Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Granås, Brynhild.
Destinizing Finnmark: Place making through dogsledding.. Annals of Tourism Research 2018 ;Volum 72. s. 48-57
UiT Untitled
 
2 Granås, Brynhild.
Erfaringer som dialogpartner i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Finnmark". Styremøte Finnmark KS; 2018-03-08 - 2018-03-08
UiT Untitled
 
3 Granås, Brynhild.
Et sted for hvem og for hva? Kan stedsidentiteter styres?. Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv; 2018-05-08 - 2018-05-09
UiT Untitled
 
4 Granås, Brynhild.
Kan forskeren bidra? Erfaringer som ´dialogpartner´ i et prosjekt blant Finnmarks-kommuner om stedsutvikling og folkehelse. Utvida forskningsseminar; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiT Untitled
 
5 Granås, Brynhild.
What can dogs teach us about touristic world making?. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research; 2018-09-24 - 2018-09-26
UiT Untitled
 
6 Granås, Brynhild; Mathisen, Line.
Performative handlingsrom: entreprenørskap i samisk reiseliv. Norsk antropologisk forenings årsmøte 2018; 2018-05-04 - 2018-05-06
UiT Untitled
 
7 Granås, Brynhild; Mathisen, Line.
Performing spaces for creativity and innovation: Entrepreneurship in Sami Tourism. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research; 2018-09-24 - 2018-09-26
UiT Untitled
 
2015
8 Granås, Brynhild.
Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge. I: Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779. s. 299-315
UiT Untitled
 
9 Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Rantala, Outi.
Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles. The 24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality; 2015-10-02 - 2015-10-05
UiT Untitled
 
2014
10 Granås, Brynhild.
A place for whom? A place for what? The powers of destinization. I: Tourism Destination Development. Turns and Tactics. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2. s. 79-92
UiT Untitled
 
11 Granås, Brynhild.
Cafe Society. Aksel Tjora og Graham Schambler (red.). Sosiologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 22.(3) s. 321-323
UiT Untitled
 
12 Granås, Brynhild.
Dog-Sledding. Tourism and Identity in the Arctic; 2014-04-10 - 2014-04-10
UiT Untitled
 
13 Granås, Brynhild.
Finnmarksløpet. NRK [TV] 2014-03-11
UiT Untitled
 
14 Granås, Brynhild.
Finnmarksløpet. NRK [Radio] 2014-03-09
UiT Untitled
 
15 Granås, Brynhild.
Finnmarksløpet "sportifiseres". NRK [Internett] 2014-03-12
UiT Untitled
 
16 Granås, Brynhild.
How Women Became Mushers. Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research; 2014-10-06 - 2014-10-07
UiT Untitled
 
17 Granås, Brynhild.
The Breakthrough. New Turns in Arctic Winter Tourism; 2014-10-30 - 2014-10-30
UiT Untitled
 
18 Granås, Brynhild.
What Dog-Sledding Does. Stories as Material Semiotics; 2014-02-13 - 2014-02-14
UiT Untitled
 
19 Viken, Arvid; Granås, Brynhild.
Dimensions of tourism destinations. I: Tourism Destination Development. Turns and Tactics. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2. s. 1-20
UiT Untitled
 
20 Viken, Arvid; Granås, Brynhild.
Tourism Destination Development. Turns and Tactics. Ashgate 2014 (ISBN 978-1-4724-1658-2) 278 s.
UiT Untitled
 
2013
21 Granås, Brynhild.
Havnen, stedet og stedet som havn. Havneseminar. Havne som knutepunkte; 2013-11-28 - 2013-11-28
UiT Untitled
 
22 Granås, Brynhild.
Om å være en stemme i et mangfoldig Nord-Norge. Konsultasjon for KUN; 2013-02-19 - 2013-02-20
UiT Untitled
 
23 Granås, Brynhild.
Tha Past and the Place. The Ideal Town of Kiruna. Heritage, Valorization, and Tourism; 2013-08-26 - 2013-08-28
UiT Untitled
 
2012
24 Granås, Brynhild.
Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography 2012 ;Volum 94B.(2) s. 125-139
UiT Untitled
 
25 Granås, Brynhild.
Byen og storindustrien. Ramsalt. Urbant og arktisk landskap i endring; 2012-09-21 - 2012-09-21
UiT Untitled
 
26 Granås, Brynhild.
Det gjenstridige mangfoldet. Bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2012 (ISBN 9788282440806) 210 s.
UiT Untitled
 
