Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2021
1 Werner, Guro Fiskergård.
Barn har lik rett til terapiridning. Tidens Krav 2021
HIM Untitled
 
2 Werner, Guro Fiskergård.
Barn har lik rett til terapiridning, men tilbudet er ulikt. Romsdals Budstikke. 2021 s. 46-47
HIM Untitled
 
3 Werner, Guro Fiskergård; Solenes, Oskar.
Preschoolers, ponies and professionals : organizing equine-assisted therapy for preschool children in Norway. Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges [online]; 2021-06-22 - 2021-06-24
HIM Untitled
 
2020
4 Hedenborg, Susanna; Rosén, Annika; Palmquist, Gabriella Thorell; Solenes, Oskar; Werner, Guro Fiskergård.
Bland knattar och minisar : ridskolornas verksamhet för de allra yngsta. idrottsforum.org/artiklar 2020
HIM Untitled
 
5 Werner, Guro Fiskergård.
Exploring contextual conditions for Equine Assisted Interventions with pre-school children. Presentasjon Beitostølen helsesportsenter (for ansatte); 2020-01-23
HIM Untitled
 
2019
6 Werner, Guro Fiskergård.
Opplevelse og forståelse av likeverd. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 159-169
HIM Untitled
 
7 Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla.
Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv.. SOR rapport 2019 ;Volum 65.(6) s. 12-21
HIM HIOF NORD UiT NTNU Untitled
 
8 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 78-82
HIM NORD NTNU HIOF Untitled
 
9 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 108-118
HIM HIOF NTNU NORD Untitled
 
10 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 100-107
HIM HIOF NORD NTNU Untitled
 
11 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 93-99
HIM HIOF NTNU NORD Untitled
 
12 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 83-92
HIM HIOF NTNU NORD Untitled
 
13 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 65-67
HIM HIOF NTNU NORD Untitled
 
14 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus; Høgstøyl, Camilla.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 68-77
HIM HIOF NTNU NORD Untitled
 
2018
15 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming.. Fo-dagene 2018; 2018-11-14 - 2018-11-15
NORD HIM HIOF Untitled
 
16 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Haugenes, Marit.
Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Oslo: Extra-stiftelsen 2018 61 s.
NORD HIM NTNU Untitled
 
2017
17 Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May.
Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport 2017 (6) s. 14-29
NORD HIM NTNU Untitled
 
18 Werner, Guro Fiskergård; Bjørkly, Stål.
Likeverd i forskning : likt eller ulikt?. Romsdals Budstikke. 2017 s. 43-
HIM Untitled
 
19 Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May.
Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. Slik vil jeg ha det 2017
NORD HIM NTNU Untitled
 
20 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. Slik vil jeg ha det 2017
NORD HIM NTNU Untitled
 
21 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-16 - 2017-10-16
NORD HIM NTNU Untitled
 
22 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming.. Dialogkonferanse for prosjekt Slik vil jeg ha det; 2017-03-21 - 2017-03-21
NORD HIM NTNU Untitled
 
23 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
"Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere. Jubileumskonferanse; 2017-10-27 - 2017-10-27
NORD HIM NTNU Untitled
 
24 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Werner, Guro Fiskergård.
Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming. Konferanse i Norsk nettverk for inkluderende forskning; 2017-11-30
HIM Untitled
 
2016
25 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese.
It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project. Spirit Launch; 2016-05-23 - 2016-05-24
NORD HIM NTNU Untitled
 
26 Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese.
«Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming – sett fra perspektivene til personer med utviklingshemming, familie og personale".. NNFF 7. FORSKNINGSKONFERANSE; 2016-05-09 - 2016-05-09
NORD HIM NTNU Untitled
 
27 Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie; Bromstad, Thrine Marie Nøst.
Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-7962-213-0) 44 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2016:1)
HIM Untitled