Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2018
1 Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene.
Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ;Volum 72.(1) s. 44-57
UiT Untitled
 
2 Willumsen, Liv Helene; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger; Skjelmo, Randi.
Historien om UiT starter med en krangel i India på 1700-tallet. Universitetet i Tromsø [Internett] 2018-12-19
UiT Untitled
 
3 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brekke, Mary; Hatteng, Bjørn.
Lærerutdanningen i Tromsø: Tidslinje 1705-2018. https://uit.no/ressurs/uit/ilphistorie [Internett] 2018-09-26
UiT Untitled
 
4 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger.
Da forskerne åpnet dokumentboksen i Rigsarkivet i København, oppdaget de en historisk rød tråd fra en krangel i India i 1708 til UiT Norges arktiske universitet. https://uit.no/labyrint/a/trankebar [Internett] 2018-12-20
UiT Untitled
 
5 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger; Torsøe, Mathilde.
Han var Norges første professor. Om Knud Leem, professor i det samiske språk. https://uit.no/labyrint/a/knudleem [Internett] 2018-02-09
UiT Untitled
 
6 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Torsøe, Mathilde; Nyvoll, Jørn Berger.
Han var Norges første professor. Universitetet i Tromsø [Internett] 2018-02-09
UiT Untitled
 
2017
7 Skjelmo, Randi.
Fire tekststykker knyttet til samemisjonæren Thomas von Westen 1717 - 1723. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2017 s. 83-103
UiT Untitled
 
8 Skjelmo, Randi.
Intervju om boken Thomas von Westens liv og virke i avisen Vårt land. Vårt land [Avis] 2017-12-29
UiT Untitled
 
9 Skjelmo, Randi.
Profesjon og pedagogikk. I: Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4. s. 264-289
UiT Untitled
 
10 Skjelmo, Randi.
Reforms in Teacher Education in Denmark, Finland, Norway and Sweden since the 1960s: Teacher Education in Norway 1945 - 2009. 29th congress of Nordic historians; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
11 Skjelmo, Randi.
Thomas von Westen og hans arbeid for skole og misjon. Norske historiedager, Trondheim 23.-25. juni 2017; 2017-06-23
UiT Untitled
 
12 Skjelmo, Randi.
Thomas von Westens liv og virke: Thomas von Westen - utdanning og prestekall. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
13 Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene.
Isaac Olsen - lærer og forkynner. Heimen - Lokal og regional historie 2017 ;Volum 54.(1) s. 62-85
UiT Untitled
 
14 Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene.
Preludium til misjonen i Finnmark. Teologisk Tidsskrift 2017 ;Volum 6.(4) s. 301-321
UiT Untitled
 
15 Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene.
Thomas von Westens liv og virke. Vidarforlaget AS 2017 (ISBN 9788279903888) 250 s.
UiT Untitled
 
16 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi.
A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 (ISBN 9788293175421) 74 s.
UiT Untitled
 
17 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi.
A letter by Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 (ISBN 9788293175421) 74 s. Skrifter(nr. 1 -2017)
UiT Untitled
 
2016
18 Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi.
Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century. Nordic Journal of Educational History 2016 ;Volum 3.(1) s. 25-45
UiT Untitled
 
2015
19 Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi.
From Danish Province to Constitutional State. Preconditions for Norwegian Legislation on Primary Education. Sixth Nordic Conference on the History of Education; 2015-08-20 - 2015-08-21
UiT Untitled
 
20 Skjelmo, Randi.
Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826. I: Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. Kungl. skytteanska samfundet 2015 ISBN 9789186438531. s. 81-96
UiT Untitled
 
2014
21 Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi.
Fra enevelde til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827. Uddannelseshistorie 2014 (48) s. 31-51
UiT Untitled
 
22 Skjelmo, Randi.
A Theoretical Approach to the Study of Mission and Education in an Arctic region. The International Association for Critical Realism (IACR) conference 2014; 2014-07-18 - 2014-07-21
UiT Untitled
 
23 Skjelmo, Randi.
Ida Bull, Kunnskap- hver etter sin stand og sitt kjønn: utdanning i norske byer på 1700-tallet (Trondheim:Akademika forlag, 2013). 206 s. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2014 (1) s. 151-153
UiT Untitled
 
24 Skjelmo, Randi.
Spreading Lutheran Christianity to Norway´s Sami population 1715-1826. The role of seminaries for educating and training missionaries, catechists and teachers - new studies of primary sources in Danish and Norwegian archives. Det 28. Nordiska historikermötet; 2014-08-14 - 2014-08-17
UiT Untitled
 
