Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 150 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Blix, Hilde Synnøve; Ellefsen, Live Weider.
On Breaking the “Citational Chains of Gender Normativity” in Norwegian Art and Music Schools. I: Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 ISBN 9780367481421. s. 156-179
HINN UiT Untitled
 
2 Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve.
Career Paths in Higher Music Education : Challenges for Gender Equality in the Arts. I: Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 ISBN 9780367481421. s. 180-196
UiT Untitled
 
3 Onsrud, Silje Valde; Blix, Hilde Synnøve; Vestad, Ingeborg Lunde.
Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 (ISBN 9780367481421) 218 s.
HVL HINN UiT Untitled
 
2020
4 Blix, Hilde Synnøve.
Art VAPO – Ækte Nord. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020 ;Volum 13. s. 4-7
UiT Untitled
 
5 Blix, Hilde Synnøve.
Framsnakk av Nord.
UiT Untitled
 
6 Blix, Hilde Synnøve.
366 fabelaktige folk fra Nord.
UiT Untitled
 
7 Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir.
Kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende masterutdanning i Tromsø. Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning; 2020-11-12 - 2020-11-13
UiT Untitled
 
2019
8 Blix, Hilde Synnøve.
Art VAPO-project presentation. Artistic Research Autumn Forum 2019; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiT Untitled
 
9 Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir.
Wikiphonium – Artistic research and critical reflection. Gjesteforelesning; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiT Untitled
 
10 Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli.
Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. Tromsø: UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet 2019 (ISBN 978-82-691586-0-1) 150 s.
UiT Untitled
 
11 Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli.
Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. Tromsø: UiT - Musikkonservatoriet 2019 (ISBN 978-82-691586-0-1) 150 s.
UiT Untitled
 
12 Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens.
I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-18
UiT Untitled
 
13 Blix, Hilde Synnøve; Solset, Berit Norbakken.
Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Podium Live #1. ; . 2019-09-01 - 2019-09-01
UiT Untitled
 
14 Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy A.
Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ;Volum 3.(1) s. 43-58
NORD UiT Untitled
 
2018
15 Blix, Hilde.
Balanse i kunstutdanningene. Midtveiskonferanse: Balanse midtveis - mer likestilling i akademia?; 2018-03-16 - 2018-03-16
UiT Untitled
 
16 Blix, Hilde.
Forskningspodcast fra UiT 50 år. Observatoriet Podcast [Internett] 2018-03-08
UiT Untitled
 
17 Blix, Hilde.
Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(2) s. 48-61
UiT Untitled
 
18 Blix, Hilde.
Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Nordlys 2018 s. -
UiT Untitled
 
19 Blix, Hilde; Davidsen, Geir.
Kultur og miljø – samspill med ulike kompetanser?. Lederseminar UiT; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiT Untitled
 
20 Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael.
Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(2) s. 1-3
UiT Untitled
 
21 Blix, Hilde; Mittner, Lilli.
Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 ;Volum 42.(1/2) s. 104-119
UiT Untitled
 
22 Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby.
Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(2) s. 35-47
UiT Untitled
 
23 Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli.
Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene; 2018-09-20 - 2018-09-29
UiT Untitled
 
24 Mittner, Lilli; Blix, Hilde.
Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018. : Musikkonservatoriet 2018
UiT Untitled
 
25 Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde.
Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference; 2018-04-05 - 2018-04-06
UiT Untitled
 
2017
26 Blix, Hilde.
Arkitekten og musikkpedagogen Kirsten Sand. 17. mai-arrangement med Tromsø Akademiske Kvinnekor; 2017-05-17 - 2017-05-17
UiT Untitled
 
27 Blix, Hilde.
Framsnakk som likestillingstiltak. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2017
UiT Untitled
 
28 Blix, Hilde.
I kjønn harmoni?. Cutting Edge 2017; 2017-10-17 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
29 Blix, Hilde.
Kjønn og lønn. Lønnsseminar Forskerforbundet; 2017-11-19 - 2017-11-21
UiT Untitled
 
