Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 565 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Neste >>

2020
1 Hagen, Rune Blix.
Anne Mogensdatter Løset (ny versjon). Store Norske Leksikon Oslo 2020
UiT Untitled
 
2 Hagen, Rune Blix.
De møtte døden med ild og bål (intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård). Finnmarken [Avis] 2020-06-26
UiT Untitled
 
3 Hagen, Rune Blix.
Et sjørøverslag skal ha endt med stort beslag av sølvpenger (intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård), iFinnmark Pluss 21/7, trykt i Finnmarken 24/7 s. 20-21 og i Nordlys 25/7, side 20. Finnmarken og Nordlys [Avis] 2020-07-25
UiT Untitled
 
4 Hagen, Rune Blix.
Haírsis – Strofter fra verdens ende. Etterpåsnakk med Ida Løken Valkeapää og Rune Blix Hagen. Vårskjermfest, Tromsø [Internett] 2020-05-02
UiT Untitled
 
5 Hagen, Rune Blix.
«Och flød som en stock» (ved Birgitte Wisur Olsen). Ságat - Samisk avis AS [Avis] 2020-02-28
UiT Untitled
 
6 Hagen, Rune Blix.
Omtale av Nils Gilje: Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon. Historisk Tidsskrift (Norge) 2020 ;Volum 99.(2) s. 164-166
UiT Untitled
 
7 Hagen, Rune Blix.
Rettsforfølgelse av trollfolk i Europa, Finnmark og Kjelvik. Foredrag, Perleporten Kulturhus, Honningsvåg; 2020-10-01 - 2020-10-01
UiT Untitled
 
8 Hagen, Rune Blix.
Samiske sjamaner – Satans tjenere eller folks hjelpere? (foredrag 6). Forelesning, Nesseby bibliotek,; 2020-02-18 - 2020-02-18
UiT Untitled
 
9 Hagen, Rune Blix.
Samiske sjamaner i nordnorske trolldomsprosesser, 1600-tallet.. Forelesning, Vadsø vgs; 2020-02-18 - 2020-02-18
UiT Untitled
 
10 Hagen, Rune Blix.
Seventeenth Century Persecution of Sorcery and Witches in the High North. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 62-87
UiT Untitled
 
11 Hagen, Rune Blix.
Trolldom og hekseri. Trolldomsprosessene i Finnmark. Foredrag ved Nordkapp Videregående skole; 2020-10-02 - 2020-10-02
UiT Untitled
 
12 Hagen, Rune Blix.
Trolldomsprosessene i Finnmark, rammehistorie. Portrettpodden, Podcast (ved Mats Lasse Jangås) Tromsø 2020
UiT Untitled
 
13 Hagen, Rune Blix; Alm, Ellen.
Sámi Magic and Rituals from Historia Norwegie to Johannes Schefferus, c. 1150–1680. I: What is North? Imagining the North from Ancient Times to Present Day. Brepols 2020 ISBN 9782503585024. s. 153-173
NTNU UiT Untitled
 
14 Hagen, Rune Blix; Rydne, Jon H..
Heksejakten! Norske hekseprosesser: 307 ble henrettet. VG Pluss 30/7, trykt under tittelen Heksejakten! i VG Helg, lørdag 12/9, s. 22-25.. VG Helg (og VG Pluss 30/7) [Avis] 2020-09-12
UiT Untitled
 
2019
15 Hagen, Rune Blix.
«All verden god natt og min sjel i Guds hånd», omtale av boka Jens Munk. Jakten på Nordvestpassasjen av Irene. A Ellefsen.. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
16 Hagen, Rune Blix.
Bokomtale av Göran Malmstedt: En förtrollad värld Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019 ;Volum 98.(2) s. 208-210
UiT Untitled
 
17 Hagen, Rune Blix.
Dømt til døden for falske trolldomsbeskyldninger. Rettssaken mot samen Niels Sich i Vadsø 1634. Haaløygminne : Håløygminne 2019 ;Volum 100.(3) s. 245-252
UiT Untitled
 