25 Skjelmo, Randi.
Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795. Nordic Journal of Educational History 2014 ;Volum 2.
UiT Untitled
 
2013
26 Skjelmo, Randi.
A Letter by Thomas von Westen 1 - the Practical Consequences of his Religious Conviction. The Eighteenth Century in Practice, The First Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies; 2013-08-28 - 2013-08-31
UiT Untitled
 
27 Skjelmo, Randi.
Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717-1732. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013 s. 39-62
UiT Untitled
 
2012
28 Skjelmo, Randi.
Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning. UNIPED 2012 ;Volum 35.(3) s. -
UiT Untitled
 
29 Skjelmo, Randi.
Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København - Blaagaard Skolelærerseminarium og Vajsenhuset 1791 - 1795. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen. Människor, miljöer och läromedier; 2012-09-26 - 2012-09-28
UiT Untitled
 
2011
30 Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Fyhn, Anne Birgitte; Dahl, Ellen Karoline.
Edmunddagen 21. oktober 2011. Universitetet i Tromsø Tromsø 2011
UiT Untitled
 
31 Skjelmo, Randi.
Teacher Educatuon for Rural Arctic?. Seminar; 2011-10-24 - 2011-10-25
UiT Untitled
 
32 Skjelmo, Randi.
Utdanning av lærere for det nordlige Norge - de tidlige institusjoner i Trondheim 1717 1774. Konferanse; 2011-10-29 - 2011-10-31
UiT Untitled
 
33 Skjelmo, Randi.
Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826 - tidlige nordiske institusjoners betydning som forløpere for offentlig lærerutdanning. Seminar; 2011-04-27 - 2011-04-27
UiT Untitled
 
34 Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi.
Oppstart av lærerutdanning i nordområdene. Perioden før 1826. Tromsøs lærdomshistorie; 2011-10-06 - 2011-10-06
UiT Untitled
 
2009
35 Skjelmo, Randi.
Oppstart av offentlig lærerutdanning i nordområdene. Den Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala oktober 2009; 2009-10-01 - 2009-10-02
UiT Untitled
 
2007
36 Skjelmo, Randi.
Endringer i norsk lærerutdanning mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert lærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2007 291 s.
UiT Untitled
 
2004
37 Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur.
Fleksible læringsformer i norsk og islandsk lærerutdanning. Hvilke erfaringer er gjort og hvor går veien videre?. I: Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av ny forskning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-530-1. s. 77-91
UiT Untitled
 
38 Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur.
Flexibility and Responsibility in Teacher Education: Experiences and Possibilities in Iceland and North Norway. I: Flexibility and Responsibility in Teacher Education: Experiences and Possibilities in Iceland and North Norway. Reykjavik: 2004 ISBN 9516349129. s. 85-98
UiT Untitled
 
2003
39 Skjelmo, Randi.
Rural Educational research. NERA`s 31 Congrss; 2003-03-06 - 2003-03-09
UiT Untitled
 
40 Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur; Johansson, Kjell.
Competent Teachers for the Rural Arctic in the turbulence of globalization. NERA`s 31 Congrss; 2003-03-06 - 2003-03-09
UiT Untitled
 
2002
41 Skjelmo, Randi.
Teacher education in rural arctic. A comparative study between Iceland and North-Norway. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia; 2002-03-07 - 2002-03-09
UiT Untitled
 
42 Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Myrdal, Sigurjon; Johannsdottir, Turidur.
Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia; 2002-03-07 - 2002-03-09
UiT Untitled
 
2001
43 Skjelmo, Randi.
Den nye småskolen - realiteter, utfordringer og kritiske perspektiver. I: Læreplan og lærerkompetanse i et distriktsskoleperspektiv. Har den fådelte og den fulldelte skolen ulike forutsetninger?. Oslo: 2001 ISBN 8205298572. s. 171-186
UiT Untitled
 
44 Skjelmo, Randi.
Educating teachers for the new lower primary school in Norway : Realities, challenges and critical remarks. Nordic Eductional Research Association 29th Congress in Stockholm, March 2001, 15th - 18th.; 2001-03-15 - 2001-03-18
UiT Untitled
 
45 Skjelmo, Randi.
Female Students and Distance Education - Experiences and Challenges. When Distance is a Challange. The 7th Circumpolar University Co-operation Conference; 2001-08-19 - 2001-08-21
UiT Untitled