Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2021
1 Risør, Mette Bech; Lillevoll, Kjersti.
Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue. Medical Anthropology 2021
UiT Untitled
 
2 Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens.
Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. morgenbladet.no 2021
UiT Untitled
 
2020
3 Lorentzen, Veronica; Handegård, Bjørn Helge; Moen, Connie Malén; Solem, Kenth; Lillevoll, Kjersti; Skre, Ingunn.
CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties. BMC Psychology 2020 ;Volum 8.(86) s. 1-14
NLSH UiT UNN Untitled
 
4 Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Nilsen, Wendy; Nielsen, Christopher Sivert; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla.
Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures. BMJ Open 2020 ;Volum 10.(2) s. -
FHI OSLOMET UiT UNN Untitled
 
2019
5 Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Ask, Helga; Nielsen, Christopher Sivert; Horsch, Alexander; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla.
Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: The Tromsø Study: Fit Futures. BMC Public Health 2019 ;Volum 19:916. s. -
FHI UiT Untitled
 
2015
6 Høifødt, Ragnhild Sørensen; Mittner, Matthias; Lillevoll, Kjersti; Kvam Katla, Susanne; Kolstrup, nils; Eisemann, Martin; Friborg, Oddgeir; Waterloo, Knut.
Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis. Journal of Medical Internet Research 2015 ;Volum 17.(9) s. e197-
UiT VV Untitled
 
2014
7 Lillevoll, Kjersti.
De vanligste symptomene på depresjon. kk helse [Internett] 2014-05-20
UiT Untitled
 
8 Lillevoll, Kjersti.
Her trenger folk minst lykkepiller. Nordlys [Avis] 2014-02-09
UiT Untitled
 
9 Lillevoll, Kjersti; Vangberg, Hans Christian Bones; Griffiths, Kathleen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin.
Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway. BMC Psychiatry 2014 ;Volum 14.(14)
UiT Untitled
 
2013
10 Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lillevoll, Kjersti; Griffiths, Kathleen M; Wilsgaard, Tom; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut; Kolstrup, nils.
The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 2013 ;Volum 15.(8:e153)
UiT Untitled
 
11 Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen.
Internettbasert selvhjelp ved depresjon. Fagdag UNN; 2013-04-17
UiT Untitled
 
12 Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica.
Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013 ;Volum 13.(3) s. 214-227
UiT Untitled
 
13 Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica.
Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013 ;Volum 13.(3) s. 253-265
UiT Untitled
 
14 Lillevoll, Kjersti; Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, Nils; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Risør, Mette Bech.
Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions. Journal of Medical Internet Research 2013 ;Volum 15.(6:e126) s. -
UiT Untitled
 
15 Skre, Ingunn; Friborg, Oddgeir; Elgarøy, Sigmund; Evans, Chris; Myklebust, Lars Henrik Ryther; Lillevoll, Kjersti; Sørgaard, Knut; Hansen, Vidje.
The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples. BMC Psychiatry 2013 ;Volum 13. s. -
HFI NLSH UiT UNN Untitled
 
16 Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Johansen, May-Lill; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils.
Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study. BMC Psychiatry 2013 ;Volum 13.(1) s. -
UiT Untitled
 
2012
17 Lillevoll, Kjersti.
Assistert selvhjelp mot depresjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiT Untitled
 
18 Lillevoll, Kjersti.
Persepsjon og vitnepsykologi. Fagdag Kongsbakken videregående skole; 2012-11-28
UiT Untitled
 
19 Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen.
MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette. Legeforeningskurs: Innføring i kognitive teknikker til behandling av pasienter i allmennpraksis; 2012-03-23
UiT Untitled
 
20 Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen.
Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp. Dagens medisin 2012
UiT Untitled
 
21 Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin.
Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?. Depression Research and Treatment 2012 ;Volum 1.(1) s. -
UiT Untitled
 
2011
22 Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils.
Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011 ;Volum 12.(3) s. 14-21
FHI UiT Untitled
 
23 Lillevoll, Kjersti; Martinussen, Monica; Kroger, Jane.
Identity status and anxiety: A meta-analysis. Society for Research on Identity Formation 18th annual conference; 2011-02-02 - 2011-02-04
UiT Untitled
 
2010
24 Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut.
Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene; 2010-09-24 - 2010-09-25
UiT Untitled
 
25 Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti.
Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling; 2010-06-08 - 2010-06-09
UiT Untitled