Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services. Child Care in Practice 2019
UiT Untitled
 
2 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Is Family Group Conferencing a Culturally Adequate Method outside the Origin of New Zealand? A Systematic Review. Social Work & Social Sciences Review 2019 ;Volum 20.(1) s. 78-108
UiT Untitled
 
3 Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete.
Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North; 2019-05-15 - 2019-05-15
NTNU UiB UiT Untitled
 
4 Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese.
NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. Kavlitrust [Internett] 2019-01-08
NTNU UiT Untitled
 
5 Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela.
Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped; 2019-04-09 - 2019-04-09
NTNU UiT Untitled
 
6 Saus, Merete.
Conflict Counselling Board at the Faculty of Health Sciences – Conflicts between PhD students and their supervisors. Seminar om forskningsveiledning; 2019-02-19 - 2019-02-19
UiT Untitled
 
7 Saus, Merete.
Conflicts between PhD students and supervisors. FSK Leadership skills course; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiT Untitled
 
8 Saus, Merete.
Helsefremmende arbeid for barn med flyktningebakgrunn. Fagdag; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
9 Saus, Merete.
Samene i Norge: Hvordan kan barnevernet ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk?. I: Barnevernspedagog en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. -
UiT Untitled
 
10 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn.
25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. UiT [Internett] 2019-01-28
UiT Untitled
 
11 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiT Untitled
 
2018
12 Johnsen, Anne-Kari; Saus, Merete.
Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune. Tromsø: RKBU Nord 2018 (ISBN 978-82-93031-58-1) 39 s.
UiT Untitled
 
13 Nygård, Reidunn Håøy.
Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway 2018 138 s.
UiT Untitled
 
14 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Swanson, Shanley.
Conceptualization of Culture and Ethnicity within Social Work in Two Indigenous Communities: Implications for Culturally Adequate Social Work. Journal of Comparative Social Work 2018 ;Volum 13.(2) s. 1-27
UiT Untitled
 
15 Saus, Merete.
Fokusgruppeintervju. Undervisning ved UNN; 2018-10-22 - 2018-10-22
UiT Untitled
 
16 Saus, Merete.
Mestring og helsefremmende arbeid med barn og unge med flyktningsbakgrunn. Fagdag; 2018-11-07 - 2018-11-07
UiT Untitled
 
17 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
18 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2018 148 s.
UiT Untitled
 
2017
19 Andersen, Anders; Saus, Merete.
Privacy preserving distributed computation of community health research data. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 113. s. 633-640
UiT Untitled
 
20 Andersen, Anders; Saus, Merete.
Privacy preserving distributed computation of community health research data. The 4th International Workshop on Privacy and Security in Healthcare (PSCare 2017); 2017-09-18 - 2017-09-20
UiT Untitled
 
21 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Family Involvement and Culture Adequacy: Comparing Social Constructions within Indigenous Social Work. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
22 Saus, Merete.
Barnevern til barn med samisk bakrgunn. Fremlegg til fosterhjemsutvalget; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
23 Saus, Merete.
Evidence based cultural sensitive practice for Indigenous children. 15th ISPCAN European Regional Conference; 2017-10-01 - 2017-10-04
UiT Untitled
 
24 Saus, Merete.
Research strategy in indigenous studies. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
25 Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid.
Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(1) s. 54-70
UiT Untitled
 
2016
26 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte. Barn og unge kongressen 2016; 2016-05-31 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
27 Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete.
Follow-up Family Group Conference. A Study Within a Larger Research Project on National Implementation of FGC in Foster Care. XIV International Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) 2016: Shaping the Future; 2016-09-12 - 2016-09-18
UiT Untitled
 
28 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Emphasizing indigenous communities in social work research ethics. International Social Work 2016 ;Volum 59.(5) s. 666-678
UiT Untitled
 
29 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Family involvement and culture in indigenous social work. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2016; 2016-09-13 - 2016-09-16
UiT Untitled
 
