Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Norbye, Bente; Sand, Anne-Sofie; Bye, Stefan.
Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer.
UiT Untitled
 
2 Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise.
Derfor må vi forske på egen undervisning. UiTs helseblogg.
UiT Untitled
 
3 Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund.
Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord.
UiT Untitled
 
2020
4 Bogsti, Wenche Bergseth; Sveen, Silje; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Norbye, Bente.
Forebyggende hjemmebesøk:Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?. Sykepleien 2020
NTNU UiT Untitled
 
5 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud.
Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study. Nurse Education Today 2020 ;Volum 95. s. -
NTNU UiT Untitled
 
6 Jensen, Catrine Buck; Olsen, Ole Johan; Norbye, Bente.
Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning. I: Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0. s. 119-140
UiT Untitled
 
7 Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente.
Nursing education technologies during a global pandemic. Ecology and Human Health in the North; 2020-11-16 - 2020-11-20
UiT Untitled
 
8 Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente; Diachkovskii, Nikolai; Gao, Nina.
Northern Nursing Education Network - Continuing Nursing Education during the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Medicine and Health Research 2020 ;Volum 2. s. 1-4
UiT Untitled
 
9 Norbye, Bente.
Tverrprofesjonell praksis utfordrer samarbeidet mellom helsefagstudenter. I: Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0. s. 231-254
UiT Untitled
 
10 Norbye, Bente; Cheetham, Nina Bøhle.
The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health. I: Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0. s. 321-340
UiT Untitled
 
11 Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise.
Innledning. I: Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0. s. 9-30
UiT Untitled
 
12 Obstfelder, Aud; Norbye, Bente; Larsen, Lill Sverresdatter.
Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!. Dagens medisin 2020
UiT Untitled
 
13 Pender, Kathie; Leidl, Donald; Norbye, Bente.
Northern Nursing Students Raising Awareness and Spreading knowledge. The Arctic Magazine Shared Voices 2020
UiT Untitled
 
14 Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente.
Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 (ISBN 978-82-8104-447-0) 344 s.
UiT Untitled
 
2019
15 Furu, Rigmor; Norbye, Bente.
Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy. Læringsfestivalen NTNU; 2019-05-06 - 2019-05-07
UiT Untitled
 
16 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud.
Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation. 4th International ProPel conference 2019; 2019-12-09 - 2019-12-11
UiT Untitled
 
17 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud.
Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care. Professions and Professionalism 2019 ;Volum 9.(1) s. 1-14
NTNU UiT Untitled
 
18 Norbye, Bente.
Northern Nursing Education Network. UArctic Thematic Networks and Institute Leadership Team meeting; 2019-06-05 - 2019-06-06
UiT Untitled
 
19 Norbye, Bente.
Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet. Desentralisert syekpleierutdanning - å gjøre det umulige mulig. Recruit & Retain - Making it work; 2019-01-15 - 2019-01-16
UiT Untitled
 
20 Norbye, Bente.
The development of joint educational activities and digital tools. High North Conference; 2019-10-31 - 2019-11-01
UiT Untitled
 
21 Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente.
Reflective writing followed by dialogue improves supervision practices and cooperation in midwifery education. Educational Action Research 2019 s. 1-17
UiT Untitled
 
2018
22 Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente.
Connecting People and Cultures, through a Northern Nursing Education Network. The Arctic Magazine Shared Voices 2018 s. 32-33
UiT Untitled
 
23 Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna.
Introduction. I: Northern and Indigenous Health and Health Care.. Saskatoon,Canada: University of Saskatchewan 2018 ISBN 978-0-88880-627-7. s. 5-10
UiT Untitled
 
24 Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna.
Northern and Indigenous Health and Health Care.. Saskatoon,Canada: University of Saskatchewan 2018 (ISBN 978-0-88880-627-7) 302 s.
UiT Untitled
 
25 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud.
Interprofessional student meetings in municipal health service - Mutual learning towards a community of practice in patient care. Journal of Interprofessional Care 2018 ;Volum 33.(1) s. 93-101
NTNU UiT Untitled
 
26 Hjertstrøm, Helle Kise; Obstfelder, Aud; Norbye, Bente.
Making New Health Services Work: Nurse Leaders as Facilitators of Service Development in Rural Emergency Services. Healthcare 2018 ;Volum 6.(4)
NTNU UiT Untitled
 
