Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 87 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua.
Experience with Parent Programs. EUSPR; 2020-10-07 - 2020-10-09
UiB UiT Untitled
 
2 Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua.
MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR; 2020-10-08 - 2020-10-09
UiB UiT Untitled
 
3 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 ;Volum 97.(1) s. 40-57
UiT Untitled
 
4 Olsvik, Bodil; Saus, Merete.
Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020
UiT Untitled
 
5 Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR; 2020-10-07 - 2020-10-09
NTNU UiB UiT Untitled
 
6 Saus, Merete.
Danning, ungdom, identitet og generasjonsperspektiver. Fagdag; 2020-01-03 - 2020-01-03
UiT Untitled
 
7 Saus, Merete; Bellika Hansen, Mariann; Inger, Sigfridsson; Karayazgan, Aylin Desiree; Josef, Safira.
Norske Rom og barnevern. Faglig møte hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet; 2020-02-24 - 2020-02-24
UiT Untitled
 
2019
8 Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune. Foredrag; 2019-11-07
NORCE UiB UiT Untitled
 
9 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services. Child Care in Practice 2019 s. -
UiT Untitled
 
10 Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua.
Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.. Seminar; 2019-08-26 - 2019-08-26
NTNU UiB UiT RBUP-ØS Untitled
 
11 Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete.
Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo. Foredrag; 2019-12-06
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
12 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Is family group conferencing a culturally adequate method outside the origin of New Zealand? A systematic review. Social Work & Social Sciences Review 2019 ;Volum 20.(1) s. 42-72
UiT Untitled
 
13 Olsvik, Bodil Severinsen; Saus, Merete.
Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 ;Volum 96.(4) s. 262-282
UiT Untitled
 
14 Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Overview of the PIRM Project. Meeting of the Policy and Prevention Team; 2019-10-16 - 2019-10-16
UiB UiT NORCE Untitled
 
15 Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter.
Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network; 2019-11-20 - 2019-11-21
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
16 Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete.
Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North; 2019-05-15 - 2019-05-15
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
17 Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
18 Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese.
NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. Kavlitrust [Internett] 2019-01-08
NTNU UiT Untitled
 
19 Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter.
Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study. Innafor; 2019-10-08 - 2019-10-10
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
20 Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela.
Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped; 2019-04-09 - 2019-04-09
NTNU UiT Untitled
 
21 Saus, Merete.
Kulturell smerte - begrepets bidrag til sosialt arbeid. I: Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3. s. 49-69
UiT Untitled
 
22 Saus, Merete.
Conflict Counselling Board at the Faculty of Health Sciences – Conflicts between PhD students and their supervisors. Seminar om forskningsveiledning; 2019-02-19 - 2019-02-19
UiT Untitled
 
23 Saus, Merete.
Conflicts between PhD students and supervisors. FSK Leadership skills course; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiT Untitled
 
24 Saus, Merete.
Helsefremmende arbeid for barn med flyktningebakgrunn. Fagdag; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
25 Saus, Merete.
Samene i Norge: Hvordan kan barnevernet ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk?. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 158-170
UiT Untitled
 
26 Saus, Merete; Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela.
Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ). Fagmøte; 2019-06-18 - 2019-06-18
UiB UiT Untitled
 
27 Saus, Merete; Boine, Else Målfrid.
Young Sami men on the move: actors, activities, and aims for the future. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2019 ;Volum 15.(4) s. 368-376
UiT Untitled
 
28 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn.
25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. UiT [Internett] 2019-01-28
UiT Untitled
 
29 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita.
Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar; 2019-05-21
UiO UiT Untitled
 
30 Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese.
Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte; 2019-05-15 - 2019-05-15
NTNU UiB UiT Untitled
 
31 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiT Untitled
 
2018
32 Johnsen, Anne-Kari; Saus, Merete.
Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune. Tromsø: RKBU Nord 2018 (ISBN 978-82-93031-58-1) 39 s.
UiT Untitled
 
33 Nygård, Reidunn Håøy.
Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway 2018 138 s.
UiT Untitled
 
34 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Swanson, Shanley.
Conceptualization of Culture and Ethnicity within Social Work in Two Indigenous Communities: Implications for Culturally Adequate Social Work. Journal of Comparative Social Work 2018 ;Volum 13.(2) s. 1-27
UiT Untitled
 
35 Saus, Merete.
Fokusgruppeintervju. Undervisning ved UNN; 2018-10-22 - 2018-10-22
UiT Untitled
 
36 Saus, Merete.
Mestring og helsefremmende arbeid med barn og unge med flyktningsbakgrunn. Fagdag; 2018-11-07 - 2018-11-07
UiT Untitled
 
37 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
38 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2018 148 s.
UiT Untitled
 
2017
39 Andersen, Anders; Saus, Merete.
Privacy preserving distributed computation of community health research data. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 113. s. 633-640
UiT Untitled
 
40 Andersen, Anders; Saus, Merete.
Privacy preserving distributed computation of community health research data. The 4th International Workshop on Privacy and Security in Healthcare (PSCare 2017); 2017-09-18 - 2017-09-20
UiT Untitled
 
41 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Family Involvement and Culture Adequacy: Comparing Social Constructions within Indigenous Social Work. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
42 Saus, Merete.
Barnevern til barn med samisk bakrgunn. Fremlegg til fosterhjemsutvalget; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
43 Saus, Merete.
Evidence based cultural sensitive practice for Indigenous children. 15th ISPCAN European Regional Conference; 2017-10-01 - 2017-10-04
UiT Untitled
 
44 Saus, Merete.
Research strategy in indigenous studies. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
45 Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid.
Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(1) s. 54-70
UiT Untitled
 
2016
46 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte. Barn og unge kongressen 2016; 2016-05-31 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
47 Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete.
Follow-up Family Group Conference. A Study Within a Larger Research Project on National Implementation of FGC in Foster Care. XIV International Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) 2016: Shaping the Future; 2016-09-12 - 2016-09-18
UiT Untitled
 
48 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Emphasizing indigenous communities in social work research ethics. International Social Work 2016 ;Volum 59.(5) s. 666-678
UiT Untitled
 
49 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Family involvement and culture in indigenous social work. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2016; 2016-09-13 - 2016-09-16
UiT Untitled
 
2015
50 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste