Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar Olsborg.
Er jordkjemiske analyser nyttige for krigsminnearkeologi? En undersøkelse med utgangspunkt i Kalvik krigsfangeleir. Forskningsseminar; 2021-04-23 - 2021-04-23
UiT Untitled
 
2 Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill.
Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020. : UiT - Norges arktiske universitet 2021 24 s.
UiT Untitled
 
3 Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn. Kulturminnedagene i Nord-Troms; 2021-09-06 - 2021-09-07
UiT Untitled
 
4 Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt. Åpning av skilting Skibotn markedsplass; 2021-06-24 - 2021-06-24
UiT Untitled
 
2020
5 Arntzen, Johan Eilertsen.
Om å lage posters. SVF-8049 - Vitenskapelig forskningskommunikasjon; 2020-05-13 - 2020-05-13
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Johan Eilertsen; Nilsen, Gørill.
Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019. Tromsø: AHR, UiT Norges arktiske universitet 2020 33 s.
UiT Untitled
 
7 Blankholm, Hans Peter; Arntzen, Johan Eilertsen.
Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2019. Tromsø: AHR, UiT Norges arktiske universitet 2020 13 s.
UiT Untitled
 
8 Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen.
Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere. Virtuelt forskningsseminar (webinar); 2020-04-03 - 2020-04-03
UiT Untitled
 
9 Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen.
Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway. EAA (26th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists); 2020-08-27 - 2020-08-27
UiT Untitled
 
10 Spangen, Marte; Arntzen, Johan Eilertsen.
Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway. I: Re-imagining Periphery: Archaeology and Text in Northern Europe from Iron Age to Viking and Early Medieval Periods. Oxbow Books 2020 ISBN 9781789254501.
UiT Untitled
 
2019
11 Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Utgravinger Skibotn. NRK [TV] 2019-06-17
UiT Untitled
 
12 Arntzen, Johan Eilertsen.
Bronze Age Farming in the Metal Age? - Evidence of Agrarian Settlement North of the Arctic Circle 1800 BC – AD 200. Ekskursjon med Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU; 2019-08-28 - 2019-08-28
UiT Untitled
 
13 Arntzen, Johan Eilertsen.
Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. SVF-8049, våren 2019; 2019-05-22 - 2019-05-22
UiT Untitled
 
14 Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen.
Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir. Tromsø: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet 2019 201 s.
UiT Untitled
 
15 Figenshau, Tore; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Graver fram historia. http://www.istorfjord.com [Internett] 2019-06-14
UiT Untitled
 
16 Gjerde, Jan Magne; Arntzen, Johan Eilertsen.
Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti. ARK-2031: Arctic Rock Art; 2019-10-25 - 2019-10-25
UiT Untitled
 
17 Lanes, Laila; Antonsen, Øystein; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608. NRK [Internett] 2019-06-19
UiT Untitled
 
18 Wersland, Elin Margrethe; Nilsen, Gørill; Arntzen, Johan Eilertsen.
Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her. Sagat [Avis] 2019-06-21
UiT Untitled
 
2018
19 Arntzen, Johan Eilertsen.
Festing, offerritualer og makt i vikingtidens Nord-Norge: Storhaugen på Ness i Hamarøy. Mødding; 2018-10-12 - 2018-10-12
UiT Untitled
 
20 Arntzen, Johan Eilertsen.
Foredrag og vandring ved vikinggravene på Ness. Forskningsdagene: Kem har vor' her før? - Ekskursjon, bålfortelling og lokalhistorietimer; 2018-09-21 - 2018-09-21
UiT Untitled
 
21 Arntzen, Johan Eilertsen.
Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. Gjesteforelesning – SVF-8049, våren 2018; 2018-05-23 - 2018-05-23
UiT Untitled
 
22 Arntzen, Johan Eilertsen.
The Skjåvika excavations: Progress of the pXRF pilot project and results from the magnetic susceptibility surface surveys. Joint Proxies Research Group Workshop; 2018-05-03 - 2018-05-04
UiT Untitled
 
23 Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar.
Hverdagsliv i en krigsfangeleir fra andre verdenskrig: Hvordan påvirker arkeologi den store fortellingen?. Det norske arkeologmøte; 2018-10-25 - 2018-10-27
UiT Untitled
 
24 Blankholm, Hans Peter; Arntzen, Johan Eilertsen.
Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2017. Tromsø: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet 2018 15 s.
UiT Untitled
 
25 Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen.
Arkeologisk utgraving ved Kalvik fangeleir: Presentasjon av utgravingsrapporten. Prosjekt Nordlandsbanen: Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig; 2018-10-24 - 2018-10-24
UiT Untitled
 
2017
26 Arntzen, Johan Eilertsen.
Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?. Gjesteforelesning – SVF-8049, våren 2017; 2017-05-22 - 2017-05-22
UiT Untitled
 
27 Arntzen, Johan Eilertsen.
Introduction - Farming: A defining element of the Nordic Bronze Age?. 14th Nordic Bronze Age Symposium; 2017-06-06 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
28 Arntzen, Johan Eilertsen.
Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten. Tromsø: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet 2017 2 s.
UiT Untitled
 
