Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 75 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil.
Juss & Jåss episode 5. Juss & Jåss Podkast [Radio] 2020-01-09
UiT Untitled
 
2019
2 Eriksen, Gunnar Ketil.
Arv etter loven, testamente og uskifte. Seniordag for Studentsamskipnaden i Tromsø; 2019-06-04 - 2019-06-04
UiT Untitled
 
3 Eriksen, Gunnar Ketil.
Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019 (2/160) s. 70-73
UiT Untitled
 
4 Eriksen, Gunnar Ketil.
Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
UiT Untitled
 
5 Eriksen, Gunnar Ketil.
Juss & Jåss, episode 2. UiT sine podcastsider, Soundcloud, Spotify [Internett] 2019-09-01
UiT Untitled
 
6 Eriksen, Gunnar Ketil.
Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1. UiT sine podcastsider [Internett] 2019-09-01
UiT Untitled
 
7 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn. Gyldendal Rettsdata 2019
UiT Untitled
 
8 Eriksen, Gunnar Ketil.
Sami and indigenous law;challenges and opportunities. Møte med delegasjon av FN-ambassadører; 2019-05-11 - 2019-05-11
UiT Untitled
 
9 Eriksen, Gunnar Ketil.
Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet. Læringsfestivalen 2019, NTNU Trondheim; 2019-05-06 - 2019-05-07
UiT Untitled
 
10 Eriksen, Gunnar Ketil.
«Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».. Havets hemmeligheter; 2019-02-28 - 2019-02-28
UiT Untitled
 
11 Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil.
Juss & Jåss episode 3. Juss & Jåss Podkast [Radio] 2019-11-10
UiT Untitled
 
12 Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil.
Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4. Juss & Jåss Podkast [Radio] 2019-11-29
UiT Untitled
 
2018
13 Eriksen, Gunnar Ketil.
Den historiske skolens betydning for utviklingen av de moderne reglene om alders tids bruk. Norsk rettshistorikermøte 2018; 2018-05-03 - 2018-05-04
UiT Untitled
 
14 Eriksen, Gunnar Ketil.
Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
UiT Untitled
 
15 Eriksen, Gunnar Ketil.
Hva skjer med Magnus Lagabøtes Landslov?. NRK P2 [Radio] 2018-12-02
UiT Untitled
 
16 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?. Alumnikonferansen; 2018-10-26 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
17 Eriksen, Gunnar Ketil.
Lokal sedvanerett eller alders tids bruk?. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 105-122
UiT Untitled
 
18 Eriksen, Gunnar Ketil.
Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen; 2018-10-03 - 2018-10-03
UiT Untitled
 
19 Eriksen, Gunnar Ketil.
Rettshistorisk byvandring. Forskningsdagene 2018; 2018-09-29 - 2018-09-29
UiT Untitled
 
20 Eriksen, Gunnar Ketil.
Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018
UiT Untitled
 
21 Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil.
Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT; 2018-09-29 - 2018-09-29
UiB UiT Untitled
 
22 Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke.
Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2313-8) 370 s.
UiT Untitled
 
23 Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil.
Forord. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 5-8
UiT Untitled
 
2017
24 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017
UiT Untitled
 
25 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017
UiT Untitled
 
26 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017
UiT Untitled
 
27 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til Løsningsrettloven. Gyldendal Rettsdata 2017
UiT Untitled
 
28 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017
UiT Untitled
 
2016
29 Eriksen, Gunnar Ketil.
Den digitale ytringsfrihetens grenser. Lørdagsuniversitetet; 2016-12-10 - 2016-12-10
UiT Untitled
 
30 Eriksen, Gunnar Ketil.
Den digitale ytringsfrihetens grenser. Tromsø [Radio] 2016-12-09
UiT Untitled
 
31 Eriksen, Gunnar Ketil.
Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016
UiT Untitled
 
2015
32 Eriksen, Gunnar Ketil.
Retten til fiske i en Nord-norsk kontekst. Outreach-seminar om Tveteråsutvalgets innstilling; 2015-04-28 - 2015-04-28
UiT Untitled
 
33 Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil.
Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet 2015
HVL NORD NTNU UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
2014
34 Eriksen, Gunnar Ketil.
Anmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 s. 297-300
UiT Untitled
 
35 Eriksen, Gunnar Ketil.
Byggverk på fremmed grunn. Jussens venner 2014 ;Volum 49.(4) s. 222-233
UiT Untitled
 
36 Eriksen, Gunnar Ketil.
Den halte reinen. Ottar 2014 (2) s. 26-31
UiT Untitled
 
37 Eriksen, Gunnar Ketil.
Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013. 299 pages. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 ;Volum 127. s. 90-95
UiT Untitled
 
2012
38 Eriksen, Gunnar Ketil.
Anmeldelse av Helge Kongsrud, Det norske kanslerembetet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 s. 719-722
UiT Untitled
 
39 Eriksen, Gunnar Ketil.
Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (4) s. 542-546
UiT Untitled
 
40 Eriksen, Gunnar Ketil.
Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet?. Sagat 2012
UiT Untitled
 
41 Eriksen, Gunnar Ketil.
Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 s. 675-713
UiT Untitled
 
42 Eriksen, Gunnar Ketil.
Okkupasjon. I: Juss i nord: Hav, fisk og utfolk. En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744. s. 224-250
UiT Untitled
 
2011
43 Eriksen, Gunnar Ketil.
Bokanmeldelse av Endre Stavang: Opphør av servitutter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (5) s. 694-698
UiT Untitled
 
44 Eriksen, Gunnar Ketil.
Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark. Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011; 2011-12-13 - 2011-12-13
UiT Untitled
 
45 Eriksen, Gunnar Ketil.
På bærtur med "Nordlys". Debattinnlegg; 2011-05-07
UiT Untitled
 
2010
46 Eriksen, Gunnar Ketil.
Foreldelse, hevd og alders tids bruk. I: Natur, rett, historie. Akademisk Publisering 2010 ISBN 978-82-8152-035-6. s. 53-78
UiT Untitled
 
47 Eriksen, Gunnar Ketil.
Hevd og alders tids bruk. Møte i Finnmarkskommisjonen; 2010-02-04
UiT Untitled
 
48 Eriksen, Gunnar Ketil.
Mothevd og frihevd. Jussens venner 2010 (3) s. 204-217
UiT Untitled
 
49 Eriksen, Gunnar Ketil.
Reindriftsretten – hva er det, og hvilken betydning har den for grunneier?. Seminar for ansatte i Statskog; 2010-11-15 - 2010-11-16
UiT Untitled
 
2009
50 Eriksen, Gunnar Ketil.
Omsettelighet som vilkår for gyldig pant. I: Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3. s. 115-128
UiT Untitled
 
    Vis neste liste