2015
30 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411.
UiT Untitled
 
31 Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete.
Vi har alle en hverdag. Saksbehandlernes erfaringer med oppfølging av familieråd. Konferanse om familieråd og medvirking. Å møte mennesker der de er.; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
32 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Comparative Methodology:Enhancing Social Work Practice in Indigenous Communities. American Indigenous Research Association Meeting 2015; 2015-10-23 - 2015-10-24
UiT Untitled
 
33 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Familieråd i eit kulturperspektiv. Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning; 2015-11-02 - 2015-11-04
UiT Untitled
 
34 Saus, Merete; Vis, Svein Arild.
Flinke fagfolk. Bladet Nordlys 2015
UiT Untitled
 
2014
35 Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete.
Diehtobádji Sámis- geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieđalaš áigecála 2014 (1)
UiT Untitled
 
36 Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete.
Familieråd i eit kulturperspektiv. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2014; 2014-08-05
UiT Untitled
 
2013
37 Mørch, Willy-Tore; Saus, Merete.
Barn trenger voksne som vet hva de gjør. I: Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1. s. 175-182
UiT Untitled
 
38 Nicolai, Shanley Swanson; Saus, Merete.
Acknowledging the Past while Looking to the Future: Conceptualizing Indigenous Child Trauma. Child welfare 2013 ;Volum 92.(4) s. 55-74
UiT Untitled
 
39 Saus, Merete; Berg Lorentsen, Hanne.
Barnevernfaglig veilederutdanning. Konferanse; 2013-12-09 - 2013-12-09
UiT Untitled
 
2012
40 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. I: Koulu ja pohjoisen pojat. : Lapin Yliopisto 2012 ISBN 978-952-484-511-3.
UiT Untitled
 
41 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. Internundervisning for BUPA og RKBU,; 2012-10-26 - 2012-10-26
UiT Untitled
 
42 Gjærum, Rikke Gürgens; Saus, Merete; Strandbu, Astrid.
Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 7-16
HIH UiT Untitled
 
43 Jacobs, Mary Ann; Saus, Merete.
Child Welfare Service for Indigenous Populations: A Comparison of Child Welfare Histories, Policies, Practices and Law for American Indians and Norwegian Sámis. Child Care in Practice 2012 ;Volum 18.(3) s. 271-290
UiT Untitled
 
44 Saus, Merete.
Indigenouse research at The Regional Centre for Child and Youth - Mental Health and Child Welfare. Fremlegg for studiebesøk fra Bemidji State University v/ delegasjon med leder for American Indian Resource Center, Donald Day 12 – 15 mars, ved Samisk senter, UIT. Studiebesøk; 2012-03-12 - 2012-03-15
UiT Untitled
 
45 Saus, Merete.
Miljøarbeidernes betydning for arbeid med ungdommer i barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 53-72
UiT Untitled
 
2011
46 Saus, Merete.
Barnevern i samisk kontekst. Fremlegg for ekspertutvalget for utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Fremelgg for ekspertutvalg; 2011-06-23 - 2011-06-23
UiT Untitled
 
47 Saus, Merete.
Best practice: lavterskeltiltak for kunnskapsspredning innen barnevernet. Fremlegg for Butenschønutvalget innspillskonferanse; utvalget for utredning om samisk forksning og høyere utdanning. Bodø http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&cid=1253965603813&p=1228296590860&pagename=samisk%2FHovedsidemal. Innspillskonferanse; 2011-09-13 - 2011-09-13
UiT Untitled
 
48 Saus, Merete.
Kulturell kompetanse - en tredelt modell. Seminar; 2011-05-18 - 2011-05-19
UiT Untitled
 
49 Saus, Merete.
Master i barnevern. Barnevernkonferansen; 2011-10-19
UiT Untitled
 
50 Saus, Merete.
Presentasjon av RKBU Nord; oppdrag, praksisnærforskning og prosjekter. Studiebesøk; 2011-09-20 - 2011-09-20
UiT Untitled
 
    Vis neste liste