27 Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente.
Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. I: Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417. s. 168-188
OSLOMET UiT Untitled
 
28 Norbye, Bente.
Community Health in Northern and Indigenous Communities. I: Northern and Indigenous Health and Health Care.. Saskatoon,Canada: University of Saskatchewan 2018 ISBN 978-0-88880-627-7. s. 12-16
UiT Untitled
 
29 Norbye, Bente.
Culture and Health. I: Northern and Indigenous Health and Health Care.. Saskatoon,Canada: University of Saskatchewan 2018 ISBN 978-0-88880-627-7. s. 164-168
UiT Untitled
 
30 Norbye, Bente.
Interprofessional Education ved University of Otago, New Zealand. UiT Helseblog [Internett] 2018-04-03
UiT Untitled
 
31 Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather.
Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education. Healthcare 2018 ;Volum 6.(2)
UiT Untitled
 
32 Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather.
Under the Same Skye: Connecting students and Cultures through Cicumpolar Nursing Education. International Congress on Circumpolar Health; 2018-08-12 - 2018-08-15
UiT Untitled
 
2017
33 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud.
Self Organized Interprofessional Education in Health Care Practice Evolving Joint Enterprise. ProPel conference 2017; 2017-06-14 - 2017-06-16
UiT Untitled
 
34 Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente.
Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. The online, open and flexible higher education conference; 2017-10-25 - 2017-10-27
UiT Untitled
 
35 Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Olsen, Ole Johan.
Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX); 2017-06-08 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
36 Norbye, Bente.
Interprofessional Education n a rural Norwegian context. University of Otago, Interprofessional Education seminar; 2017-11-27 - 2017-11-28
UiT Untitled
 
37 Norbye, Bente.
Interprofessional Learning under the Northern Lights. University of Otago, Interprofessional Education seminar; 2017-12-04 - 2017-12-04
UiT Untitled
 
38 Norbye, Bente.
Networking as a Knowledge Production Strategy. ICASS IX 2017 people and places; 2017-06-08 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
39 Norbye, Bente.
Robot i desentralisert sykepleierutdanning - begrensninger og muligheter. Forskningsdagene 2017; 2017-09-29 - 2017-09-29
UiT Untitled
 
40 Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita.
Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase; 2017-11-23 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
2016
41 Grongstad, Marta; Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff.
Decentralized nursing education in rural areas - a necessity in Northern Norway. “Transforming Health Care in Remote Communities” conference April 28-30, 2016 in Edmonton, Alberta,; 2016-04-25 - 2016-04-26
UiT Untitled
 
42 Hauksdottir, Nanna; Norbye, Bente; Dahlberg, Johanna; Jentoft, Rita; Dahlgren, Madeleine Abrandt.
From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE. Valued based interprofessional education and practice; 2016-09-06 - 2016-09-09
UiT Untitled
 
43 Norbye, Bente.
Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016; 2016-09-12 - 2016-09-16
UiT Untitled
 
44 Norbye, Bente.
Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare services: An action research approach. Nurse Education Today 2016 ;Volum 46. s. 4-9
UiT Untitled
 
45 Norbye, Bente.
Sykepleierstudenter i Tverrfaglig praksis. Hvordan forestillinger og erfaringer om samarbeid kan bli utfordret gjennom nye praksisformer. Fagkonferanse; 2016-05-30 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
46 Norbye, Bente; Gudmundsen, Anita Carin.
Ny kunnskap etter tverrfaglig praksis. Tidsskriftet sykepleien 2016 (06) s. 46-47
UiT Untitled
 
47 Norvik, Catrine; Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente.
The Multifaceted Role as a University Lecturer at a Decentralized Nursing Education. International Conference on Transforming Health Care in Remote Communities; 2016-04-28 - 2016-04-30
UiT Untitled
 
48 Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente.
A Decentralized Nursing Education. Northern Review 2016 ;Volum 43. s. 11-22
UiT Untitled
 
49 Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente.
Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016; 2016-09-12 - 2016-09-16
UiT Untitled
 
50 Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather.
Decentralized nursing education to establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016; 2016-09-12 - 2016-09-16
UiT Untitled
 
    Vis neste liste