Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 193 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aure, Marit.
Analytiske tilnærminger til studier av integrerende samhandling. Sosiologiforeningens Vinterseminar; 2019-02-01 - 2019-02-03
UiT Untitled
 
2 Aure, Marit.
Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. Enfilm om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss og Anwar Saab, UIT. Paneldiskusjon om "Hva språk har å si"; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiT Untitled
 
3 Aure, Marit.
Hvordan implementeres kjønn- og mangfoldsperspektivet i ulike utdanninger? Deltaker i panel. Likestilling og mangfold i UH-sektoren; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
4 Aure, Marit.
Migrasjon. Hva er hva og hvem er hvem? Nye migranter og jakten på livsvilkår. Kirkens Bymisjon vs verden. Bymisjonskonferansen 2019; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiT Untitled
 
5 Aure, Marit.
Rigget for arbeid? hvordan forstå utfordringene med arbeidsinkludering og Hurtigspor i samhandling mellom Nav og kommunene. ALINs Midtveisseminar. Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV; 2019-02-11 - 2019-02-12
UiT Untitled
 
6 Aure, Marit; fjeldstad, øivind.
Liten effekt av hurtigspor for flyktninger. www.velfrd.no [Fagblad] 2019-03-27
UiT Untitled
 
7 Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine.
Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted; 2019-02-13
UiT Untitled
 
8 Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit.
Beyond difference? Performing art initiatives in youth integration. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-18
UiT NF Untitled
 
9 Moe, Trude Haugseth; Aure, Marit.
Familien er patriarkatets siste skanse. Uit online [Internett] 2019-03-07
UiT Untitled
 
10 Pavlovskaya, Marianna; Gerrard, Siri; Aure, Marit.
Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019 ;Volum 25.(8) s. 1115-1120
UiT Untitled
 
11 Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit.
Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019
UiT Untitled
 
12 Solstad, Silje; Aure, Marit.
Slipp meg til jeg har mye å bidra med. Avisa Nordly papir og online [Avis] 2019-02-23
UiT Untitled
 
2018
13 Al-Mahamid, Marsil Andjelov; Aure, Marit; Kjelstrup, Bodil Vibeke.
Broderiworkshop Nordnorsk kunsmuseun. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Broderiworkshop Nordnorsk kunstmuseum. Nordnorsk kunstmuseum, Sustainable Diverse Cities Innovation in Integration, CARIN; Tromsø. 2018-08-21 - 2018-08-21
UiT Untitled
 
14 Aure, Marit.
Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse i STEM-fagene. Utfordringer og tiltak. Likestilling i akademina: makt, kvilitet og faglige prioriteringer; 2018-10-09 - 2018-10-09
UiT Untitled
 
15 Aure, Marit.
BYFORSK - Cit-egration: Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration. BYFORSK Prosjektseminar; 2018-01-18
UiT Untitled
 
16 Aure, Marit.
Finding a place in a Northern space. Approaching mobility; 2018-04-06 - 2018-04-06
UiT Untitled
 
17 Aure, Marit.
Forsker på integrering i Tromsø og Bodø. NRK Troms morrasendingen [Radio] 2018-12-07
UiT Untitled
 
18 Aure, Marit.
Mobile fathering: absence and presence of fathers in the petroleum sector in Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018 ;Volum 25.(8) s. 1225-1240
UiT Untitled
 
19 Aure, Marit.
Norge Nå. Kvinnetreff i Vangsvik. Norge Nå [TV] 2018-10-30
UiT Untitled
 
20 Aure, Marit.
Rettferdige byer.Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon i integrering. Ly for stormen; 2018-10-23
UiT Untitled
 
21 Aure, Marit.
The Genesis of Leaders: Women in the Petroleum Industry. I: Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-23370-6. s. 104-122
UiT Untitled
 
22 Aure, Marit; Dauksas, Darius.
"Barnetvernet" and discourses of uncertainty among Lithuanians in Norway. On the Move: Employment-related geographical mobility in Canada & beyond, International symposium; 2018-11-18 - 2018-11-21
UiT Untitled
 