18 Hagen, Rune Blix.
Dømt til døden for trolldomskriminalitet. Hekseprosessene i Europa på 1500- og 1600-tallet med utsyn til forfølgelsen av trollfolk i Nord-Norge. Forelesning for elever ved Kvaløya vgs; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
19 Hagen, Rune Blix.
Foredrag basert på "Dømt til å miste sitt liv ved ild og bål. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark". Trykt som etterord i Elin Hansens skjønnlitterære bok Ildtunger, utgitt i oktober 2019, s. 317-325.. Det Vilde Ord, Litteraturfestival, Bodø; 2019-10-08 - 2019-10-08
UiT Untitled
 
20 Hagen, Rune Blix.
Mandrup Pedersen Schønnebøl. Store Norske Leksikon Oslo 2019
UiT Untitled
 
21 Hagen, Rune Blix.
Rettsforfulgte samer i norske trolldomsprosesser utover 1600-tallet. Forelesning for elever ved samisk vgs i Kautokeino; 2019-09-20 - 2019-09-20
UiT Untitled
 
22 Hagen, Rune Blix.
Samiske noaidier og trolldomsprosessene. Samiske sjamaner, Båteng Tana; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiT Untitled
 
23 Hagen, Rune Blix.
Samiske sjamaner – satans tjenere eller folks hjelpere - Sámi noaiddit- Biro bálvaleaddjit vai olbmuid buorideaddjit. Forelesning ved Alta bibliotek; 2019-09-19 - 2019-09-19
UiT Untitled
 
24 Hagen, Rune Blix.
Uten rettskilder fra 1600-tallet – hva kan vi vite om forfølgelse av trollfolk i Vesterålen?. Åpent foredrag ved Kulturfabrikken på Sortland; 2019-05-24 - 2019-05-24
UiT Untitled
 
25 Hagen, Rune Blix.
Vardø – Kongens by i Nord. Marinetoktet nordøstover i 1599 – Bakgrunn, forløp og betydning. Årbok for Vardø 2019 s. 27-44
UiT Untitled
 
26 Hagen, Rune Blix.
Ved porten til helvete. Svart magi og trolldomsprosessene i Norge. Kulturnatt Trondheim; 2019-09-13 - 2019-09-13
UiT Untitled
 
27 Hagen, Rune Blix; Dybvig, Elise.
Moderne hekser feirer Halloween. Morgenbladet [Internett] 2019-10-31
UiT Untitled
 
28 Hagen, Rune Blix; Frantzen, Jan Fredrik.
Jens Munk – polarfarer og sjørøverjeger. YouTube [Internett] 2019-11-11
UiT Untitled
 
29 Hagen, Rune Blix; Frantzen, Jan Fredrik.
Vår glemte polfarer. Hålogaland Teater [Internett] 2019-11-12
UiT Untitled
 
30 Hagen, Rune Blix; Gaup, Inger Karoline.
SÁVVÁ olbmuin lea beroštupmi fáddái. Ávvir [Avis] 2019-09-19
UiT Untitled
 
31 Hagen, Rune Blix; Hanssen, Hege Iren.
Halloween tradisjonens opphavelige historie og utviklingen her til lands. Norge Nå, NRK TV [TV] 2019-10-31
UiT Untitled
 
32 Hagen, Rune Blix; Lieungh, Erik.
Open Science Talk, episode #20, Witchcraft and Open Science. https://site.uit.no/ub/ [Internett] 2019-07-31
UiT Untitled
 
33 Hagen, Rune Blix; Lieungh, Erik.
Witch Trials and Open Research Data. https://www.youtube.com/watch?v=nDW23EuSQ08 [Internett] 2019-08-07
UiT Untitled
 