27 Granås, Brynhild.
The Arrival of the Mongrels. Globalization and Modernizing Processes in the North; 2012-11-14 - 2013-10-15
UiT Untitled
 
2011
28 Granås, Brynhild.
Musikalsk emansipasjon. Fra Smurfeland til Pitchfork. Sosiolog-nytt 2011 (3) s. -
UiT Untitled
 
29 Nyseth, Torill; Granås, Brynhild.
Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt. I: Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan 2011 ISBN 978-91-633-9802-5. s. 327-330
UiT Untitled
 
2010
30 Bærenholdt, Jørgen Ole; Gregson, Nicky; Everts, Jonathan; Granås, Brynhild; Healey, Ruth.
Performing Academic Practice: Using the Master Class to Build Postgraduate Discursive Competences. Journal of Geography in Higher Education 2010 ;Volum 34.(2) s. 283-298
UiT Untitled
 
31 Granås, Brynhild.
A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings. I: Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 ISBN 978-82-8244-027-1. s. 6-26
UiT Untitled
 
32 Granås, Brynhild.
Tilfeldighetenes sosiologi. Sosiolog-nytt 2010 (1)
UiT Untitled
 
33 Røiseland, Asbjørn; Granås, Brynhild.
Urban Governance and Path Dependency in Northern Norway. I: Transtions in Marginal Zones in the Age of Globalization: Case Studies from the North and the South. Thunder Bay: Lakehead University 2010 ISBN 978-1-895939-32-3. s. 133-160
NORD UiT Untitled
 
2009
34 Granås, Brynhild.
Community without borders. Sosiolog-nytt 2009 (1) s. -
UiT Untitled
 
35 Granås, Brynhild.
Constructing the unique - communicating the extreme. Dynamics of place marketing. I: Place Reinvention Northern Perspectives. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7. s. 111-126
UiT Untitled
 
2008
36 Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild.
Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 2008 (ISBN 978-0-7546-7141-1) 255 s.
UiT Untitled
 
37 Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild.
Places and Mobilities. Beyond the Periphery. I: Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1. s. 1-10
UiT Untitled
 
38 Granås, Brynhild.
Stedsbranding, stedsutvikling, attraktive steder... Jippoer og muligheter for hurtigruteentusiaster og andre lokalpatrioter. Foredrag; 2008-11-19 - 2008-11-19
UiT Untitled
 
39 Granås, Brynhild.
The place and spatial configurations of everyday life. I: Approaching citizenship, encounters and place enactment: Working papers. Tromsø: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, CEPIN, Universitetet i Tromsø 2008 ISBN 9788291636900. s. 181-199
UiT Untitled
 
40 Granås, Brynhild; Nyseth, Torill.
Place and Transport: Particularities of a Town and its Mobilities. I: Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1. s. 179-193
UiT Untitled
 
41 Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill.
Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008 ;Volum 25.(1) s. 22-44
UiT Untitled
 
42 Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill.
Kirkenes: An Industrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008 ;Volum 25.(1) s. 22-44
UiT Untitled
 
2007
43 Granås, Brynhild.
Gjenskaping av Narvik by: Næringsliv, politikk og byliv etter omstillingsperioden. Næringskafé: Narviks evne til fornyelse; 2007-02-22 - 2007-02-22
UiT Untitled
 
44 Granås, Brynhild.
Place and transport: Particularities of a town and its mobilities. Northern Encounters; 2007-08-06 - 2007-08-08
UiT Untitled
 
45 Granås, Brynhild.
Unna vei for industrien! Om flyttinga av Kiruna by. Kvinneforskermaraton 2007; 2007-09-22 - 2007-09-22
UiT Untitled
 
46 Granås, Brynhild; Gunnarsdotter, Yvonne.
The unique and the ordinary - reinventing place through symbolic communication. I: Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. Stockholm: NORDREGIO 2007 s. 69-86
UiT Untitled
 
47 Granås, Brynhild; Nyseth, Torill.
Dimensions of place reinvention. I: Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. Stockholm: NORDREGIO 2007 s. 9-38
UiT Untitled
 
48 Nyseth, Torill; Granås, Brynhild.
Flerfaglig stedsforståelse i analyse av lokale transformasjonsprosesser. I: I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7. s. 156-169
UiT Untitled
 
49 Nyseth, Torill; Granås, Brynhild.
Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. Stockholm: NORDREGIO 2007 157 s.
UiT Untitled
 
50 Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild.
Kirkenes: The 'bordered' reinvention of an industrial town. I: Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. Stockholm: NORDREGIO 2007 s. 55-68
UiT Untitled
 
    Vis neste liste