23 Aure, Marit; Førde, Anniken.
Dugnad for den bærekraftige mangfoldige byen. Konklaven. Nord-Norge redder verden. Litt; 2018-06-29
UiT Untitled
 
24 Aure, Marit; Førde, Anniken.
Kreativitet og fellesskap som rød tråd?. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Kreativitet of fellesskap som rød tråd? Broderiverksted. Cit-egration, ArtZone og Festspillene i Nord-Norge; . 2018-06-26 - 2018-06-27
UiT Untitled
 
25 Aure, Marit; Førde, Anniken.
Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering - relevans for Distriktssenteret. Seminar; 2018-01-24
UiT Untitled
 
26 Aure, Marit; Førde, Anniken.
Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration. Samarbeid - Hålogaland teater; 2018-01-16
UiT Untitled
 
27 Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone.
Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Journal of Rural Studies 2018 ;Volum 60. s. 52-59
NF UiT Untitled
 
28 Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone.
The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NIBIO NF UiT Untitled
 
29 Aure, Marit; Førde, Anniken; Taff, Gregory; Olsen, Marianne A; Paltiel, Lise; Aas, Andre Enger; Liabø, Rebekka Brox; Bjørn, Fanny; Al-Mahamid, Marsil Andjelov.
Stand på Forskningsdagene, UTFORSK UIT,. Forskningsdagene 2018; 2018-09-20 - 2018-09-23
UiT NMBU Untitled
 
30 Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit.
Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR); 2018-10-11 - 2018-10-12
UiT Untitled
 
31 Førde, Anniken; Aure, Marit.
Kunst som krysskulturell dialog?. Kunst som krysskulturell dialog?; 2018-06-26
UiT Untitled
 
32 Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit.
Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. Forskerforum 2018 s. 38-38
UIS UiT Untitled
 
33 Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory.
Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NF UiT NIBIO Untitled
 
34 Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone.
Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NF NIBIO UiT Untitled
 
35 Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang.
Cross-Cultural Guide to Tromsø. Online website http://52.25.253.125:3838/pgis/ 2018
NF NIBIO UiT Untitled
 
2017
36 Aure, Marit.
Innledning til Ruben Östlunds film PLAY. filmfremvisning; 2017-12-06 - 2017-12-06
UiT Untitled
 
37 Aure, Marit.
Innovation in Integration. Exploring 'meetings' and interaction. Seminar Laugarvatn; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiT Untitled
 
38 Aure, Marit.
Integrering i arbeidslivet – lærdom fra studier av høyt utdannede innvandrere. introduksjonssamling / fagsamling i Kirkenes på Scandic hotell den 2. november.; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiT Untitled
 
39 Aure, Marit.
Kunst, kultur, frivillighet, forskning. Lunsjseminar; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiT Untitled
 
40 Aure, Marit.
Mobilt farsskap blant fedre som jobber offshore. Lunsjseminar; 2017-10-04 - 2017-10-04
UiT Untitled
 
41 Aure, Marit.
Om fedre som jobber offshore. NRK rogaland [Radio] 2017-10-04
UiT Untitled
 
42 Aure, Marit.
Perspectives from Norway. Annual Team meeting NL Component; 2017-01-27 - 2017-01-27
UiT Untitled
 
43 Aure, Marit.
Presentasjon av Bærekraftige mangfoldige byer:Innovasjon i integrering, et BYFORSKprosjekt. SAMKUL programseminar; 2017-11-28 - 2017-11-28
UiT Untitled
 
44 Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone.
Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Webinar; 2017-05-16 - 2017-05-16
NF UiT Untitled
 
45 Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari.
Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017
NF UiT Untitled
 
46 Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari.
Innovasjon i integrering: Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017 s. xx-yy
NF UiT Untitled
 
47 Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit.
Den mangfaldige byen; eit nytt utvida vi. Dagsvaisen Nordlys 2017
NF UiT Untitled
 
48 Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit.
Korleis skal vi leve saman i byar som blir meir mangfaldige?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017
NF UiT Untitled
 
49 Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit.
Mangfaldige byar. Avisa Nordland 2017
NF UiT Untitled
 
50 Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit.
Fem utfordringer for likestilling i akademia. Forskerforum 2017 s. 36-36
UIS UiT Untitled
 
    Vis neste liste