Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 162 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Blix, Bodil Hansen; Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F..
Et aldersvennlig samfunn - et anliggende på tvers av fag og departement. NordNorsk debatt 2020
HVL UiT Untitled
 
2 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiT Untitled
 
3 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiT Untitled
 
4 Dagsvold, Inger; Møllersen, Snefrid; Blix, Bodil Hansen.
Clinicians’ assumptions about Sami culture and experience providing mental health services to Indigenous patients in Norway. Transcultural Psychiatry 2020
HFI UiT Untitled
 
5 Henriksen, Nils Oddbjørn; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Perceptions of Family Caregivers of Home-Dwelling Persons with Dementia regarding Access to Information and Involvement in Decisions. Journal of Aging & Social Policy 2020
UiT Untitled
 
6 Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen.
Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volum 6.(1)
UiT Untitled
 
7 Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen.
Non-use of community health-care services – an exploratory cross-sectional study among family care-givers for older, home-dwelling persons with dementia. Ageing & Society 2020
UiT UNN Untitled
 
8 Tollersrud, Emma; Blix, Bodil Hansen.
Med lua i hånda. Klassekampen [Avis] 2020-02-08
UiT Untitled
 
2019
9 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn M.; Cave, Marie T.; Caine, Vera.
A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. International Journal of Older People Nursing 2019 ;Volum 15.(1) s. 1-10
UiT Untitled
 
10 Blix, Bodil Hansen.
Aging in place in rural communities - prerequisites and challenges. European Forum for Primary Care (EFPC) yearly conference; 2019-09-30 - 2019-10-01
UiT Untitled
 
11 Blix, Bodil Hansen.
CAPS LOC: Beretningen om en søknad til NFR HELSEVEL. RETHOS høringskonferanse; 2019-08-09 - 2019-08-09
UiT Untitled
 
12 Blix, Bodil Hansen.
Demens hos samiske personer. Tønsberg: Aldring og helse 2019 (ISBN 978-82-8061-419-3) 31 s.
UiT Untitled
 
13 Blix, Bodil Hansen.
Demens hos samiske personer. I: Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse 2019 ISBN 978-82-8061-411-7. s. -
UiT Untitled
 
14 Blix, Bodil Hansen.
"Forsnakk" om pårørende og demens før forestillingen Faren ved Hålogaland Teater. "Forsnakk" før forestillingen Faren ved Hålogaland teater; 2019-11-08 - 2019-11-08
UiT Untitled
 
15 Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til samiske hjemmeboende personer med demens. Demensomsorg i nord; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiT Untitled
 
16 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri, hvem er villig?. Dagsavisen 2019
UiT Untitled
 
17 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri, hvem er villig?. www.nordnorskdebatt.no 2019
UiT Untitled
 
18 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri og hvem er villig? Paneldebatt Arendalsuka. Introduksjon og deltakelse i panel. Arendalsuka 2019; 2019-08-15 - 2019-08-15
UiT Untitled
 
19 Blix, Bodil Hansen.
Indigenous Sami older adults - status and challenges. Team meeting and open seminar: Imagining age-friendly communities within communities; 2019-12-09 - 2019-12-09
UiT Untitled
 
20 Blix, Bodil Hansen.
Intervju om forskningsprosjektet Offentlig demensomsorg på Ettermiddagssendingen NRK Troms. NRK Troms [Radio] 2019-10-25
UiT Untitled
 
21 Blix, Bodil Hansen.
Rural aging in place: Policies - Prerequisites - Practices. European Forum for Primary Care 2019; 2019-09-29 - 2019-10-01
UiT Untitled
 
22 Blix, Bodil Hansen.
Takk Hålogaland Teater. Vi trenger å se verden gjennom øynene til mennesker med demens.. NordNorsk debatt 2019
UiT Untitled
 
23 Blix, Bodil Hansen.
"When the saints go marching in" - om eldre voksne frivillige i helse- og omsorgstjenestene. Demensomsorg i nord; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiT Untitled
 
