Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2019
1 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica.
What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8. s. 2339-2346
UiT Untitled
 
2 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica.
What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. Cerme 11; 2019-02-05 - 2019-02-10
UiT Untitled
 
2017
3 Pettersen, Geir Olaf.
Sammenligning og måling. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk; 2017-10-05 - 2017-10-05
UiT Untitled
 
4 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica.
Making maps in kindergarten. 10th congress of european research in mathematics education; 2017-02-01 - 2017-02-05
UiT Untitled
 
5 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica.
Sammenligning av størrelser - Rammeplanens innhold og oppgaver. Fagdag Barnehagens innhold og oppgaver; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiT Untitled
 
6 Wara, Astrid; Bruvold, Anne; Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf.
Realfag i barnehagen - Antall, rom og form. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk; 2017-10-05 - 2017-10-05
UiT Untitled
 
2016
7 Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit.
Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 10 s.
UiT Untitled
 
8 Pettersen, Geir Olaf.
Animasjon med iPad. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy; 2016-02-19 - 2016-02-19
UiT Untitled
 
9 Pettersen, Geir Olaf.
Bruk av konkreter og iPad i matematikk. DAB - Tromsø; 2016-03-01 - 2016-03-01
UiT Untitled
 
10 Pettersen, Geir Olaf.
Bruk av konkreter og iPad i matematikk i barnehagen. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy; 2016-02-19 - 2016-02-19
UiT Untitled
 
11 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica.
Arbeidsmåter og regnefortellinger i "førskoleklubben". Lamis Sommerkurs 2016; 2016-08-05 - 2016-08-07
UiT Untitled
 
12 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen.
Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transition between two and three dimensions. I: Understanding Digital Technologies and Young Children - An International Perspective. Routledge 2016 ISBN 9781138804418.
HVL UiT Untitled
 
13 Thorvaldsen, Steinar; Stenseth, Anna-Maria Helena; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Rønning, John Andreas.
Cyber Harassment and Quality of Life. I: Digital Expectations and Experiences in Education. Sense Publishers 2016 ISBN 9789463006460. s. 161-182
UiT Untitled
 
14 Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen.
Ida och kuben - att utforska matematik och surfplatta på et lekfullt sätt. I: Lek på rätt väg? — På spaning efter leken. Studentlitteratur AB 2016 ISBN 9789144106298. s. 199-227
UiT Untitled
 
2015
15 Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen.
Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten. 9th congress of european research in mathematics education; 2015-02-04 - 2015-02-08
UiT Untitled
 
2014
16 Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen.
Ida og kuben-lekende modus i utforskning av matematikk og nettbrett. I: På spor etter lek. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0202-0. s. 191-216
UiT Untitled
 
2013
17 Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas; Pettersen, Geir Olaf.
A matter of perception: How children understand terms of negative conduct. CARN 2013; 2013-11-08 - 2013-11-09
UiT Untitled
 
18 Pettersen, Geir Olaf; Boldermo, Sidsel.
Findings from Norway. Final meeting CHILDICT; 2013-06-17 - 2013-06-18
UiT Untitled
 
19 Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas.
Well-being in Tromsø. The influence of student relationships on well being and perceived quality of life. What is the influence of cyber relations?. CARN 2013; 2013-11-07 - 2013-11-10
UiT Untitled
 
20 Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf.
Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts; 2013-08-28 - 2013-08-30
HVL UiT Untitled
 
2012
21 Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf.
Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. Universitetet i Tromsø, HSL, ILP, Førskolelærerutdanningen: UiT, HSL, ILP, Førskolelærerutdanningen 2012 35 s.
UiT Untitled
 
22 Pettersen, Geir Olaf.
Presentasjon av "Trivsel i Tromsø". Kick-off seminar ProTed; 2012-05-03 - 2012-05-03
UiT Untitled
 
23 Pettersen, Geir Olaf; Kilen, Lena.
Interaktive tavler - eksempler på pedagogisk bruk. Skolelederkonferansen; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
24 Sollid, Hilde; Jakobsen, Wenche; Skaalvik, Kristin Wolff; Pettersen, Geir Olaf.
Å lære i lag. Universitetsskoler som forskende partnerskap?. Nordisk konferanse i aksjonslæring og aksjonsforskning; 2012-05-15 - 2012-05-16
UiT Untitled
 
2011
25 Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Wølner, Tor Arne; Dalaaker, Dina; Pettersen, Geir Olaf.
"Bored or Board?" - a Nordic collaborative project on interactive whiteboards. Digital kompetanse 2011 ;Volum 6.(1-2) s. 102-112
USN UiT Untitled
 
26 Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf; Berg, Monica.
På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?. Nordic Smart; 2011-10-10 - 2011-10-11
UiT Untitled
 
27 Pettersen, Geir Olaf.
Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2011 ;Volum 22.(1) s. 9-14
UiT Untitled
 
28 Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Vavik, Lars Ingebrigt.
Digital dysfunctions in primary school: A pilot study. Computers & Education 2011 ;Volum 56.(1) s. 312-319
HVL UiT Untitled
 
2008
29 Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein.
Digitale ferdigheter og dysfunksjoner i skolen. En pilotundersøkelse. Eureka Forlag 2008 (ISBN 9788273891273) 137 s. (5)
UiT Untitled