30 Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli.
The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning; 2017-03-14 - 2017-03-16
UiT Untitled
 
31 Mittner, Lilli; Blix, Hilde.
Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.. Lederkurs; 2017-04-21 - 2017-04-21
UiT Untitled
 
32 Mittner, Lilli; Mehren, Nils; Blix, Hilde.
Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju. NRK Nyhetsettermiddag [Radio] 2017-04-06
UiT Untitled
 
2016
33 Blix, Hilde.
Balanse i Framsnakk. Hjernekraft - PechaKucha-aften; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiT Untitled
 
34 Blix, Hilde.
Gehør og notekyndighet i lærebøker. I: Cutting Edge kulturskole! - Forskning, fag og praksiser i manesjen 27.-28. oktober 2015 Konferanserapport. Trondheim: Norsk kulturskoleråd 2016 s. 106-108
UiT Untitled
 
35 Blix, Hilde.
Kjønnede vurderinger i kunstfagene. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 3. s. 33-35
UiT Untitled
 
36 Blix, Hilde.
Verd å vite om notelesing. P12-konferansen i Sandefjord; 2016-11-04 - 2016-11-05
UiT Untitled
 
37 Blix, Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens.
Små grep kan gi bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Musikkultur 2016 ;Volum 6.
UiT Untitled
 
38 Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde.
I kjønneste orden. Harstad Tidende 2016 ;Volum 1.(1) Suppl. 1 s. 17-17
UiT Untitled
 
39 Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde.
Research-based checkliste for promotion assesement in arts education. 9th european conferance on gender, equality in higher education; 2016-09-11 - 2016-09-15
HIOA UiT Untitled
 
2015
40 Blix, Hilde.
Forsker på kunstinstitusjoners kjønnsfordeling. Ballade.no [Internett] 2015-05-04
UiT Untitled
 
41 Blix, Hilde.
Gehør og notekyndighet i lærebøker for unge instrumentalister. Cutting Edge Kulturskole - forsaking fag og praksiser i manesjen; 2015-10-27 - 2015-10-28
UiT Untitled
 
42 Blix, Hilde.
Gehør og noter i lærebøker for instrumentalelever. Nasjonal gehørkonferanse; 2015-05-28 - 2015-05-29
UiT Untitled
 
43 Blix, Hilde.
Kjønn og skjønn i kunstfagene. UiT Nyheter [Internett] 2015-02-11
UiT Untitled
 
44 Blix, Hilde.
Kunstner, trommis eller kvinne?. Kvinnforsks Sommerfest; 2015-06-03 - 2015-06-03
UiT Untitled
 
45 Blix, Hilde.
Om prosjektet Kjønn og Skjønn. Møte i Nasjonalt Fagråd for Musikk i utdanning; 2015-04-28 - 2015-04-28
UiT Untitled
 
46 Blix, Hilde.
Young Instrumentalist's Music Literacy Acquisition. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2015 ;Volum 16. s. 121-138
UiT Untitled
 
47 Blix, Hilde; Davidsen, Geir.
Divergent Voices - Different Dialogues in the Artistic Research Project Wikiphonium. Journal for Artistic Research (JAR) 2015 ;Volum 8. Suppl. 2015
UiT Untitled
 
48 Mittner, Lilli; Blix, Hilde.
Aktiviteter i BALANSE prosjektet.
UiT Untitled
 
2014
49 Blix, Hilde.
Musikere og musikkstudenters notelesestrategier. Nasjonal hørelærekonferanse; 2014-02-13 - 2014-02-14
UiT Untitled
 
2013
50 Blix, Hilde.
Emergent music literacy - childrens perspectives on their learning processes. Nordic Network of Music Educational Research; 2013-02-27 - 2013-03-01
UiT Untitled
 
    Vis neste liste