Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Folkenborg, Håkon Rune.
Derfor ble den tyske riksørnen fjernet fra et norsk krigsmonument. Aftenposten 2019
UiT Untitled
 
2 Folkenborg, Håkon Rune.
Hvordan ta andre fagmiljø i bruk innenfor lærerutdanningen?. Fyrtårnkonferansen 2019; 2019-05-14 - 2019-05-14
UiT Untitled
 
2018
3 Folkenborg, Håkon Rune.
Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202600853) 179 s.
UiT Untitled
 
4 Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove.
Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning. Nasjonal samfunnsfagkonferanse; 2018-11-28 - 2018-11-29
UiT Untitled
 
2017
5 Folkenborg, Håkon Rune.
Samiske tema sin posisjon i grunnskolens periode. Nettverkskonferanse. Ny tid og nye muligheter for samfunnsfagene i skole og lærerutdanning; 2017-11-27 - 2017-11-28
UiT Untitled
 
6 Folkenborg, Håkon Rune.
Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole. I: Historie - didaktik, dannelse og bevidsthed. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1.. Aalborg Universitetsforlag 2017 ISBN 978-87-7112-651-8. s. 71-113
UiT Untitled
 
7 Folkenborg, Håkon Rune.
Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole.. Det 29. Nordiske Historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
8 Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove.
5-årig lærerutdanning: muligheter og utfordringer. Erfaringer fra Pilot i Nord,UiT. Nettverkskonferanse. Ny tid og nye muligheter for samfunnsfagene i skole og lærerutdanning; 2017-11-27 - 2017-11-28
UiT Untitled
 
2015
9 Folkenborg, Håkon Rune.
Samisk historie og kultur i norsk grunnskole Nasjonal identitetsskaping i flerkulturelle samfunn. Seminar om demokrati og menneskerettigheter; 2015-09-20 - 2015-09-26
UiT Untitled
 
2014
10 Folkenborg, Håkon Rune.
Indigenous issues in the field of education and learning material. Focus on the high north perspective in learning. Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada; 2014-03-27 - 2014-03-27
UiT Untitled
 
11 Folkenborg, Håkon Rune.
Intervju på Nordnytt om krigen i nord og lærebøker. [TV] 2014-10-21
UiT Untitled
 
12 Folkenborg, Håkon Rune.
Sami content in primary school social studies curricula. Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada; 2014-03-26 - 2014-03-26
UiT Untitled
 
2012
13 Folkenborg, Håkon Rune.
Foredrag om Norske lærebøker og nordområdene under avslutningskonferansen for Tromsø kommunes Nordområdeprosjekt. Avslutningskonferanse; 2012-01-26 - 2012-01-26
UiT Untitled
 
14 Folkenborg, Håkon Rune.
Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner. Samisk innhold i skolen - status og utfordringer; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiT Untitled
 
15 Folkenborg, Håkon Rune; Sortland, Andy.
Nordområdene - natur, samfunn og miljø. Tromsø: Tromsø kommune 2012 (ISBN 9788299894708) 68 s.
UiT Untitled
 
2011
16 Folkenborg, Håkon Rune.
Hvem er vi nordmenn?. Kick-off for universitetskoleprosjektet; 2011-10-21 - 2011-10-21
UiT Untitled
 
2010
17 Folkenborg, Håkon Rune.
Fortidsforestillinger og dannelse. I: Dannelse i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815. s. 46-62
UiT Untitled
 
2009
18 Folkenborg, Håkon Rune.
Nordområdebegrepet - innhold, bakgrunn og forventninger. EUREKA Digital 2009
UiT Untitled
 
19 Folkenborg, Håkon Rune.
Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner - et barometer for skiftende oppfatninger av det samiske?. Seminar ved Høgskolen i Finnmark; 2009-04-02 - 2009-04-02
UiT Untitled
 
2008
20 Folkenborg, Håkon Rune.
Nasjonal identitetsskaping i skolen En regional og etnisk problematisering. Eureka Forlag 2008 (ISBN 9788273891310) 84 s. (4)
UiT Untitled
 
2006
21 Folkenborg, Håkon Rune.
Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?. Det 27. nordnorske historieseminar; 2002-09-27 - 2002-09-29
UiT Untitled
 
22 Folkenborg, Håkon Rune.
Skolen og makten over minnet. Lærebøker i historie, identitet og fortellerstruktur. Historiedidaktikk i Norden 8; 2002-08-06 - 2002-08-12
UiT Untitled
 
2004
23 Folkenborg, Håkon Rune.
Lærebøker, identitet og fortellerstruktur. I: Hvor går historiedidaktikken?. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag 2004 ISBN 82-7765-048-5. s. 253-270
UiT Untitled
 
24 Folkenborg, Håkon Rune.
Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?. I: Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. Tromsø: Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004 ISBN 82-92201-07-6. s. 163-174
UiT Untitled
 
1999
25 Folkenborg, Håkon Rune.
Lærebøker og identitet. Dagbladet 1999
UiT Untitled