Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2022
1 Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne.
Knowing-with-snow in an outdoor Kindergarten. Journal for Research in Arts and Sports Education 2022 ;Volum 6. s. 76-91
UiT Untitled
 
2021
2 Kleemann, Carola; Myrstad, Anne.
Visualizing different voices in a community of practice. Visual worlds of education conference; 2021-06-09 - 2021-06-11
UiT Untitled
 
3 Myrstad, Anne.
Bålet min venn - samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv. DEMBRA-nettverket; 2021-05-04 - 2021-05-04
UiT Untitled
 
4 Myrstad, Anne.
Samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv. I: Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202651510. s. 202-212
UiT Untitled
 
2020
5 Myrstad, Anne.
Child-Place relations and sustainability in early childhood education. Forskerforum, BARNkunne; 2020-04-28 - 2020-04-28
UiT Untitled
 
6 Myrstad, Anne; Hackett, Abigail; Bartnæs, Pernille Elisabeth.
Lines in the snow; minor paths in the search for early childhood education for planatary wellbeing. Global Studies of Childhood 2020 s. 1-13
UiT Untitled
 
7 Ødegaard, Elin Eriksen; Myrstad, Anne.
Visualising Epistemological Perspectives Using Symbols and Metaphors to Research Sustainability. Video Journal of Education and Pedagogy 2020 ;Volum 4.(2) s. 147-163
HVL UiT Untitled
 
2019
8 Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne.
Lek i et skiftende snølandskap. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiT Untitled
 
9 Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 31 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
10 Myrstad, Anne; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Hannah, Estrdahl.
Livet rundt lavvoen. Barnehagekonferansen 2019; 2019-06-06 - 2019-06-06
UiT Untitled
 
11 Myrstad, Anne; Hackett, Abigail.
Lines in the snow; minor paths in the search for sustainability early childhood education. Nettverksseminar; 2019-07-01 - 2019-07-03
UiT Untitled
 
12 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2019 ;Volum 18. s. 1-12
UiT Untitled
 
13 Ødegaard, Elin Eriksen; Myrstad, Anne.
Visualising epistemological perspectives - a case of the web-banner of KINDknow - Kindergarten Knowledge Center for Research on Diversity and Sustainable Futures. Oculra Becomings in Dangerous Times:The Politics of Seeing; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiT Untitled
 
2018
14 Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2018 309 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
15 Myrstad, Anne.
Blikk for vandring - de yngste barnas vandring som fenomen og metodologisk tilnærmimng. Faglig forum; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiT Untitled
 
16 Myrstad, Anne.
Relasjoner i omgivelsene - vilkår for barns oppnåelse av agentskap. Barnehagefolk 2018 (4) s. 74-77
UiT Untitled
 
17 Myrstad, Anne.
Å bebo verden ved å bevege seg gjennom den. I: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2. s. 29-44
UiT Untitled
 
18 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Barn som vegfarere i et værlandskap. I: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2. s. 45-59
UiT Untitled
 
19 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit.
Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2216-2) 206 s.
UiT Untitled
 
20 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit.
Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn. I: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2. s. 9-16
UiT Untitled
 
21 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Children as Wayfarers in the Weather-world. Childhood and Materiality - VII Conference on Childhood Studies; 2018-05-07 - 2018-05-09
UiT Untitled
 
2017
22 Myrstad, Anne.
De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. Forskergruppeseminar; 2017-12-14
UiT Untitled
 
23 Myrstad, Anne.
Samisk i barnehagen. Fagdag "Barnehagens innhold og oppgaver"; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiT Untitled
 
24 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. FoU-dag; 2017-11-03 - 2017-11-03
UiT Untitled
 
25 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring. Blikk for barn - et tilbakeblikk; 2017-10-10 - 2017-10-11
UiT Untitled
 
26 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. s. 137-148
UiT Untitled
 
2016
27 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. I: Blikk fra barnehagen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1695-6. s. 97-118
UiT Untitled
 
28 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Blikk for barn - blikk for forskningsresultater. Ledermøte Tromsø kommune; 2016-05-20 - 2016-05-20
UiT Untitled
 
29 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.. Praksisseminar; 2016-05-30
UiT Untitled
 
30 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
"Rom for vandring". Bra nok? ..i Harstad; 2016-02-18
UiT Untitled
 
31 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
"Rom for vandring". Bra nok? ..i Tromsø; 2016-02-19
UiT Untitled
 
2015
32 Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices; 2015-10-06 - 2015-10-07
UiT Untitled
 
33 Groven, Berit; Seland, Monica; Myrstad, Anne; Franck, Karianne.
Kompeanse for mangfold. Kompetanse for mangfold; 2015-05-27 - 2015-05-29
DMMH UiT Untitled
 
34 Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
35 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen. FoU-dag; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
36 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Undervisning HiOA; 2015-10-28 - 2015-10-28
UiT Untitled
 
37 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Bra nok?; 2015-10-26 - 2015-10-27
UiT Untitled
 
2014
38 Myrstad, Anne.
Searching for qualities/ Blikk for barn. Kvalitet i barnehagen for barn under 3 år. ILP Forskningsseminar; 2014-06-10 - 2014-06-10
UiT Untitled
 
39 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Blikk for vandring. Barnehagefolk 2014 (3) s. 102-103
UiT Untitled
 
40 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children. EECERA; 2014-09-07 - 2014-09-10
UiT Untitled
 
41 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children". Barnehagefaglig forskningsgruppe UiT; 2014-09-01
UiT Untitled
 
2013
42 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring. Forskningsseminar; 2013-11-20 - 2013-11-20
UiT Untitled
 
2012
43 Myrstad, Anne.
Dokumentasjonsarbeid i barnehagen. Fagdag; 2012-09-28 - 2012-09-28
UiT Untitled
 
44 Myrstad, Anne; Bjarne, Stenersen.
Hva skal vi se etter? Kunnskapsutvikling gjennom visuell dokumentasjon. NORALF- Partnerskap i danning og kunnskapsutvikling; 2012-05-15 - 2012-05-16
UiT Untitled
 
45 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Legg merke til Emils fot - ledet oppmerksomhet i barnehagens dokumentasjonsarbeid. I: Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1107-4. s. 147-163
UiT Untitled
 
2011
46 Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Forord. I: Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1. s. -
UiT Untitled
 
47 Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Innledning: Møter i bevegelse. I: Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1. s. 13-23
UiT Untitled
 
48 Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-0923-1) 179 s.
UiT Untitled
 
49 Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne.
Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna. I: Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1. s. 145-160
UiT Untitled
 
2010
50 Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril.
Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barnehagekonferanse; 2010-05-20 - 2010-05-20
UiT Untitled
 
    Vis neste liste