Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2020
1 Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette.
"Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie". Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 978-82-05-50936-8) 155 s.
UiT Untitled
 
2 Skoglund, Jeanette.
Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord); 2020-08-28
UiT Untitled
 
3 Skoglund, Jeanette.
«Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.. Digital workshop - fosterhjem i slekt og nettverk; 2020-08-26
UiT Untitled
 
4 Skoglund, Jeanette.
"Slektsfosterhjem - Hva sier forskningen?". Fagdag om fosterbarn og unge i slektsfosterhjem og andre fosterhjem. Arrangør/sted: Norce, Bergen; 2020-02-13
UiT Untitled
 
5 Skoglund, Jeanette.
"Slektsfosterhjem. Informasjon om et tilbud for tjenestene" (En kort informasjonsvideo). Digitalt innlegg. Forskningsdagene; 2020-09-16 - 2020-09-27
UiT Untitled
 
6 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
7 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
8 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
2019
9 Skoglund, Jeanette.
Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Kåfjord og Skjervøy kommune, samt Nordreisa og Kvænangen bv.tjeneste. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Nordreisa); 2019-11-22
UiT Untitled
 
10 Skoglund, Jeanette.
Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Lyngen. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Lyngen kommune); 2019-09-24
UiT Untitled
 
11 Skoglund, Jeanette.
Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Målselv, Lenvik og Balsfjord kommune, samt Astafjord bv.tjeneste.. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Målselv); 2019-10-02
UiT Untitled
 
12 Skoglund, Jeanette.
"En kunnskapsoversikt om slektsfosterhjem" (Internundervisning, Bupa). Internundervisning BUPA; 2019-03-29
UiT Untitled
 
13 Skoglund, Jeanette.
"Plassering i familie – og slektsnettverk: Hva forteller forskningen oss om plassering i slektsnettverk? Erfaringer, begrensninger og veien videre". Fosterhjemskonferansen 2019; 2019-05-23
UiT Untitled
 
14 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2019 ;Volum 18.(6) s. 944-964
UiT Untitled
 
2018
15 Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette.
Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018); 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
16 Skoglund, Jeanette.
Hvordan forske på oppvekst i fosterhjem hos slekta? (Intervju med UiT, publisert på Forskning.no 11.10.2018). Forskning.no [Internett] 2018-10-11
UiT Untitled
 
17 Skoglund, Jeanette.
Unge voksnes fremstillinger av barndom i fosterhjem i egen slekt. (Innlegg sesjon, Sosiologforeningens vinterseminar 2018); 2018-02-02 - 2018-02-04
UiT Untitled
 
18 Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee.
The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018
UiT Untitled
 
19 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee.
Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018 ;Volum 10. s. 40-41
UiT Untitled
 
20 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal); 2018-10-02 - 2018-10-05
UiT Untitled
 
21 Skoglund, Jeanette.
Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). Faculty of Health Sciences, Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU North): University of Tromsø - The Arctic University of Norway 2018 124 s.
UiT Untitled
 
2017
22 Skoglund, Jeanette.
Slektsfosterhjem: Tiltak eller familie?. (Presentasjon for Fosterhjemsutvalget); 2017-10-18 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
23 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee.
Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017 s. -
UiT Untitled
 
2016
24 Skoglund, Jeanette.
Hvordan skal slektsfosterhjem forstås i forskning, som tiltak eller familie?. (Innlegg på jubileumskonferanse for Toril Havik med tema: Trygghet og utvikling for barn plassert av barnevernet); 2016-04-14 - 2016-04-14
UiT Untitled