Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
2 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. UiT Norges arktiske universitet SoundCloud 2020
UiT Untitled
 
3 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Nordområdenes internasjonale mangfold. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
4 Fedreheim, Gunn Elin.
Lansering av podkastserien: Arbeidsinkludering av flyktninger. Digital fagdag: Sluttkonferanse ALIN; 2020-06-04 - 2020-06-04
UiT Untitled
 
5 Fedreheim, Gunn Elin.
Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger. NRK Troms [Radio] 2020-06-04
UiT Untitled
 
6 Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit.
Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
7 Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina.
Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
8 Fedreheim, Gunn Elin; Hermansen, Nina.
Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
9 Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin.
Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
10 Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin.
Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. Fontene forskning 2020 ;Volum 13. s. 32-45
UiT Untitled
 
2019
11 Fedreheim, Gunn Elin.
Arbeidsgiveres erfaringer og læring – implikasjoner for NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-13
UiT Untitled
 
12 Fedreheim, Gunn Elin.
Hvem skal forvalte Norges grønne gull?. Lunsjforedrag; 2019-09-25
UiT Untitled
 
13 Fedreheim, Gunn Elin.
Offentlig innovasjon på ville veier?. Bærekraftsdagen 2019; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiT Untitled
 
14 Fedreheim, Gunn Elin.
Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Møte; 2019-08-26
UiT Untitled
 
15 Fedreheim, Gunn Elin.
Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Status.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11
UiT Untitled
 
16 Fedreheim, Gunn Elin; Eilertsen, Svein; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla.
Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer?. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 301 s.
NF UiT Untitled
 
17 Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; Fedreheim, Gunn Elin.
International day of disability - film. [Kunstnerisk og museal presentasjon] markering på sosiale medier. UiT: Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning; Facebook, Instiutt for vernepleie sin side. 2019-12-03 - 2020-12-03
UiT Untitled
 
18 Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens.
Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. Tromsø: Norges Arktiske universitet 2019 67 s.
UiT Untitled
 
2018
19 Aasen Lundberg, Aase Kristine; Eilertsen, Svein; Risvoll, Camilla; Magnussen, Tone; Fedreheim, Gunn Elin.
Følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer. : Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-743-1) 73 s.
NF UiT Untitled
 
2017
20 Fedreheim, Gunn Elin; Blanco, Esther.
Co-management of protected areas to alleviate conservation conflicts: Experiences in Norway. International Journal of the Commons 2017 ;Volum 11.(2) s. 754-773
UiT Untitled
 
21 Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje.
Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway 2017 30 s.
UiT UNN Untitled
 
22 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild.
Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
23 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne.
Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 32.(03-04) s. 235-253
UiT Untitled
 
24 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 s.
UiT Untitled
 
25 Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line.
Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
2016
26 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert.
Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
27 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert.
Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
28 Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens.
Likeverd: same og funksjonshemmet. Utvikling : kompetanse i utvikling 2016 ;Volum 3. s. 12-13
UiT Untitled
 
29 Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert.
Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
OSLOMET UiT Untitled
 
30 Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit.
Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. International Journal of Circumpolar Health 2016 ;Volum 75:31656.
UiT Untitled
 
31 Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert.
Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). Stockholm, Helsinki: Nordens Välfärdscenter 2016 (ISBN 978-91-88213-05-1) 127 s.
UiT Untitled
 
32 Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Galafassi, Diego.
Trade-offs in pastoral governance in Norway: Challenges for biodiversity and adaptation. Pastoralism 2016 ;Volum 6.(4)
NORD NF UiT Untitled
 
2014
33 Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Sandberg, Audun; BurnSilver, Shauna.
Does Pastoralists' Participation in the Management of National Parks in Northern Norway Contribute to Adaptive Governance?. Ecology & society 2014 ;Volum 19.(2) s. -
NORD NF Untitled
 
2013
34 Fedreheim, Gunn Elin.
Value creation on Norway’s green gold. An analysis of policy formulation and implementation in the field of nature conservation. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 (ISBN 978-82-92958-11-7) 333 s.
HIH Untitled
 
2012
35 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fedreheim, Gunn Elin; Hovelsrud, Grete K.; van Oort, Bob Eric H.; Dannevig, Halvor.
Økosystemtjenester i et endret klima. Lunsjseminar; 2012-09-12
CICERO NF UiO Untitled
 
36 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Forvaltning i forandring - respons på nye trender i bruk-vern politikken. Avslutningsseminar NATUROGNÆRING; 2012-04-19
NF Untitled
 
37 Fedreheim, Gunn Elin.
Nasjonalparker. NRK Nordland [TV] 2012-05-18
NF Untitled
 
38 Fedreheim, Gunn Elin.
Norges grønne gull - å skape verdier av nasjonalparker. Verdiskapingsseminar Midtre Nordland nasjonalparkstyre; 2012-03-28 - 2012-03-28
NF Untitled
 
39 Fedreheim, Gunn Elin.
Norwegian policies for area protection - the growth-conservation dilemma. Vetagrosup (University in Agricultural and Environmental Sciences) ECOPEN (Environmental economics and politics); 2012-02-29
NF Untitled
 
40 Fedreheim, Gunn Elin.
Utmarksressurser i Nordland: kartlegging og verdsetting. Forsker banker på; 2012-09-20
NF Untitled
 
41 Fedreheim, Gunn Elin.
Value creation of Norway's green gold. An analysis of policy formulation and implementation of nature conservation. Seminar Metafort seminar; 2012-02-28
NF Untitled
 
42 Fedreheim, Gunn Elin; Hagen, Asbjørn; Sætermo, Benny.
Vise vei til naturen. En kartlegging av naturveiledere i Norge. Storjord: Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter 2012 (ISBN 978-82-998968-0-1) 59 s.
NF Untitled
 
43 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Rana Blad 2012 s. -
NF Untitled
 
44 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Helgeland Arbeiderblad 2012
NF Untitled
 
45 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Nationen 2012 s. 19-
NF Untitled
 
46 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Fremover 2012 s. -
NF Untitled
 
47 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Lofotposten 2012 s. 8-9
NF Untitled
 
48 Fedreheim, Gunn Elin; Magnussen, Tone.
Å verdsette utmark. Avisa Nordland 2012
NF Untitled
 
49 Gjertsen, Arild; Fedreheim, Gunn Elin.
Interkommunalt tilsyn? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten. : Nordlandsforskning 2012 64 s.
NF Untitled
 
50 Magnussen, Tone; Fedreheim, Gunn Elin; Bay, Ingrid Agathe.
"Forskere banker på". Forskingsdagene 2012; 2012-09-20 - 2012-09-20
NF Untitled
 
    Vis neste liste