34 Hagen, Rune Blix; Nåvik, Margrete.
Trolldomsvirksomhet under årets skumleste natt. Mellom himmel og jord, NRK P1 [Radio] 2019-12-25
UiT Untitled
 
35 Hagen, Rune Blix; Nåvik, Margrete.
Trollfolks misbruk av nattverdssakramentet. Mellom himmel og jord, NRK P1 [Radio] 2019-11-24
UiT Untitled
 
2018
36 Hagen, Rune Blix.
Den store rettsforfølgelse av trollfolk og hekser i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet. Forelesning for Vg2-elever i regi av Kvaløya videregående skole; 2018-05-25 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
37 Hagen, Rune Blix.
Dømt til heksebålet. Den brutale rettforfølgelsen av trollfolk i Europa og Finnmark på 1600-tallet (to økter á 90 min). Gjesteforelesning ved Bardufoss Høgtun videregående skole; 2018-04-09 - 2018-04-09
UiT Untitled
 
38 Hagen, Rune Blix.
Folkefesten (Halloween). Klassekampen 2018 s. 22-23
UiT Untitled
 
39 Hagen, Rune Blix.
Forfølgelse av samiske trollfolk – den verste etniske konflikten i Norge, medvirkning i TV serien Samernas tid, del 2, Gränser genom Sápmi, SVT2. Sendt på NRK TV i april 2018. Kjelvik, Honningsvåg [TV] 2018-04-19
UiT Untitled
 
40 Hagen, Rune Blix.
Heksebrenning. Foredrag i forbindelse med avduking a Synvis Glinn Nordins verk "Heksebrenning"; 2018-09-24 - 2018-09-24
UiT Untitled
 
41 Hagen, Rune Blix.
Heksedoktoren (Intervjuet av Mats Lasse Jangås, foto: Trine Lise Halmøy). Virkelig Tromsø magasin 2018 (2) s. 24-29
UiT Untitled
 
42 Hagen, Rune Blix.
Heksenes Sankthansfest, trykt i Nemi Shabash, Sommeralbum 2018. Nemi 2018 ;Volum 1. s. 70-74
UiT Untitled
 
43 Hagen, Rune Blix.
Hekseprosessene i Vardø og Finnmark, medvirkning i direktesending fra Vardø, Norge Nå, NRK TV1 (intervjuet av Rune Nilson).. Vardøhus Festning, Vardø [TV] 2018-04-26
UiT Untitled
 
44 Hagen, Rune Blix.
Nord og ned til Satans rike. Fortidsforestillinger om nordområdene. Fagkveld, Samfunnsviterne i Troms og Finnmark; 2018-12-10 - 2018-12-10
UiT Untitled
 
45 Hagen, Rune Blix.
Omtale av Eldbjørg Haug (red.): Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ;Volum 97.(4) s. 344-347
UiT Untitled
 
46 Hagen, Rune Blix.
Oppretter «sagnkart» – nå kan du se hvor sagnene stammer fra (Intervjuet av Andreas Nilsen Trygstad). NRK Nordland [Radio] 2018-02-03
UiT Untitled
 
47 Hagen, Rune Blix.
Sámi noaiddit – samiske sjamaner, Satans tjenere eller folks hjelpere.. Girjjálašvuođa Guovddáš / Samisk Litteratursenter, Karasjok; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiT Untitled
 
48 Hagen, Rune Blix.
Trolldomskriminalitet i nord (Også som forskningspodcast fra UiT-Norges arktiske universitet). Nordlys 2018 s. 4-5
UiT Untitled
 
49 Hagen, Rune Blix.
Trolldomsprosessene i et kvinneperspektiv. Historiske nordnorske kvinner, Harstad; 2018-06-17 - 2018-06-17
UiT Untitled
 
50 Hagen, Rune Blix.
"Trollkvinne i nord" - en gjenvisitt. Seminar for å feire Liv Helene Willumsen - 70 år; 2018-09-06 - 2018-09-06
UiT Untitled
 
    Vis neste liste