24 Blix, Bodil Hansen.
When the saints go marching in – Ulike forventninger til frivillige i omsorgssektoren. Samhandlingskonferansen 2019; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiT Untitled
 
25 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Assisted living in rural areas: aging in blurred landscapes. Qualitative Research in Medicine & Healthcare 2019
UiT Untitled
 
26 Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn.
Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway. NUNAMED2019; 2019-10-05 - 2019-10-07
UiT Untitled
 
27 Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn.
Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. www.nordnorskdebatt.no 2019
UiT Untitled
 
28 Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn.
Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. iTromsø 2019
UiT Untitled
 
29 Larsen, Lill Sverresdatter; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Seven positions to help understand family caregivers dilemmas. 19th International Conference on Integrated Care,; 2019-04-01 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
30 Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Demens: Hvem din familie er påvirker dine omsorgstjenester. forskning.no [Internett] 2019-10-30
UiT Untitled
 
31 Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester. uit.no/nyheter [Internett] 2019-10-25
UiT Untitled
 
32 Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Frivillige - et middel for å takle "eldrebølgen"?. Storbykonferansen for eldreråd; 2019-06-05 - 2019-06-05
UiT Untitled
 
33 Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. NordNorsk debatt 2019
UiT Untitled
 
34 Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen.
Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. iTromsø 2019
UiT Untitled
 
35 Svendsby, Egil; Blix, Bodil Hansen; Arntzen, Cathrine.
Slik lever han med demens. VG : Verdens gang 2019 s. 6-13
UiT Untitled
 
2018
36 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Caine, Vera; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn; Cave, Marie T.; Cave, Andrew J..
Developing a narrative care intervention for professional care providers situated in long-term care. Narrative Matters 2018; 2018-07-05 - 2018-07-05
UiT Untitled
 
37 Blix, Bodil Hansen.
Arctic aging in place - pårørendes, helse- og omsorgspersonells og seniorers perspektiver. Seminar om arktisk aldring; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
38 Blix, Bodil Hansen.
Beklager eldreminister - eldreomsorg koster penger. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
39 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Dementia. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
40 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Embodying stories and storying bodies. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
41 Blix, Bodil Hansen.
Leve hele livet - en reform eller en ansvarsfraskrivelse?. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
42 Blix, Bodil Hansen.
Likheter og ulikheter i tilbud og bruk av helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting. Urfolk och demens; 2018-10-03 - 2018-10-03
UiT Untitled
 
43 Blix, Bodil Hansen.
Livsberettelse i narrativ gerontologi: Tid for et skifte?. I: Berättelser. Vänbok til Héctor Pérez Prieto. Karlstad University Press 2018 ISBN 978-91-7063-829-9. s. 117-129
UiT Untitled
 
44 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ forskning - muligheter og begrensninger. Seminar FG Rural and remote nursing, IHO Hammerfest; 2018-05-29 - 2018-05-29
UiT Untitled
 
45 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ forskning: Erfaringer fra Sápmi. Seminar PhD-studier Sámi allaskuvla / Samisk høgskole; 2018-05-30 - 2018-05-30
UiT Untitled
 
46 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ omsorg i sykehjem: Om å gjenskape gamle fortellinger og skape nye eventyr. Pårørendekveld Sør-Tromsøya sykehjem; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiT Untitled
 
47 Blix, Bodil Hansen.
Nytt masterstudium i helsefaglig utviklingsarbeid ved UiT fra høsten 2019. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2018 (3) s. 7-7
UiT Untitled
 
48 Blix, Bodil Hansen.
Reform eller ansvarsfraskrivelse?. Kommunal rapport 2018
UiT Untitled
 
49 Blix, Bodil Hansen.
Resisting fabrications of truth: An autobiography about emotional involvement in narrative research. Narrative Matters 2018; 2018-07-05 - 2018-07-05
UiT Untitled
 
50 Blix, Bodil Hansen.
Senter for omsorgsforskning nord - en presentasjon. Samarbeidsmøte med Aarhus universitet; 2018-12-04 - 2018-12-04
UiT Untitled
 
    Vis neste liste