Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2020
1 Wølner, Tor Arne; Bjørnsrud, Halvor Inge; Egeberg, Gunstein Christoffer.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommuner : skoleundersøkelsen høsten 2019. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open archive 2020 (ISBN 978-82-7860-437-3) 32 s.
USN Untitled
 
2019
2 Egeberg, Gunstein Christoffer; Thorvaldsen, Steinar.
Teachers’ beliefs about technology in the classroom from early implementation phase in 2003 to contemporary practise in 2016.. I: International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019. Springer 2019 ISBN 978-3-030-35342-1. s. 606-615
USN UiT Untitled
 
3 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas.
Trivsel i Tromsø (2012-2018): Komplett datasett. UiT Open Research Data. Universitetet i Tromsø Tromsø 2019
UiT Untitled
 
4 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Universitetet i Sørøs-Norge: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27 2019 (ISBN 978-82-7860-372-7) 55 s.
USN Untitled
 
2018
5 Egeberg, Gunstein Christoffer.
Erfaringer fra prosjektet Trivsel i Tromsø. Livskvalitet i skolen. Avslutningskonferanse for prosjektet Trivsel i Tromsø; 2018-11-19
UiT Untitled
 
6 Thorvaldsen, Steinar; Westgren, Bodil Bakkelund; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas.
Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(2-3) s. 128-142
UiT Untitled
 
2017
7 Egeberg, Gunstein Chr.
Måling av profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere. Møte i forskningsgruppa for Teknologi og læring, ILP; 2017-11-17
UiT Untitled
 
8 Egeberg, Gunstein Christoffer.
The measurement of traditional and cyber forms of bullying and harassment. Addressing challenges with prevalence and impact estimation based on data from the Norwegian study ‘Well-being in Tromsø’. Tromsø: HSL-fakultetet, UiT 2017 (ISBN 9788282441780) 273 s.
UiT Untitled
 
9 Rønning, John Andreas; Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Well-Being in an Artic City. Designing a Longitudinal Study on Student Relationships and Perceived Quality of Life. I: The Interconnected Arctic — UArctic Congress 2016. Springer 2017 ISBN 978-3-319-57532-2. s. 185-194
UiT Untitled
 
2016
10 Egeberg, Gunstein.
Mobbetrender i Tromsø gjennom de siste årene. Ferske tall fra skolerapportene 2016, og hvordan rapportere videre til skolene og foreldrene?. Nye mobbetrender i skolen; 2016-05-13
UiT Untitled
 
11 Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Gyllenborg skole. Lærermøte ved Gyllenborg skole; 2016-05-10 - 2016-05-10
UiT Untitled
 
12 Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Slettaelva skole. Lærermøte og foreldremøte ved Slettaelva skole; 2016-05-09 - 2016-05-09
UiT Untitled
 
13 Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Storelva skole.. Læremøte Storelva skole; 2016-05-04 - 2016-05-04
UiT Untitled
 
14 Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Workinnmarka skole. Lærermøte ved Workinnmarka skole; 2016-05-11 - 2016-05-11
UiT Untitled
 
15 Egeberg, Gunstein Chr.
Hvorfor er digital kompetanse viktig i norsk skole nå og i framtiden? Funn fra IKT-Monitor skole 2016 - YouTube (40 min). Den digitale tilstanden i norsk skole; 2016-12-13
UiT Untitled
 
16 Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas.
The Impact of Cyberbullying and Cyber Harassment on Academic Achievement. I: Digital Expectations and Experiences in Education. Sense Publishers 2016 ISBN 9789463006460. s. 183-204
UiT Untitled
 
17 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Herding-Trakassering-Mobbing: Hvor begynner alvoret? Om klassiske og digitale mobbeformer blant ungdom i Tromsø. Skoleledermøte; 2016-09-22
UiT Untitled
 
18 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Bjerkaker skole. Læremøte Bjerkaker skole; 2016-05-11
UiT Untitled
 
19 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Trivsel i Tromsø. Presentasjon og tolkning av årets resultater fra Fagereng skole. Lærermøte; 2016-06-01
UiT Untitled
 
20 Thorvaldsen, Steinar; Stenseth, Anna-Maria Helena; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Rønning, John Andreas.
Cyber Harassment and Quality of Life. I: Digital Expectations and Experiences in Education. Sense Publishers 2016 ISBN 9789463006460. s. 161-182
UiT Untitled
 
2015
21 Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein.
Å bevise mobbing. Finnmark Dagblad 2015 s. 19-19
UiT Untitled
 
22 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Ny tromsø-forskning avdekker mobbetrender: Vil til bunns i mobbing.. Bladet Tromsø [Avis] 2015-07-13
UiT Untitled
 
23 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas.
Trivsel og mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015 (1) s. B3-B3
UiT Untitled
 
2014
24 Egeberg, Gunstein.
Forskning i skoler på sensitive temaer. ProTed-konferanse; 2014-11-06 - 2014-11-06
UiT Untitled
 
25 Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard.
Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations: A Close Study of Teachers’ Use of Interactive Whiteboards in a Norwegian School. I: Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Sense Publishers 2014 ISBN 978-94-6209-736-0. s. 79-97
UiT Untitled
 
26 Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Tømte, Karoline.
Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy 2014 ;Volum 9.(1) s. 23-43
UiO UiT Untitled
 
27 Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Egeberg, Gunstein.
Pedagogikk - en grunnbok. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 534-547
UiT Untitled
 
28 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein.
Mobbing og forskning på skolemobbing i Tromsø. Presentasjon av prosjektet "Trivsel i Tromsø". Fagseminar på ny universitetsskole; 2014-11-05
UiT Untitled
 
2013
29 Egeberg, Gunstein.
Monitor Skole 2013. Oslo: Senter for IKT i Utdanningen 2013 (ISBN 978-82-998698-6-7) 166 s.
UiT Untitled
 
30 Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas; Pettersen, Geir Olaf.
A matter of perception: How children understand terms of negative conduct. CARN 2013; 2013-11-08 - 2013-11-09
UiT Untitled
 
31 Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas.
Well-being in Tromsø. The influence of student relationships on well being and perceived quality of life. What is the influence of cyber relations?. CARN 2013; 2013-11-07 - 2013-11-10
UiT Untitled
 
2012
32 Egeberg, Gunstein.
Monitor 2011. Unipub forlag 2012 (ISBN 978-82-998698-1-2) 152 s.
UiT Untitled
 
33 Egeberg, Gunstein.
Monitor 2012. Akademika forlag 2012 (ISBN 978-82-998698-4-3) 93 s.
UiT Untitled
 
2011
34 Egeberg, Gunstein.
Digital dysfunctions: a pilot study. Computers & Education 2011 ;Volum 56.(1) s. 312-319
UiT Untitled
 
35 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein.
Final report: “Board or bored?”. https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/final_report_nordic_iwb_final_english.pdf: Senter for IKT i utdanningen 2011 50 s.
USN UiT Untitled