Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 107 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Aasen Lundberg, Aase Kristine; Gundersen, Vegard; Fauchald, Ole Kristian; Vistad, Odd Inge; Fedreheim, Gunn Elin; Bardal, Kjersti Granås; Gjertsen, Arild.
Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder. Bodø: Nordlandsforskning 2021 (ISBN 978-82-7321-813-1) 268 s.
NF NORD NINA UiO UiT Untitled
 
2 Fedreheim, Gunn Elin.
En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid. «Hurtigsporet ble importert fra Sverige, men kom til Norge for å dø!». I: Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8. s. 163-189
UiT Untitled
 
3 Fedreheim, Gunn Elin.
EnTruGo: Enhancing trust in government for effective water governance. Frokostforedrag; 2021-09-24
UiT Untitled
 
4 Fedreheim, Gunn Elin.
Evaluering av lokal forvaltning - samisk perspektiv. Samling for Sametingets oppnevnte representanter i verneområdestyrene; 2021-02-17 - 2021-02-17
UiT Untitled
 
5 Fedreheim, Gunn Elin.
Her lærer elevene å fordele en av klodens viktigste ressurser. Harstad Tidende [Avis] 2021-09-29
UiT Untitled
 
6 Fedreheim, Gunn Elin.
Kampen om vannet. NRK Nyheter [Radio] 2021-10-04
UiT Untitled
 
7 Fedreheim, Gunn Elin.
Kampen om vannet. NRK P1 Troms og Finnmark morrasendinga [Radio] 2021-10-04
UiT Untitled
 
8 Fedreheim, Gunn Elin.
Kampen om vannet. NRK P1 Troms og Finnmark Ettermiddagssendinga [Radio] 2021-10-04
UiT Untitled
 
9 Fedreheim, Gunn Elin.
Kampen om vannet. NRK P1 Troms og Finnmark Finnmarkssendinga [Radio] 2021-10-04
UiT Untitled
 
10 Fedreheim, Gunn Elin.
Rollespill om fordeling av vannressurser: – Grisen døde av vannmangel. iHarstad [Avis] 2021-09-28
UiT Untitled
 
11 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-27
UiT Untitled
 
12 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-10-01
UiT Untitled
 
13 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-21 - 2021-09-21
UiT Untitled
 
14 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-28
UiT Untitled
 
15 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-28
UiT Untitled
 
16 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-10-15
UiT Untitled
 
17 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-21 - 2021-09-21
UiT Untitled
 
18 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-27
UiT Untitled
 
19 Fedreheim, Gunn Elin.
Spillet om vannet. Forskningsdagene 2021; 2021-09-28
UiT Untitled
 
20 Fedreheim, Gunn Elin; Goes, Sander Bernardus.
Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning. Vann 2021 ;Volum 02. s. 143-155
UiT Untitled
 
21 Fedreheim, Gunn Elin; Normann, Øystein.
Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!. Harstad Tidende 2021
UiT Untitled
 
22 Goes, Sander Bernardus; Fedreheim, Gunn Elin.
EnTruGo: Har folk tillit til forvaltningen?. Medlemsmøte; 2021-10-18 - 2021-10-18
UiT Untitled
 
23 Wahl, Andreas Solberg; Fedreheim, Gunn Elin.
Kaffe med en forsker (Forskningsdagene 2021). Instagram [Internett] 2021-09-26
UiT Untitled
 
2020
24 Eilertsen, Svein; Fedreheim, Gunn Elin; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla.
Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer. Bodø: Nordlandsforskning 2020 (ISBN 978-82-7321-799-8) 125 s.
NF UiT Untitled
 
25 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
26 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. UiT Norges arktiske universitet SoundCloud 2020
UiT Untitled
 
27 Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin.
Nordområdenes internasjonale mangfold. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
28 Fedreheim, Gunn Elin.
Lansering av podkastserien: Arbeidsinkludering av flyktninger. Digital fagdag: Sluttkonferanse ALIN; 2020-06-04 - 2020-06-04
UiT Untitled
 
29 Fedreheim, Gunn Elin.
Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger. NRK Troms [Radio] 2020-06-04
UiT Untitled
 
30 Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit.
Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
31 Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina.
Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
32 Fedreheim, Gunn Elin; Hermansen, Nina.
Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
33 Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin.
Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie; 2020-06-04
UiT Untitled
 
34 Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin.
Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. Fontene forskning 2020 ;Volum 13. s. 32-45
UiT Untitled
 
2019
35 Fedreheim, Gunn Elin; Eilertsen, Svein; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla.
Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer?. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 301 s.
NF UiT Untitled
 
36 Fedreheim, Gunn Elin.
Arbeidsgiveres erfaringer og læring – implikasjoner for NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-13
UiT Untitled
 
37 Fedreheim, Gunn Elin.
Hvem skal forvalte Norges grønne gull?. Lunsjforedrag; 2019-09-25
UiT Untitled
 
38 Fedreheim, Gunn Elin.
Offentlig innovasjon på ville veier?. Bærekraftsdagen 2019; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiT Untitled
 
39 Fedreheim, Gunn Elin.
Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Møte; 2019-08-26
UiT Untitled
 
40 Fedreheim, Gunn Elin.
Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger. Status.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11
UiT Untitled
 
41 Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; Fedreheim, Gunn Elin.
International day of disability - film. [Kunstnerisk og museal presentasjon] markering på sosiale medier. UiT: Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning; Facebook, Instiutt for vernepleie sin side. 2019-12-03 - 2020-12-03
UiT Untitled
 
42 Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens.
Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. Tromsø: Norges Arktiske universitet 2019 67 s.
UiT Untitled
 
2018
43 Aasen Lundberg, Aase Kristine; Eilertsen, Svein; Risvoll, Camilla; Magnussen, Tone; Fedreheim, Gunn Elin.
Følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer. : Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-743-1) 73 s.
NF UiT Untitled
 
2017
44 Fedreheim, Gunn Elin; Blanco, Esther.
Co-management of protected areas to alleviate conservation conflicts: Experiences in Norway. International Journal of the Commons 2017 ;Volum 11.(2) s. 754-773
UiT Untitled
 
45 Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje.
Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway 2017 30 s.
UiT UNN Untitled
 
46 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild.
Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
47 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne.
Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 32.(03-04) s. 235-253
UiT Untitled
 
48 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 s.
UiT Untitled
 
49 Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line.
Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
2016
50 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert.
Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
    Vis neste liste