Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2020
1 Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla.
Kvinnefotball i vekst nasjonalt og internasjonalt. nordnorskdebatt.no 2020
UiT Untitled
 
2019
2 Wilhelmsen, Linda.
BBC interview about research project FFC - Female Football Centre at UiT, the Arctic University of Norway. BBC World News London [Radio] 2019-11-14
UiT Untitled
 
3 Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla.
Female in Football - an unbalanced world. Kjønnsforskning NÅ!; 2019-11-13 - 2019-11-15
UiT Untitled
 
4 Wilhelmsen, Linda; Rognmo, Kamilla.
Female in Football - an unbalanced world. Septentrio Conference Series 2019
UiT Untitled
 
2018
5 Wilhelmsen, Linda.
Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018
UiT Untitled
 
6 Wilhelmsen, Linda; Pettersen, Svein Arne.
FFF - Future Female Football - performance and health towards a international top level. UEFA seminar. Theme: Strategy work in regions; 2018-05-30 - 2018-05-30
UiT Untitled
 
2017
7 Wilhelmsen, Linda.
Fortelling på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst.. Demokrati på spill - konferanse om drama, teater og demokrati; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiT Untitled
 
8 Wilhelmsen, Linda.
Fortellinger på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. s. 255-269
UiT Untitled
 
9 Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari; Dreyer, Heidi Carin.
Learning by dialogue – how dialogue promotes interaction and learning in a supply chain. EurOMA 2017; 2017-07-03 - 2017-07-05
NTNU SINTEF UiT Untitled
 
2016
10 Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda; Bakås, Ottar.
Interactions in supply chains: how to create organizational learning and development across organizations. I: 23rd EurOMA Conference. Interactions. Book of abstracts for EurOMA 2016. Trondheim: NTNU Trondheim, Department of Production and Quality Engineering and the Department of Industrial Economics and Technology Management 2016 ISBN 978-82-303-3277-1. s. -
SINTEF UiT Untitled
 
11 Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari.
Samhandling i verdikjeder. Hvordan skape organisatorisk læring og utvikling på tvers av organisasjoner.. 23rd EurOMA Conference 2016; 2016-06-17 - 2016-06-22
SINTEF UiT Untitled
 
2015
12 Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda.
Tillitsbasert ledelse - hvordan fremmer det trivsel og prestasjoner?. NEON-konferansen 2015; 2015-11-26 - 2015-11-27
SINTEF UiT Untitled
 
13 Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari.
Tillitsbasert ledelse – Hva fremmer trivsel og prestasjoner?. NEON 2015; 2015-11-26 - 2015-11-27
SINTEF UiT Untitled
 
2014
14 Wilhelmsen, Linda.
"Tolvskillingsoperaen av Weill/Brecht" - iscenesettelser av sceniske handlinger til musikken..
UiT Untitled
 
2012
15 Wilhelmsen, Linda.
De brysomme emosjoner – på kollisjonskurs med produktivitet og læring?. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012 (6)
UiT Untitled
 
16 Wilhelmsen, Linda.
Regi på "Kærlekens tid" - en konsert av Tromsdalskoret. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Korkonsert. ; Tromsø. 2012-06-01 - 2012-10-14
UiT Untitled
 
2011
17 Wilhelmsen, Linda.
"Når jobben kaller" - en studie av tiltak for økt tilstedeværelse ved COOP Norge Handel AS. : Universitetet i Tromsø, NorAforsk 2011 72 s.
UiT Untitled
 
2010
18 Wilhelmsen, Linda.
Bedriftskultur i endring og utvikling. "Fra teori - til bevisstgjøring - til handling". En erfaringsbasert læringsprosess. : Høgskolen i Tromsø 2010
UiT Untitled
 
19 Wilhelmsen, Linda.
Drama i næringslivet. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2010 (04) s. 10-12
UiT Untitled
 
20 Wilhelmsen, Linda; Stjernstrøm, Else.
Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS. : Universitetet i Tromsø 2010
NTNU UiT Untitled
 
2007
21 Liset, Marte; Haugseth, Bengt Arve; Wilhelmsen, Linda.
Englevind og limonade..
UiT Untitled
 
2001
22 Wilhelmsen, Linda.
Bruk av drama IKT/Classfronter i drama. Delrapport, SOFF - sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå. : Høgskolen i Tromsø 2001 7 s.
UiT Untitled
 
23 Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda.
Alene Elena. UKJENT 2001
UiT Untitled