29 Arntzen, Johan Eilertsen.
Nordnorsk agrarbosetting: Veien videre?. Forskning i felleskap - Agrarbosettingsseminar 2017; 2017-12-14 - 2017-12-15
UiT Untitled
 
30 Arntzen, Johan Eilertsen.
Storhaugen på Ness: Det rikeste vikingtidsfunnet i Nord-Norge?. Naustforedrag og kulturminnevandring; 2017-07-19 - 2017-07-19
UiT Untitled
 
31 Arntzen, Johan Eilertsen; Davidsen, Geir.
Første arkeologiske utgraving av krigsfangeleir fra 2. Verdenskrig i Nordland. NRK1: Distriktsnyheter Nordland / Norge i dag [TV] 2017-10-05
UiT Untitled
 
32 Arntzen, Johan Eilertsen; Davidsen, Geir.
Kartlegger fangeleiren ned til centimeteren, før området asfalteres vekk. Nrk.no [Internett] 2017-10-07
UiT Untitled
 
33 Arntzen, Johan Eilertsen; Farstadvoll, Stein.
Arkeologisk utgraving av fangeleir. NRK P1 Nordland: Distriktsprogram [Radio] 2017-10-05
UiT Untitled
 
34 Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar; Farstadvoll, Stein; Murashkin, Anton.
Mange funn i fangeleir. Saltenposten [Avis] 2017-10-04
UiT Untitled
 
35 Arntzen, Johan Eilertsen; Murashkin, Anton.
Første utgraving av krigsminne. Saltenposten [Avis] 2017-09-23
UiT Untitled
 
2016
36 Arntzen, Johan Eilertsen.
Hvordan lage gode vitenskapelige posters?. SVF-8049: Vitenskapelig forskningskommunikasjon; 2016-05-23 - 2016-05-25
UiT Untitled
 
37 Arntzen, Johan Eilertsen.
Mektig, meningsfylt og magisk: Spor av ritualer og makt i stormannsgraven på Ness i Hamarøy. Makt og Magi – Snorre og Ringenes Herre - Forskningsdagene 2016; 2016-10-02 - 2016-10-02
UiT Untitled
 
38 Eldjarn, Gunnar; Arntzen, Johan Eilertsen.
Båten fra graven på Ness i Hamarøy. Den tidligst kjente nordlandsbåten?. Desembernatt; 2016-12-01 - 2016-12-01
UiT Untitled
 
39 Jensen, Christin E; Arntzen, Johan Eilertsen.
A late Bronze Age sheep farm north of the Arctic circle?. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 173-202
UIS UiT Untitled
 
2015
40 Arntzen, Johan Eilertsen.
Ankeret fra Ness. Vikingtid på Tromsø Museum; 2015-04-15 - 2015-04-15
UiT Untitled
 
41 Arntzen, Johan Eilertsen.
En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k.. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet 2015 33 s.
UiT Untitled
 
42 Arntzen, Johan Eilertsen.
Halsekragene fra Tennevik. I: Årbok for Skånland 2015. Evenskjer: Skånland historielag 2015 ISBN 978-82-999709-1-4. s. 27-35
UiT Untitled
 
43 Arntzen, Johan Eilertsen.
Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy. Ottar 2015 ;Volum 2015.(305) Suppl. Nr. 2 / 2015 s. 28-33
UiT Untitled
 
44 Arntzen, Johan Eilertsen.
Historia om en gravhaug på Ness i Hamarøy. Vin & viten: Vikingtid - da og nå; 2015-04-15 - 2015-04-15
UiT Untitled
 
45 Arntzen, Johan Eilertsen.
Sandvika in northern Norway: The northernmost "Bronze Age" settlement in Scandinavia. Fennoscandia Archaeologica 2015 ;Volum 32. s. 3-34
UiT Untitled
 
46 Arntzen, Johan Eilertsen.
Was there really a “Bronze Age” north of the Arctic Circle? – Evidence from Sandvika in northern Norway. 13th Nordic Bronze Age Symposium; 2015-06-09 - 2015-06-13
UiT Untitled
 
47 Arntzen, Johan Eilertsen; Jensen, Christin E.
Late Bronze Age farming and animal husbandry above the Arctic Circle in Norway: A discussion based on archaeological and palaeobotanical evidence from Sandvika, Tromsø municipality, Troms County. Agrarnettverket, Forskning i felleskap: Workshop i Bayern, Regensburg; 2015-05-18 - 2015-05-21
UIS UiT Untitled
 
48 Hauan, Marit Anne; Arntzen, Johan Eilertsen; Beck, Ellen-Marie; Damman, Julia Holme; Hansen, John.
Vikingtid - da og nå. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Vitenskapet. Tromsø Museum - Universitetsmuseet; Tromsø. 2015-04-15 - 2015-06-15
UiT Untitled
 
2014
49 Arntzen, Johan Eilertsen.
Anker på land – om båtgraven fra Ness. Desembernatt; 2014-12-04 - 2014-12-04
UiT Untitled
 
50 Arntzen, Johan Eilertsen.
Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 2010. Tromsø: Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7142-059-8) 103 s. TROMURA(42)
UiT Untitled
 
    Vis neste liste