 - 2012-11-11
UiT Untitled
 
2011
43 Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv.
Sámi skuvlahistorjá. Samisk skolehistorie bind 5. Karasjok: Davvi Girji 2011 (ISBN 978-82-7374-802-7) 451 s.
SA/SH UiT Untitled
 
44 Rasmussen, Siv.
Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat. Ottar 2011 s. -
UiT Untitled
 
45 Rasmussen, Siv.
”Svensksamene og kirka i Torne Lappmark”. Forskningsdagene; 2011-09-26 - 2011-09-27
UiT Untitled
 
46 Rasmussen, Siv.
Sverre Østerbøl: Stadig flere velger samisk i Kirkenes.Fortalt til Siv Rasmussen. I: Sámi skuvlahistorjá. Samisk skolehistorie bind 5. Karasjok: Davvi Girji 2011 ISBN 978-82-7374-802-7. s. -
UiT Untitled
 
47 Rasmussen, Siv.
The Sámi between Two Churches and Two Legal Systems. International Medieval Congress; 2011-07-11 - 2011-07-14
UiT Untitled
 
48 Rasmussen, Siv; Lund, Svein.
Nervei: 12 års kamp for egen skole. I: Sámi skuvlahistorjá. Samisk skolehistorie bind 5. Karasjok: Davvi Girji 2011 ISBN 978-82-7374-802-7. s. -
SA/SH UiT Untitled
 
2010
49 Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv.
Sámi skuvlahistorjá – Samisk skolehistorie bind 4. Davvi Girji 2010 (ISBN 978-82-7374-816-4) 452 s.
SA/SH UiT Untitled
 
50 Rasmussen, Siv.
Merchants`Travel to the Sámi: Trace, Tax and Convertion. International Medieval Congress; 2010-07-12 - 2010-07-15
UiT Untitled
 
    Vis neste liste